Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K12 Cystická fibróza

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů, kteří byli přijati na lůžko akutní péče pro diagnostiku nebo léčbu cystické fibrózy s plicními i mimoplicními projevy. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle věku pacienta.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 31
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Hlavní diagnózy - cystická fibróza
    • E840Cystická fibróza s plicními projevy
    • E841Cystická fibróza se střevními projevy
    • E848Cystická fibróza s jinými projevy
    • E849Cystická fibróza NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace