Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K14 Traumata dýchací soustavy a hrudníku

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s traumatem dýchací soustavy nebo hrudníku, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní ošetření a léčbu poranění, případně hospitalizace s neinvazivní diagnostikou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány celkem 3 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 33
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • M954Získaná deformita hrudníku a žebra
  • P252Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
  • P253Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
  • S2220Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S234Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S2730Jiná poranění plic; neotevřená rána
  • S2731Jiná poranění plic; otevřená rána
  • S2740Poranění průdušky; neotevřená rána
  • S2741Poranění průdušky; otevřená rána
  • S2750Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
  • S2751Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
  • S2760Poranění pohrudnice; neotevřená rána
  • S2761Poranění pohrudnice; otevřená rána
  • S2770Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2771Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2780Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2781Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2790Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
  • S2791Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
  • S280Rozdrcený hrudník
  • T041Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T047Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T065Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T174Cizí těleso v průdušnici
  • T175Cizí těleso v průdušce
  • T178Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
  • T179Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
  • T270Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi
  • T272Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T797Traumatický podkožní emfyzém
  • T914Následky poranění nitrohrudních orgánů
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace