Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K15 Pneumotorax a hemotorax

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K15 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s pneumotoraxem nebo hemotoraxem, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 34
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - pneumotorax a hemotorax
  • J930Spontánní tenzní pneumotorax
  • J931Jiný spontánní pneumotorax
  • J938Jiný pneumotorax
  • J939Pneumotorax NS
  • J942Hemotorax
  • P251Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
  • S2700Traumatický pneumotorax; neotevřená rána
  • S2701Traumatický pneumotorax; otevřená rána
  • S2710Traumatický hemotorax; neotevřená rána
  • S2711Traumatický hemotorax; otevřená rána
  • S2720Traumatický hemopneumotorax; neotevřená rána
  • S2721Traumatický hemopneumotorax; otevřená rána
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace