Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-K16 Jiné nemoci dýchací soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-K16 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s jiným onemocněním dýchací soustavy (nezařazeným do ostatních DRG kategorií), které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 35
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci dýchací soustavy
  • J47Bronchiektázie - rozšíření průdušek
  • J681Edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
  • J683Jiné ak.a subak.stavy dých.soust.způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J684Chronické stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J688Jiné stavy dýchací soustavy způs. chem., plyny, dýmy a parami
  • J689Neurčené stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a parami
  • J700Akutní plicní projevy způsobené zářením
  • J701Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
  • J708Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními vlivy
  • J709Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
  • J81Plicní edém
  • J82Plicní eozinofilie, NJ
  • J853Absces - mediastina
  • J860Pyotorax s píštělí
  • J869Pyotorax bez píštěle
  • J90Pohrudniční výpotek, NJ
  • J91Pohrudniční výpotek při stavech ZJ
  • J920Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
  • J929Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
  • J940Chylózní výpotek
  • J941Fibrotorax
  • J948Jiné určené pohrudniční stavy
  • J949Pohrudniční stav NS
  • J950Špatná funkce tracheostomie
  • J955Subglotická stenóza po výkonu
  • J958Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
  • J959Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
  • J980Nemoci bronchu, NJ
  • J981Plicní kolaps
  • J984Jiná onemocnění plic
  • J985Nemoci mediastina, NJ
  • J986Onemocnění bránice - diafragmy
  • J988Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
  • J989Onemocnění dýchací soustavy NS
  • J990Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
  • J991Onemocnění dýchací soustavy při j.difuzníchonem.pojiv.tkáně ZJ
  • J998Onemcnění dýchací soustavy při jiných nemocech ZJ
  • M051Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
  • M9400Syndrom chondrokostálního spojení; mnohočetné lokalizace
  • M9408Syndrom chondrokostálního spojení; jiné
  • M9409Syndrom chondrokostálního spojení; lokalizace NS
  • P260Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P278Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P279Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P280Primární atelektáza u novorozence
  • P281Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
  • P282Cyanotické záchvaty u novorozence
  • P283Primární spánková apnoe novorozence
  • P284Jiná apnoe novorozence
  • P288Jiné určené respirační stavy u novorozence
  • P289Poruchy respirace u novorozence NS
  • R042Hemoptýza
  • R048Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
  • R049Krvácení z dýchacích cest NS
  • R05Kašel
  • R060Dušnost - dyspnoe
  • R061Stridor
  • R062Sípání
  • R063Periodické dýchání
  • R064Hyperventilace
  • R066Škytání
  • R067Kýchání
  • R068Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
  • R071Bolest na hrudi při dýchání
  • R090Asfyxie
  • R091Zánět pohrudnice - pleuritida
  • R092Zástava dechu
  • R093Abnormální sputum
  • R098Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
  • R91Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
  • R942Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
  • Z030Pozorování pro podezření na tuberkulózu
  • Z430Ošetření tracheostomie
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace