Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-M01 Srdeční katetrizace pro onemocnění dýchací soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-M01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí nebo intersticiální plicní nemocí, u kterých byla provedena srdeční katetrizace pro diagnostiku plicní hypertenze a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 12
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-F02, 04-F03
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - chronická obstruktivní plicní nemoc
  • J430Macleodův syndrom
  • J431Panlobulární emfyzém
  • J432Centrilobulární emfyzém
  • J438Jiný emfyzém
  • J439Emfyzém NS
  • J440Chronická obstruktivní plicní nem. s akutní inf.dolní části dých.úst.
  • J441Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací NS
  • J448Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
  • J449Chronická obstruktivní plicní nemoc NS
  • J982Intersticiální emfyzém
  • J983Kompenzační emfyzém
 • | Hlavní diagnózy - intersticiální plicní nemoc
  • D860Sarkoidóza plic
  • D861Sarkoidóza mízních uzlin
  • D862Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
  • D863Sarkoidóza kůže
  • D868Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
  • D869Sarkoidóza NS
  • J60Pneumokonióza uhlokopů
  • J61Pneumokonióza způsobená azbeszem a j.minerálními vlákny
  • J620Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
  • J628Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
  • J630Aluminóza (plic)
  • J631Bauxitová fibróza (plic)
  • J632Berylióza
  • J633Grafitová fibróza (plic)
  • J634Sideróza
  • J635Stanóza
  • J638Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
  • J64Neurčená pneumokonióza
  • J660Bysinóza
  • J661Onemocnění zpracovatelů lnu
  • J662Kanabinóza
  • J668Onemocnění dýchacích cest způs. j.urč.organickými prachy
  • J670Farmářské plíce
  • J671Bagasóza
  • J672Plíce chovatelů ptáků
  • J673Suberóza
  • J674Sladovnické plíce
  • J675Plíce pracovníků s houbami
  • J676Plíce loupačů javorové kůry
  • J677Plíce pracovníků úpraven vzduchu, klimatizačních zařízení
  • J678Hypersenzitivní pneumonitida způs. jinými organ. prachy
  • J679Hypersenzitivní pneumonitida způs. neurč. organickým prachem
  • J702Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J703Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J704Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy NS
  • J840Alveolární a parietoalveolární stavy
  • J841Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
  • J848Jiné určené intersticiální plícní nemoci
  • J849Intersticiální plicní nemoc NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - srdeční katetrizace
  • 17299LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
  • 17300PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
  • 17302OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace