Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-M02 Umělá plicní ventilace pro respirační selhání nebo chronickou obstrukční plicní nemoc

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-M02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s respiračním selháním nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, kterým byla poskytnuta invazivní nebo neinvazivní umělá plicní ventilace v celkovém rozsahu alespoň 2 dny (25 a více hodin) a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definováno celkem 8 DRG skupin na základě délky umělé plicní ventilace a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 13
Počet DRG skupin 8
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-F02, 04-F04
Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - chronická obstrukční plicní nemoc
  • J430Macleodův syndrom
  • J431Panlobulární emfyzém
  • J432Centrilobulární emfyzém
  • J438Jiný emfyzém
  • J439Emfyzém NS
  • J440Chronická obstruktivní plicní nem. s akutní inf.dolní části dých.úst.
  • J441Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací NS
  • J448Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
  • J449Chronická obstruktivní plicní nemoc NS
  • J982Intersticiální emfyzém
  • J983Kompenzační emfyzém
  • P250Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
  • P258Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinat.období
 • | Hlavní diagnózy - respirační selhání
  • J80Syndrom respirační tísně dospělých
  • J951Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
  • J952Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
  • J953Chronická plicní nedostatečnost po operaci
  • J9600Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9601Akutní respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9609Akutní respirační selhání, typ nespecifikován
  • J9610Chronické respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9611Chronické respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9619Chronické respirační selhání, Typ nespecifikován
  • J9690Respirační selhání NS, Typ I [hypoxický]
  • J9691Respirační selhání NS, Typ II [hyperkapnický]
  • J9699Respirační selhání NS, typ nespecifikován
  • P220Syndrom dechové tísně novorozence
  • P221Přechodná tachypnoe novorozence
  • P228Jiná dechová tíseň novorozence
  • P229Dechová tíseň novorozence NS
  • P270Wilsonův-Mikityho syndrom
  • P271Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
  • P285Respirační selhání novorozence
  • U049Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
 • a zároveň
 • | Délka ventilace (v hodinách)
  • > 24
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace