Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-M03 Endoskopický výkon pro onemocnění dýchací soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-M03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním dýchací soustavy, u kterých byl proveden vybraný terapeutický endoskopický výkon a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny dle typu provedeného výkonu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 14
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-Z04, 04-F02, 04-F03, 04-N01, 04-N02, 04-N03, 04-T01, 04-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - chronická obstrukční plicní nemoc
  • J430Macleodův syndrom
  • J431Panlobulární emfyzém
  • J432Centrilobulární emfyzém
  • J438Jiný emfyzém
  • J439Emfyzém NS
  • J440Chronická obstruktivní plicní nem. s akutní inf.dolní části dých.úst.
  • J441Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací NS
  • J448Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
  • J449Chronická obstruktivní plicní nemoc NS
  • J982Intersticiální emfyzém
  • J983Kompenzační emfyzém
  • P250Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
  • P258Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinat.období
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - implantace endobronchiální chlopně
  • 25112ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOBRONCHIÁLNÍ CHLOPNĚ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - chronická obstrukční plicní nemoc
  • J430Macleodův syndrom
  • J431Panlobulární emfyzém
  • J432Centrilobulární emfyzém
  • J438Jiný emfyzém
  • J439Emfyzém NS
  • J440Chronická obstruktivní plicní nem. s akutní inf.dolní části dých.úst.
  • J441Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací NS
  • J448Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
  • J449Chronická obstruktivní plicní nemoc NS
  • J982Intersticiální emfyzém
  • J983Kompenzační emfyzém
  • P250Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
  • P258Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinat.období
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • C381ZN - přední mediastinum
  • C382ZN - zadní mediastinum
  • C383ZN - mediastinum, část NS
  • C384ZN - pohrudnice - pleura
  • C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761ZN - hrudník
  • C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné
  • D142Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
  • D381Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
  • D383Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
  • D385Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
 • | Hlavní diagnózy - traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • M954Získaná deformita hrudníku a žebra
  • P252Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
  • P253Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
  • S2220Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S234Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S2730Jiná poranění plic; neotevřená rána
  • S2731Jiná poranění plic; otevřená rána
  • S2740Poranění průdušky; neotevřená rána
  • S2741Poranění průdušky; otevřená rána
  • S2750Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
  • S2751Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
  • S2760Poranění pohrudnice; neotevřená rána
  • S2761Poranění pohrudnice; otevřená rána
  • S2770Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2771Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2780Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2781Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2790Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
  • S2791Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
  • S280Rozdrcený hrudník
  • T041Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T047Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T065Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T174Cizí těleso v průdušnici
  • T175Cizí těleso v průdušce
  • T178Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
  • T179Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
  • T270Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi
  • T272Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T797Traumatický podkožní emfyzém
  • T914Následky poranění nitrohrudních orgánů
 • | Hlavní diagnózy - onemocnění průdušnice a průdušek
  • J860Pyotorax s píštělí
  • J955Subglotická stenóza po výkonu
  • J958Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
  • J980Nemoci bronchu, NJ
  • J988Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endoskopická dilatace
  • 25097DILATACE STENÓZY ČI STENTU
  • 25125ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Á 20 MINUT
  • 25131APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU Á 20 MINUT
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • C381ZN - přední mediastinum
  • C382ZN - zadní mediastinum
  • C383ZN - mediastinum, část NS
  • C384ZN - pohrudnice - pleura
  • C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761ZN - hrudník
  • C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné
  • D142Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
  • D381Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
  • D383Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
  • D385Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
 • | Hlavní diagnózy - krvácení z dýchací soustavy
  • P260Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • R042Hemoptýza
  • R048Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endoskopické stavění krvácení
  • 25116STAVĚNÍ KRVÁCENÍ V BRONCHOLOGII S POUŽITÍM BALONKU
  • 25124ENDOBRONCHIÁLNÍ VÝKON ARGONBEAMEREM - ARGONBEAMERTERAPIE
  • 25129ELEKTROKOAGULACE PŘI BRONCHOSKOPII Á 10 MINUT
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • C381ZN - přední mediastinum
  • C382ZN - zadní mediastinum
  • C383ZN - mediastinum, část NS
  • C384ZN - pohrudnice - pleura
  • C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761ZN - hrudník
  • C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné
  • D142Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
  • D381Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
  • D383Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
  • D385Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - bronchoskopická polypektomie
  • 25126BRONCHOSKOPICKÁ POLYPEKTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • M954Získaná deformita hrudníku a žebra
  • P252Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
  • P253Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
  • S2220Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S234Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S2730Jiná poranění plic; neotevřená rána
  • S2731Jiná poranění plic; otevřená rána
  • S2740Poranění průdušky; neotevřená rána
  • S2741Poranění průdušky; otevřená rána
  • S2750Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
  • S2751Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
  • S2760Poranění pohrudnice; neotevřená rána
  • S2761Poranění pohrudnice; otevřená rána
  • S2770Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2771Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2780Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2781Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2790Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
  • S2791Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
  • S280Rozdrcený hrudník
  • T041Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T047Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T065Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T174Cizí těleso v průdušnici
  • T175Cizí těleso v průdušce
  • T178Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
  • T179Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
  • T270Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi
  • T272Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T797Traumatický podkožní emfyzém
  • T914Následky poranění nitrohrudních orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endoskopické odstranění cizího tělesa
  • 25096(VZP) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST PŘI RIGIDNÍ BRONCHOSKOPII
  • 25115ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST PŘI BRONCHOSKOPII
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - intersticiální plicní nemoc
  • D860Sarkoidóza plic
  • D861Sarkoidóza mízních uzlin
  • D862Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
  • D863Sarkoidóza kůže
  • D868Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
  • D869Sarkoidóza NS
  • J60Pneumokonióza uhlokopů
  • J61Pneumokonióza způsobená azbeszem a j.minerálními vlákny
  • J620Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
  • J628Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
  • J630Aluminóza (plic)
  • J631Bauxitová fibróza (plic)
  • J632Berylióza
  • J633Grafitová fibróza (plic)
  • J634Sideróza
  • J635Stanóza
  • J638Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
  • J64Neurčená pneumokonióza
  • J660Bysinóza
  • J661Onemocnění zpracovatelů lnu
  • J662Kanabinóza
  • J668Onemocnění dýchacích cest způs. j.urč.organickými prachy
  • J670Farmářské plíce
  • J671Bagasóza
  • J672Plíce chovatelů ptáků
  • J673Suberóza
  • J674Sladovnické plíce
  • J675Plíce pracovníků s houbami
  • J676Plíce loupačů javorové kůry
  • J677Plíce pracovníků úpraven vzduchu, klimatizačních zařízení
  • J678Hypersenzitivní pneumonitida způs. jinými organ. prachy
  • J679Hypersenzitivní pneumonitida způs. neurč. organickým prachem
  • J702Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J703Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J704Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy NS
  • J840Alveolární a parietoalveolární stavy
  • J841Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
  • J848Jiné určené intersticiální plícní nemoci
  • J849Intersticiální plicní nemoc NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • C381ZN - přední mediastinum
  • C382ZN - zadní mediastinum
  • C383ZN - mediastinum, část NS
  • C384ZN - pohrudnice - pleura
  • C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761ZN - hrudník
  • C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dýchací soustavy a hrudníku mimo zhoubné
  • D142Nezhoubný novotvar - průdušnice
  • D143Nezhoubný novotvar - průduška a plíce
  • D152Nezhoubný novotvar - mediastinum
  • D157Nezhoubný novotvar - jiné určené nitrohrudní orgány
  • D167Nezhoubný novotvar - žebra, hrudní a klíční kost
  • D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
  • D190Nezhoubný novotvar - mezotelová tkáň pleury
  • D381Novotvar NNCH - průdušnice, průduška a plíce
  • D382Novotvar NNCH - pohrudnice - pleura
  • D383Novotvar NNCH - mezihrudí - mediastinum
  • D385Novotvar NNCH - jiné respirační orgány
 • | Hlavní diagnózy - krvácení z dýchací soustavy
  • P260Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • R042Hemoptýza
  • R048Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endoskopická kryoterapie a kryobiopsie
  • 25127POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Á 20 MINUT
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - astma
  • J450Astma převážně alergické
  • J451Nealergické astma
  • J458Smíšené astma
  • J459Astma NS
  • J46Astmatický stav - status asthmaticus
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - bronchiální termoplastika
  • 90651(DRG) BRONCHIÁLNÍ TERMOPLASTIKA
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace