Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 04-R03 Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar dýchací soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 04-R03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem dýchací soustavy, u kterých byla provedena brachyradioterapie a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle počtu ozařovacích dní.

Typ DRG báze R — terapeutická – radioterapie
Priorita báze v rámci MDC 18
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 04-N01, 04-N02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar průdušnice a plic
  • C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
  • C340ZN - hlavní bronchus
  • C341ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce
  • C342ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce
  • C343ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce
  • C348ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci
  • C349ZN - průduška a plíce NS
  • C780Sekundární ZN plic
  • C783Sekundární ZN jiných a neurčených dýchacích orgánů
  • D021Ca.in situ - průdušnice
  • D022Ca.in situ - průduška a plíce
  • D023Ca.in situ - jiné části dýchací soustavy
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar mezihrudí, pohrudnice a hrudníku
  • C381ZN - přední mediastinum
  • C382ZN - zadní mediastinum
  • C383ZN - mediastinum, část NS
  • C384ZN - pohrudnice - pleura
  • C388ZN - léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
  • C398ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
  • C761ZN - hrudník
  • C781Sekundární ZN mezihrudí - mediastina
  • C782Sekundární ZN pohrudnice - pleury
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - brachyradioterapie
  • 43415BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR
  • 43419BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR
  • 43421BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace