Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 04-F03 Intersticiální plicní nemoc

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 04-F03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu intersticiální plicní nemoci. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - intersticiální plicní nemoc
  • D860 Sarkoidóza plic
  • D861 Sarkoidóza mízních uzlin
  • D862 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
  • D863 Sarkoidóza kůže
  • D868 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
  • D869 Sarkoidóza NS
  • J60 Pneumokonióza uhlokopů
  • J61 Pneumokonióza způsobená azbeszem a j.minerálními vlákny
  • J620 Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
  • J628 Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
  • J630 Aluminóza (plic)
  • J631 Bauxitová fibróza (plic)
  • J632 Berylióza
  • J633 Grafitová fibróza (plic)
  • J634 Sideróza
  • J635 Stanóza
  • J638 Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
  • J64 Neurčená pneumokonióza
  • J660 Bysinóza
  • J661 Onemocnění zpracovatelů lnu
  • J662 Kanabinóza
  • J668 Onemocnění dýchacích cest způs. j.urč.organickými prachy
  • J670 Farmářské plíce
  • J671 Bagasóza
  • J672 Plíce chovatelů ptáků
  • J673 Suberóza
  • J674 Sladovnické plíce
  • J675 Plíce pracovníků s houbami
  • J676 Plíce loupačů javorové kůry
  • J677 Plíce pracovníků úpraven vzduchu, klimatizačních zařízení
  • J678 Hypersenzitivní pneumonitida způs. jinými organ. prachy
  • J679 Hypersenzitivní pneumonitida způs. neurč. organickým prachem
  • J702 Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J703 Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
  • J704 Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy NS
  • J840 Alveolární a parietoalveolární stavy
  • J841 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
  • J848 Jiné určené intersticiální plícní nemoci
  • J849 Intersticiální plicní nemoc NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace