Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 04-F04 Respirační selhání

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 04-F04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu respiračního selhání. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - respirační selhání
  • J80 Syndrom respirační tísně dospělých
  • J951 Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
  • J952 Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
  • J953 Chronická plicní nedostatečnost po operaci
  • J9600 Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9601 Akutní respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9609 Akutní respirační selhání, typ nespecifikován
  • J9610 Chronické respirační selhání, Typ I [hypoxický]
  • J9611 Chronické respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
  • J9619 Chronické respirační selhání, Typ nespecifikován
  • J9690 Respirační selhání NS, Typ I [hypoxický]
  • J9691 Respirační selhání NS, Typ II [hyperkapnický]
  • J9699 Respirační selhání NS, typ nespecifikován
  • P220 Syndrom dechové tísně novorozence
  • P221 Přechodná tachypnoe novorozence
  • P228 Jiná dechová tíseň novorozence
  • P229 Dechová tíseň novorozence NS
  • P270 Wilsonův-Mikityho syndrom
  • P271 Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
  • P285 Respirační selhání novorozence
  • U049 Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace