Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 04-T01 Traumata dýchací soustavy a hrudníku

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 04-T01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu traumatu dýchací soustavy nebo hrudníku (kromě případů pacientů s diagnostikovaným polytraumatem, kteří jsou klasifikováni do MDC 25). Zahrnuje především zlomeniny hrudní kosti nebo žeber, cizí těleso v dolních cestách dýchacích, ale také například popálení nebo poleptání orgánů dýchací soustavy. Výjimku tvoří diagnóza traumatického pneumotoraxu, která klasifikuje hospitalizační případ do DRG kategorie 04-X01. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - traumata dýchací soustavy a hrudníku
  • M954 Získaná deformita hrudníku a žebra
  • P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
  • P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
  • S2220 Zlomenina hrudní kosti; zavřená
  • S2221 Zlomenina hrudní kosti; otevřená
  • S2230 Zlomenina žebra; zavřená
  • S2231 Zlomenina žebra; otevřená
  • S2240 Mnohočetné zlomeniny žeber; zavřená
  • S2241 Mnohočetné zlomeniny žeber; otevřená
  • S2250 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; zavřená
  • S2251 Prolomený hrudník s paradoxním dýcháním; otevřená
  • S2280 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; zavřená
  • S2281 Zlomena jiných částí kostí hrudníku; otevřená
  • S2290 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; zavřená
  • S2291 Zlomenina kostí hrud.bez urč.části; otevřená
  • S234 Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
  • S2730 Jiná poranění plic; neotevřená rána
  • S2731 Jiná poranění plic; otevřená rána
  • S2740 Poranění průdušky; neotevřená rána
  • S2741 Poranění průdušky; otevřená rána
  • S2750 Poranění hrudní části průdušnice; neotevřená rána
  • S2751 Poranění hrudní části průdušnice; otevřená rána
  • S2760 Poranění pohrudnice; neotevřená rána
  • S2761 Poranění pohrudnice; otevřená rána
  • S2770 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2771 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2780 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; neotevřená rána
  • S2781 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů; otevřená rána
  • S2790 Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; neotevřená rána
  • S2791 Poranění neurčených nitrohrudních orgánu; otevřená rána
  • S280 Rozdrcený hrudník
  • T041 Drtivá poranění (rozdrení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve
  • T047 Drtivá por. (rozdrcení) hrud.s břichem, dol.č.zad a pánve s končetin.
  • T065 Poranění nitrohrudních orgánů s org. nitrobřišními a pánevními
  • T174 Cizí těleso v průdušnici
  • T175 Cizí těleso v průdušce
  • T178 Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
  • T179 Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
  • T270 Popálenina hrtanu a průdušnice
  • T271 Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi
  • T272 Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
  • T273 Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
  • T274 Poleptání hrtanu a průdušnice
  • T275 Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
  • T276 Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
  • T277 Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
  • T797 Traumatický podkožní emfyzém
  • T914 Následky poranění nitrohrudních orgánů
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace