Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 04-V02 Vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 04-V02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu anatomické vrozené vady dýchací soustavy a hrudníku (mimo cystickou fibrózu). Zahrnuje především hospitalizační případy pacientů s diagnózou vpáčeného nebo ptačího hrudníku, ale také s jinými vrozenými vadami dolních cest dýchacích. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady dýchací soustavy mimo cystickou fibrózu
  • Q320 Vrozená tracheomalacie
  • Q321 Jiné vrozené vady průdušnice
  • Q322 Vrozená bronchomalacie
  • Q323 Vrozené zúžení bronchu
  • Q324 Jiné vrozené vady bronchu
  • Q330 Vrozená cystická plicní nemoc
  • Q331 Přídatný lalok plic
  • Q332 Sekvestrace plic
  • Q333 Nevyvinutí plic
  • Q334 Vrozené bronchiektázie
  • Q335 Ektopická tkáň v plicích
  • Q336 Hypoplazie a dysplazie plic
  • Q338 Jiné vrozené vady plic
  • Q339 Vrozená vada plic NS
  • Q340 Vada pohrudnice
  • Q341 Vrozená cysta mezihrudí - mediastina
  • Q348 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
  • Q349 Vrozená vada dýchací soustavy NS
  • Q676 Vpadlý hrudník - pectus excavatum
  • Q677 Pectus carinatum
  • Q678 Jiné vrozené deformity hrudníku
  • Q765 Krční žebro
  • Q766 Jiné vrozené malformace žeber
  • Q767 Vrozená malformace hrudní kosti
  • Q768 Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
  • Q769 Vrozená vada kostěného hrudníku NS
  • Q772 Syndrom krátkého žebra
  • Q790 Vrozená brániční kýla
  • Q791 Jiné vrozené vady bránice
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace