Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 04-X02 Jiné nemoci dýchací soustavy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 04-X02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu jiného onemocnění dýchací soustavy (nezařazeného do ostatních DRG kategorií), jako je například pohrudniční výpotek, zánět pohrudnice, plicní edém nebo kolaps, rozšíření průdušek, onemocnění bránice nebo ošetření tracheostomie. Jedná se ale také o symptomy, příznaky, znaky nebo abnormální nálezy (například krvácení z dolních cest dýchacích, dušnost nebo asfyxie). Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci dýchací soustavy
  • J47 Bronchiektázie - rozšíření průdušek
  • J681 Edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
  • J683 Jiné ak.a subak.stavy dých.soust.způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J684 Chronické stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a par.
  • J688 Jiné stavy dýchací soustavy způs. chem., plyny, dýmy a parami
  • J689 Neurčené stavy dýchací soustavy způs.chem., plyny, dýmy a parami
  • J700 Akutní plicní projevy způsobené zářením
  • J701 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
  • J708 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními vlivy
  • J709 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
  • J81 Plicní edém
  • J82 Plicní eozinofilie, NJ
  • J853 Absces - mediastina
  • J860 Pyotorax s píštělí
  • J869 Pyotorax bez píštěle
  • J90 Pohrudniční výpotek, NJ
  • J91 Pohrudniční výpotek při stavech ZJ
  • J920 Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
  • J929 Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
  • J940 Chylózní výpotek
  • J941 Fibrotorax
  • J948 Jiné určené pohrudniční stavy
  • J949 Pohrudniční stav NS
  • J950 Špatná funkce tracheostomie
  • J955 Subglotická stenóza po výkonu
  • J958 Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
  • J959 Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
  • J980 Nemoci bronchu, NJ
  • J981 Plicní kolaps
  • J984 Jiná onemocnění plic
  • J985 Nemoci mediastina, NJ
  • J986 Onemocnění bránice - diafragmy
  • J988 Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
  • J989 Onemocnění dýchací soustavy NS
  • J990 Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
  • J991 Onemocnění dýchací soustavy při j.difuzníchonem.pojiv.tkáně ZJ
  • J998 Onemcnění dýchací soustavy při jiných nemocech ZJ
  • M051 Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
  • M9400 Syndrom chondrokostálního spojení; mnohočetné lokalizace
  • M9408 Syndrom chondrokostálního spojení; jiné
  • M9409 Syndrom chondrokostálního spojení; lokalizace NS
  • P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P261 Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
  • P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
  • P280 Primární atelektáza u novorozence
  • P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
  • P282 Cyanotické záchvaty u novorozence
  • P283 Primární spánková apnoe novorozence
  • P284 Jiná apnoe novorozence
  • P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence
  • P289 Poruchy respirace u novorozence NS
  • R042 Hemoptýza
  • R048 Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
  • R049 Krvácení z dýchacích cest NS
  • R05 Kašel
  • R060 Dušnost - dyspnoe
  • R061 Stridor
  • R062 Sípání
  • R063 Periodické dýchání
  • R064 Hyperventilace
  • R066 Škytání
  • R067 Kýchání
  • R068 Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
  • R071 Bolest na hrudi při dýchání
  • R090 Asfyxie
  • R091 Zánět pohrudnice - pleuritida
  • R092 Zástava dechu
  • R093 Abnormální sputum
  • R098 Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
  • R91 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
  • R942 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
  • Z030 Pozorování pro podezření na tuberkulózu
  • Z430 Ošetření tracheostomie
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace