Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 04-Z01 Tuberkulóza

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 04-Z01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu tuberkulózy. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - tuberkulóza
  • A150 TBC plic, ověřená ve sputu mikroskopicky - s nebo bez kultivace
  • A151 TBC plic, ověřená pouze kultivací
  • A152 TBC plic, ověřená histologicky
  • A153 TBC plic, ověřená nespecifikovanou metodou
  • A154 TBC nitrohrudních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A155 TBC hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriol. a histologicky ověřená
  • A156 Tuberkulózní pleuritida, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A157 Primární TBC dýchacího ústrojí, bakteriolog.a histologicky ověřená
  • A158 TBC j. částí dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A159 TBC dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
  • A160 TBC plic, bakteriologicky a histologicky neověřená
  • A161 TBC plic, bakteriologické a histologické vyš. neprovedeno
  • A162 TBC plic, bez zmínky o bakteriologickém a histologickém ověření
  • A163 TBC nitrohrudních uzlin bez zmínky o bakter. nebo histol. ověření
  • A164 TBC hrtanu průdušnice a bronchu, bez uvedení bakter.n.histol.ověření
  • A165 TBC pleuritida, bez zmínky o bakteriolog.nebo histologickém ověř.
  • A167 Primární TBC dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A168 TBC jiných částí dých. ústrojí, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • A169 TBC dýchacího ústrojí NS, bez zmínky o bakter.n.histol. ověření
  • B909 Následky TBC dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
  • J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace