Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 04-Z02 Záněty plic

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 04-Z02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zánětu plic. Zahrnuje především hospitalizační případy pacientů s bakteriální a virovou pneumonií, ale také například s gangrénou, nekrózou nebo abscesem plic. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - záněty plic
  • A065 Amébový plicní absces (J99.8*)
  • A202 Plicní forma moru
  • A212 Plicní forma tularemie
  • A221 Plicní antrax
  • A310 Plicní mykobakteriální infekce
  • A420 Plicní aktinomykóza
  • A430 Plicní nokardióza
  • A481 Legionářská nemoc
  • B012 Varicelová pneumonie (J17.1*)
  • B052 Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
  • B250 Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
  • B330 Epidemická myalgie
  • B334 Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
  • B371 Plicní kandidóza
  • B380 Akutní plicní kokcidioidomykóza
  • B381 Chronická plicní kokcidioidomykóza
  • B382 Plicní kokcidioidomykóza NS
  • B390 Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B391 Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B392 Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
  • B400 Akutní plicní blastomykóza
  • B401 Chronická plicní blastomykóza
  • B402 Plicní blastomykóza NS
  • B410 Plicní parakokcidioidomykóza
  • B420 Plicní sporotrichóza (J99.8*)
  • B440 Invazivní plicní aspergilóza
  • B441 Jiná plicní aspergilóza
  • B450 Plicní kryptokokóza
  • B460 Plicní mukormykóza
  • B583 Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
  • B59 Pneumocystóza - pneumocystosis (J17.3*)
  • B664 Paragonimiasis
  • B671 Infekce plic, původce: Echinococcus granulosus
  • J09 Chřipka způsobená virem ptačí chřipky
  • J100 Chřipka se zánětem plic, jiný chřipkový virus identifikován
  • J110 Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
  • J120 Adenovirová pneumonie
  • J121 Pneumonie způsobená syncytiálním respiračním virem
  • J122 Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
  • J123 Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
  • J128 Jiná virová pneumonie
  • J129 Virová pneumonie NS
  • J13 Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
  • J14 Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
  • J150 Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
  • J151 Pneumonie způsobená Pseudomonádami
  • J152 Pneumonie způsobená Stafylokokem
  • J153 Pneumonie způsobená Streptokokem, skupiny B
  • J154 Pneumonie způsobená jinými streptokoky
  • J155 Pneumonie způsobená Escherichia coli
  • J156 Pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
  • J157 Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
  • J158 Jiný bakteriální zánět plic
  • J159 Bakteriální zánět plic NS
  • J160 Chlamydiová pneumonie
  • J168 Pneumonie způsobená jiným infekčním organizmem
  • J170 Pneumonie při bakteriálních nemocech ZJ
  • J171 Pneumonie při virových nemocech ZJ
  • J172 Pneumonie při mykózách ZJ
  • J173 Pneumonie při parazitárních nemocech ZJ
  • J178 Pneumonie při jiných nemocech ZJ
  • J180 Bronchopneumonie NS
  • J181 Laloková pneumonie NS
  • J182 Hypostatická pneumonie NS
  • J188 Jiná pneumonie, původce NS
  • J189 Pneumonie NS
  • J690 Pneumonie způsobená potravou a zvratky
  • J691 Pneumonie způsobená oleji a esencemi
  • J698 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
  • J850 Gangréna a nekróza plic
  • J851 Absces plic s pneumonií
  • J852 Absces plic bez pneumonie
  • J954 Mendelsonův syndrom
  • P230 Vrozená pneumonie způsobená viry
  • P231 Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi
  • P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
  • P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
  • P234 Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli
  • P235 Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas
  • P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
  • P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organizmy
  • P239 Vrozená pneumonie NS
  • P240 Novorozenecká aspirace smolky
  • P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
  • P242 Novorozenecká aspirace krve
  • P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
  • P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy
  • P249 Novorozenecký aspirační syndrom NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace