Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 04-Z03 Záněty průdušnice, průdušek a průdušinek

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 04-Z03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zánětu průdušnice, průdušek nebo průdušinek. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - záněty průdušnice, průdušek a průdušinek
  • A370 Dávivý kašel, původce: Bordetella pertussis
  • A371 Dávivý kašel, původce: Bordetella parapertussis
  • A378 Dávivý kašel, původce: jiný určený druh Bordetelly
  • A379 Dávivý kašel NS
  • J041 Akutní zánět průdušnice
  • J042 Akutní zánět hrtanu i průdušnice
  • J200 Akutní bronchitida, původce: Mycoplasma pneumoniae
  • J201 Akutní bronchitida, původce: Haemophilus influenzae
  • J202 Akutní bronchitida způsobená streptokokem
  • J203 Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
  • J204 Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
  • J205 Akutní bronchitida způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J206 Akutní bronchitida způsobená rinovirem
  • J207 Akutní bronchitida způsobená echovirem
  • J208 Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organizmem
  • J209 Akutní bronchitida NS
  • J210 Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncytiálním virem
  • J211 Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem
  • J218 Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organizmem
  • J219 Akutní bronchiolitida NS
  • J22 Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
  • J40 Zánět průdušek neurčený jako akutní nebo chronický
  • J410 Prostá chronická bronchitida
  • J411 Mukopurulentní chronická bronchitida
  • J418 Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
  • J42 Neurčená chronická bronchitida
  • J680 Bronchitida a pneumonitida způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
  • J682 Zánět horních cest dýchacích způs.chemikál., plyny, dýmy a parami
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace