ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 05 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi a poruchami týkajícími se oběhové soustavy, tedy srdce, tepen a žil. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 05 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15) a hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvetvorných buněk. Hospitalizační případy, kdy byl pacient připojen k umělé plicní ventilaci 5 a více dní, jsou klasifikovány do MDC 00. Výjimkou jsou případy, kdy byl pacient připojen k umělé plicní ventilaci a zároveň u něj byla zavedena mechanická srdeční podpora. Tyto případy jsou ponechány v MDC 05. V systému CZ-DRG je pro MDC 05 navrženo celkem 18 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 60 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 193 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 05-I01Zavedení dlouhodobé mechanické srdeční podpory
  • 05-I01-01Zavedení dlouhodobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 241 a více hodin (11 a více dní)
  • 05-I01-02Zavedení dlouhodobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)
  • 05-I01-03Zavedení dlouhodobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (bez UPV nebo max. 4 dny)
 • | 05-I02Zavedení krátkodobé až střednědobé mechanické srdeční podpory
  • 05-I02-01Zavedení krátkodobé až střednědobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 241 a více hodin (11 a více dní)
  • 05-I02-02Zavedení krátkodobé až střednědobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)
  • 05-I02-03Zavedení krátkodobé až střednědobé mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (bez UPV nebo max. 4 dny)
 • | 05-I03Zavedení jiné mechanické srdeční podpory
  • 05-I03-01Zavedení jiné mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 241 a více hodin (11 a více dní)
  • 05-I03-02Zavedení jiné mechanické srdeční podpory s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)
  • 05-I03-03Dva operační výkony na srdci nebo aortě v různých dnech se zavedením jiné mechanické srdeční podpory
  • 05-I03-04Zavedení jiné mechanické srdeční podpory s nejvýše jedním operačním dnem na srdci nebo aortě
 • | 05-M01Katetrizační implantace nebo korekce chlopní
  • 05-M01-01Katetrizační implantace nebo korekce chlopní s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-M01-02Katetrizační implantace nebo korekce chlopní se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-3
  • 05-M01-03Katetrizační implantace nebo korekce chlopní u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I04Reoperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci
  • 05-I04-01Druhá a další reoperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci
  • 05-I04-02První reoperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci
 • | 05-I05Primooperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci
  • 05-I05-01Primooperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci III-IV
  • 05-I05-02Primooperace vrozené srdeční vady na otevřeném srdci I-II
 • | 05-I06Náhrada nebo plastika 2 a více chlopní
  • 05-I06-01Roboticky asistovaná náhrada nebo plastika 2 a více chlopní
  • 05-I06-02Náhrada nebo plastika 2 a více chlopní s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo se závažnou hlavní nebo vedlejší diagnózou nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I06-03Náhrada nebo plastika 2 a více chlopní se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-3
  • 05-I06-04Náhrada nebo plastika 2 a více chlopní u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I07Chirurgický výkon na kořeni aorty
  • 05-I07-01Chirurgický výkon na kořeni aorty s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedený jako urgentní výkon nebo s endokarditidou na pozici hlavní nebo vedlejší diagnózy nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I07-02Chirurgický výkon na kořeni aorty se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-3
  • 05-I07-03Chirurgický výkon na kořeni aorty u pacientů s CC=0-3
 • | 05-M02Endovaskulární výkon na aortě
  • 05-M02-01Endovaskulární výkon na aortě s dalším operačním výkonem v jiný den nebo provedený jako urgentní výkon nebo u pacientů s CC=4
  • 05-M02-02Endovaskulární výkon na aortě s otevřeným operačním výkonem ve stejný den u pacientů s CC=0-3
  • 05-M02-03Endovaskulární výkon na aortě u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I08Bypass, náhrada nebo rekonstrukce aorty mimo břišní
  • 05-I08-01Bypass, náhrada nebo rekonstrukce aorty mimo břišní s dalším operačním výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I08-02Bypass, náhrada nebo rekonstrukce aorty mimo břišní u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I09Chirurgický výkon na plicním řečišti
  • 05-I09-00Chirurgický výkon na plicním řečišti
 • | 05-I10Náhrada mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopně
  • 05-I10-01Roboticky asistovaná náhrada mitrální nebo trikuspidální chlopně
  • 05-I10-02Náhrada mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopně s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo s endokarditidou na pozici hlavní či vedlejší diagnózy nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I10-03Náhrada mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopně se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-3
  • 05-I10-04Náhrada mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopně u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I11Plastika nebo jiný výkon na mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopni
  • 05-I11-01Roboticky asistovaná plastika mitrální nebo trikuspidální chlopně
  • 05-I11-02Plastika nebo jiný výkon na mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopni s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo s endokarditidou na pozici hlavní nebo vedlejší diagnózy nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I11-03Plastika nebo jiný výkon na mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopni se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-3
  • 05-I11-04Plastika nebo jiný výkon na mitrální, pulmonální nebo trikuspidální chlopni u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I12Náhrada nebo plastika aortální chlopně
  • 05-I12-01Náhrada nebo plastika aortální chlopně s dalším provedeným výkonem v jiný den nebo provedená jako urgentní výkon nebo s endokarditidou na pozici hlavní nebo vedlejší diagnózy nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I12-02Náhrada nebo plastika aortální chlopně se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-3
  • 05-I12-03Náhrada nebo plastika aortální chlopně u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I13Chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách
  • 05-I13-01Roboticky asistovaný chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách
  • 05-I13-02Chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách se srdeční katetrizací
  • 05-I13-03Chirurgický výkon na srdečních síních nebo komorách bez srdeční katetrizace
 • | 05-I14Implantace kardioverteru-defibrilátoru
  • 05-I14-01Implantace kardioverteru-defibrilátoru s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I14-02Implantace kardioverteru-defibrilátoru se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-3
  • 05-I14-03Implantace dvoukomorového nebo subkutánního kardioverteru-defibrilátoru u pacientů s CC=0-3
  • 05-I14-04Implantace dvoudutinového nebo jednodutinového kardioverteru-defibrilátoru u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I15Chirurgická ablace poruchy srdečního rytmu
  • 05-I15-00Chirurgická ablace poruchy srdečního rytmu
 • | 05-I16Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách
  • 05-I16-01Roboticky asistovaný aortokoronární bypass
  • 05-I16-02Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I16-03Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách s chirurgickou ablací u pacientů s CC=0-3
  • 05-I16-04Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách se srdeční katetrizací u pacientů s CC=0-3
  • 05-I16-05Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách z laparotomie pro závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-3
  • 05-I16-06Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách z laparotomie u pacientů s CC=0-3
  • 05-I16-07Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách z minilaparotomie u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I17Odstranění nebo chirurgická drenáž perikardu
  • 05-I17-00Odstranění nebo chirurgická drenáž perikardu
 • | 05-I18Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hrudní a břišní dutině
  • 05-I18-01Roboticky asistovaný bypass nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hrudní a břišní dutině
  • 05-I18-02Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hrudní a břišní dutině s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I18-03Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hrudní a břišní dutině s odstraněním uzávěru cévy nebo se závažnou vedlejší diagnózou nebo u pacientů s CC=2-3
  • 05-I18-04Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hrudní a břišní dutině u pacientů s CC=0-1
 • | 05-M03Endovaskulární výkon na srdci
  • 05-M03-00Endovaskulární výkon na srdci
 • | 05-I19Korekce vrozené srdeční vady na zavřeném srdci
  • 05-I19-01Složitá korekce vrozené srdeční vady na zavřeném srdci
  • 05-I19-02Jednoduchá korekce vrozené srdeční vady na zavřeném srdci
 • | 05-M04Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév
  • 05-M04-01Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů s CC=1-4
  • 05-M04-02Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů s CC=0
  • 05-M04-03Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév s mechanickou aterektomií nebo trombektomií
  • 05-M04-04Odstranění uzávěru cévy endovaskulární cestou pro nemoc periferních cév bez mechanické aterektomie a trombektomie
 • | 05-I20Opakovaný chirurgický výkon pro nemoc periferních cév
  • 05-I20-01Opakovaný chirurgický výkon pro nemoc periferních cév v CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 05-I20-02Opakovaný chirurgický výkon pro nemoc periferních cév v CVSP u pacientů s CC=0
  • 05-I20-03Opakovaný chirurgický výkon pro nemoc periferních cév mimo CVSP
 • | 05-M05Katetrizační ablace poruchy srdečního rytmu
  • 05-M05-01Katetrizační ablace s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-M05-02Katetrizační ablace komplexních forem arytmií
  • 05-M05-03Katetrizační ablace jednoduchých forem arytmií
  • 05-M05-04Katetrizační ablace atrioventrikulární junkce
 • | 05-I21Implantace nebo extrakce stimulačních elektrod
  • 05-I21-01Chirurgická implantace nebo extrakce stimulačních elektrod
  • 05-I21-02Transvenózní extrakce stimulačních elektrod
 • | 05-I22Transplantace kůže nebo krytí defektu lalokem pro nemoc periferních cév
  • 05-I22-00Transplantace kůže nebo krytí defektu lalokem pro nemoc periferních cév
 • | 05-I23Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoc periferních cév
  • 05-I23-01Amputace celé končetiny nebo amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév pacientů s CC=3-4 v CVSP
  • 05-I23-02Amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév v CVSP u pacientů s CC=0-2
  • 05-I23-03Amputace celé končetiny nebo amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév pacientů s CC=3-4 mimo CVSP
  • 05-I23-04Amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév mimo CVSP u pacientů s CC=0-2
 • | 05-I24Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu
  • 05-I24-01Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I24-02Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu s endovaskulárním výkonem ve stejný den u pacientů s CC=0-3
  • 05-I24-03Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu u pacientů s CC=2-3
  • 05-I24-04Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na periferních tepnách mimo hrudní a břišní dutinu u pacientů s CC=0-1
 • | 05-M06Angioplastika věnčitých tepen
  • 05-M06-01Angioplastika 2 a více věnčitých tepen s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-M06-02Angioplastika 1 věnčité tepny s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-M06-03Komplexní angioplastika 2 a více věnčitých tepen za použití zobrazovacích nebo rotačních technik
  • 05-M06-04Komplexní angioplastika 1 věnčité tepny za použití zobrazovacích nebo rotačních technik
  • 05-M06-05Angioplastika 2 a více věnčitých tepen při akutním infarktu myokardu
  • 05-M06-06Angioplastika 1 věnčité tepny při akutním infarktu myokardu
  • 05-M06-07Angioplastika 2 a více věnčitých tepen při jiném onemocnění srdce
  • 05-M06-08Angioplastika 1 věnčité tepny při jiném onemocnění srdce
 • | 05-M07Angioplastika periferních cév
  • 05-M07-01Angioplastika periferních cév se zavedením stentgraftu
  • 05-M07-02Angioplastika periferních cév s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-M07-03Vícesegmentální angioplastika periferních cév se zavedením stentu u pacientů s CC=0-3
  • 05-M07-04Angioplastika periferních cév se zavedením stentu u pacientů s CC=0-3
  • 05-M07-05Vícesegmentální angioplastika periferních cév bez zavedení stentu u pacientů s CC=0-3
  • 05-M07-06Angioplastika periferních cév bez zavedení stentu u pacientů s CC=0-3
 • | 05-I25Implantace kardiostimulátoru
  • 05-I25-01Implantace kardiostimulátoru s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 05-I25-02Implantace dvoukomorového kardiostimulátoru u pacientů s CC=0-3
  • 05-I25-03Implantace dvoudutinového kardiostimulátoru u pacientů s CC=0-3
  • 05-I25-04Implantace jednodutinového kardiostimulátoru u pacientů s CC=0-3
 • | 05-M08Embolizace pro nemoc periferních cév
  • 05-M08-00Embolizace pro nemoc periferních cév
 • | 05-I26Trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie periferních tepen
  • 05-I26-01Trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie periferních tepen v CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 05-I26-02Trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie periferních tepen v CVSP u pacientů s CC=0
  • 05-I26-03Trombektomie, embolektomie nebo endarterektomie periferních tepen mimo CVSP
 • | 05-I27Jiný chirurgický výkon pro nemoc oběhové soustavy
  • 05-I27-01Jiný chirurgický výkon pro nemoc oběhové soustavy v CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 05-I27-02Jiný chirurgický výkon pro nemoc oběhové soustavy v CVSP u pacientů s CC=0
  • 05-I27-03Jiný chirurgický výkon pro nemoc oběhové soustavy mimo CVSP
 • | 05-I28Amputace prstů nebo záprstí pro nemoc periferních cév
  • 05-I28-01Amputace prstů nebo záprstí pro nemoc periferních cév v CVSP
  • 05-I28-02Amputace prstů nebo záprstí pro nemoc periferních cév mimo CVSP
 • | 05-M09Dočasná srdeční stimulace nebo úprava endokardiální elektrody
  • 05-M09-00Dočasná srdeční stimulace nebo úprava endokardiální elektrody
 • | 05-I29Vytvoření nebo úprava AV zkratu pro onemocnění periferních tepen
  • 05-I29-01Vytvoření AV zkratu protézou pro onemocnění periferních tepen
  • 05-I29-02Vytvoření nebo úprava AV zkratu bez použití protézy pro onemocnění periferních tepen u pacientů s CC=2-4
  • 05-I29-03Vytvoření nebo úprava AV zkratu bez použití protézy pro onemocnění periferních tepen u pacientů s CC=0-1
 • | 05-D01Invazivní diagnostika pro nemoc oběhové soustavy
  • 05-D01-01Elektrofyziologické vyšetření nebo implantace arytmického záznamníku se srdeční katetrizací
  • 05-D01-02Implantace arytmického záznamníku
  • 05-D01-03Elektrofyziologické vyšetření
  • 05-D01-04Jiná invazivní diagnostika pro srdeční zástavu nebo šok nebo u pacientů s CC=3-4
  • 05-D01-05Jiná invazivní diagnostika pro závažné onemocnění oběhové soustavy mimo zástavu nebo šok u pacientů s CC=2
  • 05-D01-06Jiná invazivní diagnostika pro závažné onemocnění oběhové soustavy mimo zástavu nebo šok u pacientů s CC=0-1
  • 05-D01-07Jiná invazivní diagnostika pro jinou nemoc oběhové soustavy u pacientů s CC=2
  • 05-D01-08Jiná invazivní diagnostika pro jinou nemoc oběhové soustavy u pacientů s CC=0-1
 • | 05-I30Operace povrchových končetinových žil
  • 05-I30-01Operace povrchových končetinových žil s ošetřením refluxu otevřeným přístupem
  • 05-I30-02Operace povrchových končetinových žil termickými metodami
  • 05-I30-03Extirpace varikózních větví bez ošetření refluxu v žilních kmenech
 • | 05-M10Elektrická kardioverse
  • 05-M10-00Elektrická kardioverse
 • | 05-K01Nemoci myokardu
  • 05-K01-01Nemoci myokardu u pacientů s CC=3-4
  • 05-K01-02Nemoci myokardu u pacientů s CC=1-2
  • 05-K01-03Nemoci myokardu u pacientů s CC=0
 • | 05-K02Nemoci perikardu
  • 05-K02-01Nemoci perikardu v CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 05-K02-02Nemoci perikardu v CVSP u pacientů s CC=0
  • 05-K02-03Nemoci perikardu mimo CVSP
 • | 05-K03Akutní koronární syndrom
  • 05-K03-01Akutní koronární syndrom v CVSP u pacientů s CC=3-4
  • 05-K03-02Akutní koronární syndrom v CVSP u pacientů s CC=1-2
  • 05-K03-03Akutní koronární syndrom v CVSP u pacientů s CC=0
  • 05-K03-04Akutní koronární syndrom mimo CVSP u pacientů s CC=3-4
  • 05-K03-05Akutní koronární syndrom mimo CVSP u pacientů s CC=1-2
  • 05-K03-06Akutní koronární syndrom mimo CVSP u pacientů s CC=0
 • | 05-K04Chronická ischemická choroba srdeční
  • 05-K04-01Chronická ischemická choroba srdeční v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 05-K04-02Chronická ischemická choroba srdeční v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 05-K04-03Chronická ischemická choroba srdeční mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 05-K04-04Chronická ischemická choroba srdeční mimo CVSP u pacientů s CC=0-1
 • | 05-K05Poruchy srdečního rytmu
  • 05-K05-01Poruchy srdečního rytmu v CVSP u pacientů s CC=3-4
  • 05-K05-02Poruchy srdečního rytmu v CVSP u pacientů s CC=1-2
  • 05-K05-03Poruchy srdečního rytmu mimo CVSP u pacientů s CC=3-4
  • 05-K05-04Poruchy srdečního rytmu mimo CVSP u pacientů s CC=1-2
  • 05-K05-05Poruchy srdečního rytmu u pacientů s CC=0
 • | 05-K06Srdeční zástava a šok
  • 05-K06-01Srdeční zástava a šok v CVSP u pacientů s CC=4 nebo umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 05-K06-02Srdeční zástava a šok mimo CVSP u pacientů s CC=4 nebo umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 05-K06-03Časné úmrtí do 2 dnů pro srdeční zástavu nebo šok
  • 05-K06-04Srdeční zástava a šok v CVSP u pacientů s CC=0-3
  • 05-K06-05Srdeční zástava a šok mimo CVSP u pacientů s CC=0-3
 • | 05-K07Srdeční selhání
  • 05-K07-01Srdeční selhání s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 05-K07-02Časné úmrtí do 2 dnů pro srdeční selhání
  • 05-K07-03Srdeční selhání v CVSP u pacientů s CC=3-4
  • 05-K07-04Srdeční selhání v CVSP u pacientů s CC=1-2
  • 05-K07-05Srdeční selhání v CVSP u pacientů s CC=0
  • 05-K07-06Srdeční selhání mimo CVSP u pacientů s CC=3-4
  • 05-K07-07Srdeční selhání mimo CVSP u pacientů s CC=1-2
  • 05-K07-08Srdeční selhání mimo CVSP u pacientů s CC=0
 • | 05-K08Zánět endokardu
  • 05-K08-01Zánět endokardu v CVSP u pacientů s CC=3-4
  • 05-K08-02Zánět endokardu v CVSP u pacientů s CC=0-2
  • 05-K08-03Zánět endokardu mimo CVSP
 • | 05-K09Funkční a strukturální poruchy chlopní
  • 05-K09-01Funkční a strukturální poruchy chlopní u pacientů s CC=3-4
  • 05-K09-02Funkční a strukturální poruchy chlopní u pacientů s CC=1-2
  • 05-K09-03Funkční a strukturální poruchy chlopní u pacientů s CC=0
 • | 05-K10Funkční a strukturální poruchy aorty
  • 05-K10-00Funkční a strukturální poruchy aorty
 • | 05-K11Funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace
  • 05-K11-01Funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace u pacientů s CC=1-4
  • 05-K11-02Funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace u pacientů s CC=0
 • | 05-K12Funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • 05-K12-01Funkční a strukturální poruchy periferních tepen u pacientů s CC=3-4
  • 05-K12-02Funkční a strukturální poruchy periferních tepen u pacientů s CC=0-2
 • | 05-K13Nemoci žil
  • 05-K13-01Trombóza hlubokých žil nebo žilní městky s vředem nebo jiné nemoci žil u pacientů s CC=3-4 v CVSP
  • 05-K13-02Jiné nemoci žil v CVSP u pacientů s CC=0-2
  • 05-K13-03Trombóza hlubokých žil nebo žilní městky s vředem nebo jiné nemoci žil u pacientů s CC=3-4 mimo CVSP
  • 05-K13-04Jiné nemoci žil mimo CVSP u pacientů s CC=0-2
 • | 05-K14Hypertenze
  • 05-K14-01Hypertenze se selháním srdce nebo ledvin v CVSP
  • 05-K14-02Hypertenze v CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 05-K14-03Hypertenze v CVSP u pacientů s CC=0
  • 05-K14-04Hypertenze se selháním srdce nebo ledvin mimo CVSP
  • 05-K14-05Hypertenze mimo CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 05-K14-06Hypertenze mimo CVSP u pacientů s CC=0
 • | 05-K15Hypotenze a kolaps
  • 05-K15-01Hypotenze a kolaps v CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 05-K15-02Hypotenze a kolaps v CVSP u pacientů s CC=0
  • 05-K15-03Hypotenze a kolaps mimo CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 05-K15-04Hypotenze a kolaps mimo CVSP u pacientů s CC=0
 • | 05-K16Vrozené vady oběhové soustavy
  • 05-K16-00Vrozené vady oběhové soustavy
 • | 05-K17Traumata oběhové soustavy
  • 05-K17-00Traumata oběhové soustavy
 • | 05-K18Komplikace umělých náhrad
  • 05-K18-00Komplikace umělých náhrad
 • | 05-K19Jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy
  • 05-K19-01Jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy v CVSP
  • 05-K19-02Jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy mimo CVSP

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A395 Meningokoková onemocnění srdce
  • A520 Kardiovaskulární syfilis
  • B332 Virová karditida
  • B376 Kandidová endokarditida (I39.8*)
  • B570 Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
  • B572 Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
  • C380 ZN - srdce
  • C452 Mezoteliom osrdečníku (perikardu)
  • D151 Nezhoubný novotvar - srdce
  • I010 Akutní revmatický zánět osrdečníku (akutní revmatická perikarditida)
  • I011 Akutní revmatická endokarditida
  • I012 Akutní revmatický zánět srdečního svalu (akutní revm. myokarditida)
  • I018 Jiná akutní revmatická choroba srdeční
  • I019 Akutní revmatická choroba srdeční NS
  • I020 Revmatická chorea s postižením srdce
  • I050 Mitrální stenóza
  • I051 Revmatická mitrální insuficience
  • I052 Mitrální stenóza s insuficiencí
  • I058 Jiné nemoci dvojcípé chlopně
  • I059 Nemoc dvojcípé chlopně NS
  • I060 Revmatická aortální stenóza
  • I061 Revmatická aortální insuficience
  • I062 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
  • I068 Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
  • I069 Revmatická nemoc aortální chlopně NS
  • I070 Stenóza trojcípé chlopně
  • I071 Insuficience trojcípé chlopně
  • I072 Stenóza s insuficiencí trojcípé chlopně
  • I078 Jiné nemoci trojcípé chlopně
  • I079 Nemoc trojcípé chlopně NS
  • I080 Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
  • I081 Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
  • I082 Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
  • I083 Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé
  • I088 Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
  • I089 Mnohočetné onemocnění chlopní NS
  • I090 Revmatický zánět srdečního svalu (revmatická myokarditida)
  • I091 Revmatické nemoci endokardu, neurčené chlopně
  • I092 Chronický revmatický zánět osrdečníku (chronická revm. perikarditida)
  • I098 Jiné určené revmatické nemoci srdce
  • I099 Revmatická onemocnění srdce NS
  • I10 Esenciální (primární) hypertenze
  • I110 Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
  • I119 Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
  • I130 Hyperten.nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
  • I132 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce i ledvin
  • I150 Renovaskulární hypertenze
  • I151 Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
  • I152 Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
  • I158 Jiná sekundární hypertenze
  • I159 Sekundární hypertenze NS
  • I200 Nestabilní angina pectoris
  • I201 Angina pectoris s prokázaným spazmem
  • I208 Jiné formy anginy pectoris
  • I209 Angina pectoris NS
  • I210 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
  • I211 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
  • I212 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I213 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu
  • I219 Akutní infarkt myokardu NS
  • I220 Pokračující infarkt myokardu přední stěny
  • I221 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
  • I228 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I229 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I230 Hemoperikard
  • I231 Defekt předsíňového septa
  • I232 Defekt komorového septa (následek AIM)
  • I233 Ruptura srdeční stěny
  • I234 Ruptura chordae tendineae
  • I235 Ruptura papilárního svalu
  • I236 Trombóza předsíně, aurikuly a komory
  • I238 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
  • I240 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
  • I241 Dresslerův syndrom
  • I248 Jiné formy akutní ischemické choroby srdeční
  • I249 Akutní ischemická choroba srdeční NS
  • I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
  • I251 Aterosklerotická choroba srdeční
  • I252 Starý infarkt myokardu
  • I253 Aneuryzma srdce
  • I254 Aneuryzma a disekce koronární tepny
  • I255 Ischemická kardiomyopatie
  • I256 Němá ischemie myokardu
  • I258 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I259 Chronická ischemická choroba srdeční NS
  • I270 Primární plicní hypertenze
  • I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
  • I272 Jiné sekundární plicní hypertenze
  • I278 Jiné určené kardiopulmonální nemoci
  • I279 Kardiopulmonální nemoc NS
  • I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév
  • I281 Aneuryzma plicní tepny
  • I288 Jiné určené nemoci plicních cév
  • I289 Nemoc plicních cév NS
  • I300 Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
  • I301 Infekční perikarditida
  • I308 Jiné formy akutní perikarditidy
  • I309 Akutní perikarditida NS
  • I310 Chronická adhezivní perikarditida
  • I311 Chronická konstriktivní perikarditida
  • I312 Hemoperikard nezařazený jinde
  • I313 Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
  • I318 Jiné určené nemoci perikardu
  • I319 Nemoc perikardu NS
  • I320 Perikarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I321 Perikarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I328 Perikarditida při jiných nemocech ZJ
  • I330 Akutní a subakutní infekční endokarditida
  • I339 Akutní endokarditida NS
  • I340 Insuficience dvojcípé chlopně
  • I341 Prolaps dvojcípé chlopně
  • I342 Nerevmatická stenóza dvojcípé chlopně
  • I348 Jiné nerevmatické nemoci dvojcípé chlopně
  • I349 Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně NS
  • I350 Stenóza aortální chlopně
  • I351 Insuficience aortální chlopně
  • I352 Stenóza aortální chlopně s insuficiencí
  • I358 Jiná onemocnění aortální chlopně
  • I359 Onemocnění aortální chlopně NS
  • I360 Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně
  • I361 Nerevmatická insuficience trojcípé chlopně
  • I362 Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně s insuficiencí
  • I368 Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
  • I369 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně NS
  • I370 Stenóza pulmonální chlopně
  • I371 Insuficience pulmonální chlopně
  • I372 Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
  • I378 Jiná onemocnění pulmonální chlopně
  • I379 Onemocnění pulmonální chlopně NS
  • I38 Endokarditida neurčené chlopně
  • I390 Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech ZJ
  • I391 Onemocnění aortální chlopně při nemocech ZJ
  • I392 Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech ZJ
  • I393 Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech ZJ
  • I394 Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech ZJ
  • I398 Endokarditida neurčené chlopně při nemocech ZJ
  • I400 Infekční myokarditida
  • I401 Izolovaná myokarditida
  • I408 Jiná akutní myokarditida
  • I409 Akutní myokarditida NS
  • I410 Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I411 Myokarditida při virových nemocech ZJ
  • I412 Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I418 Myokarditida při jiných nemocech ZJ
  • I420 Dilatovaná kardiomyopatie
  • I421 Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie
  • I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie
  • I423 Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
  • I424 Endokardiální fibroelastóza
  • I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie
  • I426 Alkoholická kardiomyopatie
  • I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
  • I428 Jiné kardiomyopatie
  • I429 Kardiomyopatie NS
  • I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
  • I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy
  • I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
  • I440 Atrioventrikulární blokáda prvého stupně
  • I441 Atrioventrikulární blokáda druhého stupně
  • I442 Úplná atrioventrikulární blokáda
  • I443 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
  • I444 Blokáda předního svazku levého raménka
  • I445 Blokáda zadního svazku levého raménka
  • I446 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
  • I447 Blokáda levého raménka NS
  • I450 Blokáda pravého raménka
  • I451 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
  • I452 Bifascikulární blokáda
  • I453 Trifascikulární blokáda
  • I454 Neurčená intraventrikulární blokáda
  • I455 Jiná určená srdeční blokáda
  • I456 Preexcitační syndrom
  • I458 Jiné určené poruchy vedení
  • I459 Porucha vedení NS
  • I460 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
  • I469 Srdeční zástava NS
  • I470 Návratná (reciproční) komorová arytmie
  • I471 Supraventrikulární tachykardie
  • I472 Komorová tachykardie
  • I479 Paroxyzmální tachykardie NS
  • I480 Paroxyzmální fibrilace síní
  • I481 Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
  • I482 Chronická fibrilace síní
  • I483 Typický flutter síní
  • I484 Atypický flutter síní
  • I489 Fibrilace a flutter síní, NS
  • I490 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
  • I491 Předčasná depolarizace síní
  • I492 Předčasná junkční depolarizace
  • I493 Předčasná depolarizace komor
  • I494 Jiná a neurčená předčasná depolarizace
  • I495 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
  • I498 Jiné určené srdeční arytmie
  • I499 Srdeční arytmie NS
  • I500 Městnavé selhání srdce
  • I501 Selhání levé komory
  • I509 Selhání srdce NS
  • I510 Získaný defekt srdečního septa - přepážky
  • I511 Ruptura chordae tendineae nezařazená jinde
  • I512 Ruptura papilárního svalu nezařazená jinde
  • I513 Intrakardiální trombóza nezařazená jinde
  • I514 Myokarditida NS
  • I515 Myokardiální degenerace
  • I516 Kardiovaskulární nemoc NS
  • I517 Kardiomegalie
  • I518 Jiné nepřesně určené nemoci srdce
  • I519 Nemoc srdce NS
  • I520 Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech zařazených jinde
  • I521 Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazit. nemocech ZJ
  • I528 Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech ZJ
  • I7000 Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001 Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I7010 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020 Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021 Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080 Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081 Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I710 Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)
  • I711 Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712 Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713 Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714 Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715 Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716 Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I720 Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721 Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722 Aneuryzma a disekce ledvinné (renální) tepny
  • I723 Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724 Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728 Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729 Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730 Raynaudův syndrom
  • I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738 Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739 Nemoc periferních cév NS
  • I740 Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744 Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745 Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748 Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749 Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770 Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771 Zúžení (striktura) tepny
  • I772 Roztržení (ruptura) tepny
  • I773 Tepenná fibromuskulární dysplázie
  • I774 Syndrom komprese tepny břišní
  • I775 Nekróza tepny
  • I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779 Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780 Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788 Jiné nemoci vlásečnic
  • I789 Nemoc vlásečnic NS
  • I790 Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
  • I792 Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • I800 Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
  • I801 Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
  • I802 Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév doních končetin
  • I803 Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
  • I808 Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
  • I809 Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
  • I81 Trombóza portální žíly
  • I820 Buddův-Chiariho syndrom
  • I821 Thrombophlebitis migrans
  • I822 Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
  • I823 Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
  • I828 Embolie a trombóza jiných určených žil
  • I829 Embolie a trombóza neurčené žíly
  • I830 Žilní městky dolních končetin s vředem
  • I831 Žilní městky dolních končetin se zánětem
  • I832 Žilní městky dolních končetin s vředem i zánětem
  • I839 Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
  • I868 Žilní městky jiných určených lokalizací
  • I870 Posttrombotický syndrom
  • I871 Komprese (stlačení) žíly
  • I872 Venózní insuficience (chronická)(periferní)
  • I878 Jiná určená onemocnění žil
  • I879 Onemocnění žíly NS
  • I950 Idiopatická hypotenze
  • I951 Ortostatická hypotenze
  • I952 Hypotenze způsobená léčivy
  • I958 Jiná hypotenze
  • I959 Hypotenze NS
  • I970 Postkardiotomický syndrom
  • I971 Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
  • I978 Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech NJ
  • I979 Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS
  • I980 Kardiovaskulární syfilis
  • I981 Kardiovaskulární onem.při jiných infekč.a parazit. nem. ZJ
  • I988 Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech ZJ
  • I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
  • K763 Infarkt jater
  • M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280 Ischemie a infarkt ledviny
  • P290 Novorozenecké srdeční selhání
  • P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie
  • P292 Novorozenecká hypertenze
  • P293 Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom
  • P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence
  • P298 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
  • P299 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS
  • Q200 Společný truncus arteriosus
  • Q201 Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202 Dvojvýtoková levá komora
  • Q203 Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204 Dvojvtoková komora
  • Q205 Atrioventrikulární diskordance
  • Q206 Izomerismus srdečních oušek
  • Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210 Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211 Defekt síňového septa
  • Q212 Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213 Fallotova tetralogie
  • Q214 Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219 Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220 Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224 Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225 Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
  • Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228 Jiné vrozené vady trojcípé chlopně
  • Q229 Vrozená vada trojcípé chlopně NS
  • Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232 Vrozená mitrální stenóza
  • Q233 Vrozená mitrální insuficience
  • Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238 Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239 Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240 Dextrokardie
  • Q241 Levokardie
  • Q242 Cor triatriatum
  • Q243 Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244 Vrozená subaortální stenóza
  • Q245 Malformace koronárních cév
  • Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248 Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249 Vrozená vada srdce NS
  • Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botallova dučej)
  • Q251 Koarktace aorty
  • Q252 Atrézie aorty
  • Q253 Stenóza aorty
  • Q254 Jiné vrozené vady aorty
  • Q255 Atrézie plicní tepny
  • Q256 Stenóza plicní tepny
  • Q257 Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259 Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260 Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261 Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262 Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263 Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264 Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265 Anomální napojení portálních žil
  • Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatální arterií
  • Q268 Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269 Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270 Vrozené chybění a hypoplázie pupeční arterie
  • Q271 Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272 Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273 Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274 Vrozená flebektázie
  • Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289 Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874 Marfanův syndrom
  • R000 Tachykardie NS
  • R001 Bradykardie NS
  • R002 Palpitace
  • R003 Bezpulzová elektrická aktivita nezařazená jinde
  • R008 Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
  • R010 Benigní a nevinné srdeční šelesty
  • R011 Srdeční šelest NS
  • R012 Jiné srdeční zvuky
  • R030 Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
  • R031 Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
  • R072 Prekordiální bolest
  • R073 Jiná bolest hrudi
  • R074 Bolest hrudi NS
  • R230 Cyanóza
  • R55 Mdloba (synkopa) a zhroucení (kolaps)
  • R570 Kardiogenní šok
  • R578 Jiný šok
  • R579 Šok NS
  • R931 Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. srdce a koronárního oběhu
  • R943 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
  • S090 Poranění krevních cév hlavy nezařazené jinde
  • S150 Poranění krční tepny [arteriae carotis]
  • S151 Poranění vertebrální tepny
  • S152 Poranění zevní hrdelní žíly [venae jugularis externae]
  • S153 Poranění vnitřní hrdelní žíly [venae jugularis internae]
  • S157 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
  • S158 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
  • S159 Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
  • S250 Poranění hrudní aorty
  • S251 Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
  • S252 Poranění horní duté žíly [venae cavae superioris]
  • S253 Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
  • S254 Poranění plicních krevních cév
  • S255 Poranění mezižeberních krevních cév
  • S257 Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
  • S258 Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259 Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S2600 Poranění srdce s hemoperikardem; neotevřená rána
  • S2601 Poranění srdce s hemoperikardem; otevřená rána
  • S2680 Jiná poranění srdce; neotevřená rána
  • S2681 Jiná poranění srdce; otevřená rána
  • S2690 Poranění srdce NS; neotevřená rána
  • S2691 Poranění srdce NS; otevřená rána
  • S350 Poranění břišní aorty
  • S351 Poranění dolní duté žíly [venae cavae inferioris]
  • S352 Poranění břišní nebo mezenterické tepny
  • S353 Poranění portální nebo slezinné žíly
  • S354 Poranění krevních cév ledviny
  • S355 Poranění kyčelních (ilických) krevních cév
  • S357 Mnohočet. poranění krev. cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S358 Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha dolní části zad a pánve
  • S359 Poranění neurč. krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S450 Poranění podpažní (axilární) tepny
  • S451 Poranění pažní (brachiální) tepny
  • S452 Poranění podpažní nebo pažní žíly
  • S453 Poranění povrchových žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S457 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S458 Poranění jiných krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S459 Poranění neurč.krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S550 Poranění loketní tepny [arteriae ulnaris] v úrovni předloktí
  • S551 Poranění vřetenní tepny [arteriae radialis] v úrovni předloktí
  • S552 Poranění žíly v úrovni předloktí
  • S557 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
  • S558 Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
  • S559 Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
  • S650 Poranění loketní (ulnární) tepny v úrovni zápěstí a ruky
  • S651 Poranění vřetenní (radiální) tepny v úrovni zápěstí a ruky
  • S652 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
  • S653 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
  • S654 Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
  • S655 Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
  • S657 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S658 Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S659 Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S750 Poranění stehenní (femorální) tepny
  • S751 Poranění stehenní (femorální) žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S752 Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S757 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
  • S758 Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
  • S759 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
  • S850 Poranění podkolenní (popliteální) tepny
  • S851 Poranění (přední)(zadní) holenní (tibiální) tepny
  • S852 Poranění tepny lýtkové (fibulární)
  • S853 Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
  • S854 Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
  • S855 Poranění podkolenní (popliteální) žíly
  • S857 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
  • S858 Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
  • S859 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
  • S950 Poranění hřbetní (dorzální) tepny nohy pod kotníkem
  • S951 Poranění chodidlové (plantární) tepny nohy pod kotníkem
  • S952 Poranění hřbetní (dorzální) žíly nohy pod kotníkem
  • S957 Mnohočet.poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S958 Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S959 Poranění neurč.krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T063 Poranění cév postihující více částí těla
  • T114 Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
  • T134 Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T145 Poranění cév(-y) neurčené části těla
  • T801 Cévní komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
  • T817 Cévní komplikace po výkonu nezařazené jinde
  • T820 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T821 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
  • T822 Mechanická komplikace by-passu koronární tepny a štěpů chlopně
  • T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825 Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T826 Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T827 Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828 Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829 Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
  • Z035 Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci
  • Z450 Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace