ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I09 Chirurgický výkon na plicním řečišti

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním plicního řečiště, u kterých byl proveden chirurgický výkon na plicním řečišti. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 11
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F08, 05-V01, 05-T01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace
  • I270 Primární plicní hypertenze
  • I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
  • I272 Jiné sekundární plicní hypertenze
  • I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév
  • I281 Aneuryzma plicní tepny
  • I288 Jiné určené nemoci plicních cév
  • I289 Nemoc plicních cév NS
  • P293 Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na plicním řečišti 1
  • 07061 (DRG) EMBOLECTOMIE Z A. PULMONALIS - CHIRURGICKY
  • 07062 (DRG) TROMBENDARTEREKTOMIE A. PULMONALIS PRO PLICNÍ HYPERTENZI - CHIRURGICKY
  • 07064 (DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07065 (DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07066 (DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07067 (DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07068 (DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07069 (DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07070 (DRG) RESEKCE NEBO LIGACE KMENE PLICNICE - CHIRURGICKY
  • 07071 (DRG) RESEKCE ANEURYSMATU KMENE NEBO VĚTVÍ PLICNICE - CHIRURGICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200 Společný truncus arteriosus
  • Q201 Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202 Dvojvýtoková levá komora
  • Q203 Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204 Dvojvtoková komora
  • Q205 Atrioventrikulární diskordance
  • Q206 Izomerismus srdečních oušek
  • Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210 Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211 Defekt síňového septa
  • Q212 Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213 Fallotova tetralogie
  • Q214 Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219 Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220 Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224 Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225 Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
  • Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228 Jiné vrozené vady trojcípé chlopně
  • Q229 Vrozená vada trojcípé chlopně NS
  • Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232 Vrozená mitrální stenóza
  • Q233 Vrozená mitrální insuficience
  • Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238 Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239 Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240 Dextrokardie
  • Q241 Levokardie
  • Q242 Cor triatriatum
  • Q243 Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244 Vrozená subaortální stenóza
  • Q245 Malformace koronárních cév
  • Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248 Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249 Vrozená vada srdce NS
  • Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botallova dučej)
  • Q251 Koarktace aorty
  • Q252 Atrézie aorty
  • Q253 Stenóza aorty
  • Q254 Jiné vrozené vady aorty
  • Q255 Atrézie plicní tepny
  • Q256 Stenóza plicní tepny
  • Q257 Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259 Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260 Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261 Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262 Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263 Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264 Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265 Anomální napojení portálních žil
  • Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatální arterií
  • Q268 Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269 Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270 Vrozené chybění a hypoplázie pupeční arterie
  • Q271 Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272 Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273 Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274 Vrozená flebektázie
  • Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289 Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874 Marfanův syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na plicním řečišti 2
  • 07061 (DRG) EMBOLECTOMIE Z A. PULMONALIS - CHIRURGICKY
  • 07064 (DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07065 (DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07066 (DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07067 (DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07068 (DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07069 (DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU - CHIRURGICKY
  • 07070 (DRG) RESEKCE NEBO LIGACE KMENE PLICNICE - CHIRURGICKY
  • 07071 (DRG) RESEKCE ANEURYSMATU KMENE NEBO VĚTVÍ PLICNICE - CHIRURGICKY
  • 07072 (DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - HOMOGRAFT - CHIRURGICKY
  • 07073 (DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - MECHANICKÁ PROTÉZA - CHIRURGICKY
  • 07074 (DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - BIOLOGICKÁ CHLOPEŇ - CHIRURGICKY
  • 07075 (DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM BEZ CHLOPNĚ - UMĚLÝ MATERIÁL - CHIRURGICKY
  • 07076 (DRG) SPOJENI LEVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ -HOMOGRAFT - CHIRURGICKY
  • 07077 (DRG) SPOJENI LEVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - BIOLOGICKÁ CHLOPEŇ - CHIRURGICKY
  • 07078 (DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - HOMOGRAFT - CHIRURGICKY
  • 07079 (DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - BIOLOGICKÁ CHLOPEŇ - CHIRURGICKY
  • 07080 (DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - MECHANICKÁ CHLOPEŇ - CHIRURGICKY
  • 07081 (DRG) PŘÍMÉ SPOJENÍ PRAVÉ SÍNĚ S PLICNICEMI A UZÁVĚR SÍŇOVÉHO DEFEKTU (KLASICKÁ FONTANOVA OPERACE) - CHIRURGICKY
  • 07082 (DRG) TOTÁLNÍ KAVOPULMONÁLNÍ SPOJENÍ - LATERÁLNÍ TUNEL - CHIRURGICKY
  • 07083 (DRG) TOTÁLNÍ KAVOPULMONÁLNÍ SPOJENÍ - EXTRAKARDIÁLNÍ KONDUIT - CHIRURGICKY
  • 07084 (DRG) BIDIREKČNÍ KAVOPULMONÁLNÍ ANASTOMOZA - CHIRURGICKY
  • 07085 (DRG) BILATERÁLNÍ BIDIREKČNÍ KAVOPULMONÁLNÍ ANASTOMÓZA - CHIRURGICKY
  • 07108 (DRG) KOREKCE STENÓZY PLICNÍCH ŽIL - CHIRURGICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - poranění plicního řečiště
  • S254 Poranění plicních krevních cév
  • T063 Poranění cév postihující více částí těla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na plicním řečišti 3
  • 07063 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ A. PULMONALIS A JEJÍCH VĚTVÍ - CHIRURGICKY
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace