Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I14 Chirurgický výkon na plicním řečišti

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním plicního řečiště, u kterých byl proveden chirurgický výkon na plicním řečišti. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 16
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F08, 05-V01, 05-T01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace
  • I270Primární plicní hypertenze
  • I271Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
  • I272Jiné sekundární plicní hypertenze
  • I280Arteriovenózní píštěl plicních cév
  • I281Aneuryzma plicní tepny
  • I288Jiné určené nemoci plicních cév
  • I289Nemoc plicních cév NS
  • P293Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na plicním řečišti 1
  • 07061(DRG) EMBOLECTOMIE Z A. PULMONALIS
  • 07062(DRG) TROMBENDARTEREKTOMIE A. PULMONALIS PRO PLICNÍ HYPERTENZI
  • 07064(DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU
  • 07065(DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU
  • 07066(DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU
  • 07067(DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU
  • 07068(DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU
  • 07069(DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU
  • 07070(DRG) RESEKCE NEBO LIGACE KMENE PLICNICE
  • 07071(DRG) RESEKCE ANEURYSMATU KMENE NEBO VĚTVÍ PLICNICE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200Společný arteriální truncus
  • Q201Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202Dvojvýtoková levá komora
  • Q203Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204Dvojvtoková komora
  • Q205Atrioventrikulární diskordance
  • Q206Izomerismus srdečních oušek
  • Q208Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211Defekt síňového septa
  • Q212Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213Fallotova tetralogie
  • Q214Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225Ebsteinova anomálie (trikuspidální chlopně)
  • Q226Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
  • Q229Vrozená vada trikuspidální chlopně NS
  • Q230Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232Vrozená mitrální stenóza
  • Q233Vrozená mitrální insuficience
  • Q234Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240Dextrokardie
  • Q241Levokardie
  • Q242Cor triatriatum
  • Q243Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244Vrozená subaortální stenóza
  • Q245Malformace koronárních cév
  • Q246Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249Vrozená vada srdce NS
  • Q250Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
  • Q251Koarktace aorty
  • Q252Atrézie aorty
  • Q253Stenóza aorty
  • Q254Jiné vrozené vady aorty
  • Q255Atrézie plicní tepny
  • Q256Stenóza plicní tepny
  • Q257Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265Anomální napojení portálních žil
  • Q266Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
  • Q268Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
  • Q271Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274Vrozená flebektázie
  • Q278Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874Marfanův syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na plicním řečišti 2
  • 07061(DRG) EMBOLECTOMIE Z A. PULMONALIS
  • 07064(DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU
  • 07065(DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU
  • 07066(DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU
  • 07067(DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU
  • 07068(DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU
  • 07069(DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU
  • 07070(DRG) RESEKCE NEBO LIGACE KMENE PLICNICE
  • 07071(DRG) RESEKCE ANEURYSMATU KMENE NEBO VĚTVÍ PLICNICE
  • 07072(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - HOMOGRAFT
  • 07073(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - MECHANICKÁ PROTÉZA
  • 07074(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - BIOLOGICKÁ CHLOPEŇ
  • 07075(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM BEZ CHLOPNĚ - UMĚLÝ MATERIÁL
  • 07076(DRG) SPOJENI LEVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ -HOMOGRAFT
  • 07077(DRG) SPOJENI LEVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - BIOLOGICKÁ CHLOPEŇ
  • 07078(DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - HOMOGRAFT
  • 07079(DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - BIOLOGICKÁ CHLOPEŇ
  • 07080(DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - MECHANICKÁ CHLOPEŇ
  • 07081(DRG) PŘÍMÉ SPOJENÍ PRAVÉ SÍNĚ S PLICNICEMI A UZÁVĚR SÍŇOVÉHO DEFEKTU (KLASICKÁ FONTANOVA OPERACE)
  • 07082(DRG) TOTÁLNÍ KAVOPULMONÁLNÍ SPOJENÍ - LATERÁLNÍ TUNEL
  • 07083(DRG) TOTÁLNÍ KAVOPULMONÁLNÍ SPOJENÍ - EXTRAKARDIÁLNÍ KONDUIT
  • 07084(DRG) BIDIREKČNÍ KAVOPULMONÁLNÍ ANASTOMOZA
  • 07085(DRG) BILATERÁLNÍ BIDIREKČNÍ KAVOPULMONÁLNÍ ANASTOMÓZA
  • 07108(DRG) KOREKCE STENÓZY PLICNÍCH ŽIL
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - poranění plicního řečiště
  • S254Poranění plicních krevních cév
  • T063Poranění cév postihující více částí těla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na plicním řečišti 3
  • 07063(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ A. PULMONALIS A JEJÍCH VĚTVÍ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace