Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I15 Chirurgická ablace poruchy srdečního rytmu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I15 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou srdečního rytmu, u kterých byla provedena chirurgická ablace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 17
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F03
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - poruchy srdečního rytmu
  • I440Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně
  • I441Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
  • I442Úplná atrioventrikulární blokáda
  • I443Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
  • I444Blokáda předního svazku levého raménka
  • I445Blokáda zadního svazku levého raménka
  • I446Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
  • I447Blokáda levého raménka NS
  • I450Blokáda pravého raménka
  • I451Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
  • I452Bifascikulární blokáda
  • I453Trifascikulární blokáda
  • I454Neurčená intraventrikulární blokáda
  • I455Jiná určená srdeční blokáda
  • I456Preexcitační syndrom
  • I458Jiné určené poruchy vedení
  • I459Porucha vedení NS
  • I470Návratná - reciproční komorová arytmie
  • I471Supraventrikulární tachykardie
  • I472Komorová tachykardie
  • I479Paroxyzmální tachykardie NS
  • I480Paroxyzmální fibrilace síní
  • I481Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
  • I482Chronická fibrilace síní
  • I483Typický flutter síní
  • I484Atypický flutter síní
  • I489Fibrilace a flutter síní, NS
  • I490Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
  • I491Předčasná depolarizace síní
  • I492Předčasná junkční depolarizace
  • I493Předčasná depolarizace komor
  • I494Jiná a neurčená předčasná depolarizace
  • I495Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
  • I498Jiné určené srdeční arytmie
  • I499Srdeční arytmie NS
  • P291Novorozenecká srdeční dysrytmie
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgická ablace
  • 07093(DRG) ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE POUZE S POMOCÍ CHIRURGICKÝCH INCIZÍ
  • 07094(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE S POMOCÍ KRYOENERGIE
  • 07095(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE S POMOCÍ RADIOFREKVENCE
  • 07096(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE S POUŽITÍ JINÉHO ZDROJE ABLAČNÍ ENERGIE
  • 07123(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO KOMOROVÉ ARYTMIE
  • 07139(DRG) ABLACE PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO KOMOROVÉ ARYTMIE
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace