Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I17 Aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I17 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním srdce, u kterých byl proveden aortokoronární bypass, případně jiný výkon na koronárních tepnách. Pro tuto DRG bázi je definováno 7 DRG skupin na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, závažnosti hlavní diagnózy, provedení srdeční katetrizace nebo chirurgické ablace, operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 19
Počet DRG skupin 7
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F01, 05-F02, 05-V01, 05-T01
Pro tuto DRG bázi je definováno 7 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - akutní koronární syndrom
  • I200Nestabilní angina (pectoris)
  • I201Angina pectoris s prokázaným spazmem
  • I210Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
  • I211Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
  • I212Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I213Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I214Akutní subendokardiální infarkt myokardu
  • I219Akutní infarkt myokardu NS
  • I220Pokračující infarkt myokardu přední stěny
  • I221Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
  • I228Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I229Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I231Defekt předsíňového septa
  • I232Defekt komorového septa (následek AIM)
  • I233Ruptura srdeční stěny
  • I234Ruptura chordae tendineae
  • I235Ruptura papilárního svalu
  • I238Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
  • I240Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
  • I248Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I249Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční NS
  • I511Ruptura chordae tendineae, NJ
  • I512Ruptura papilárního svalu, NJ
  • P294Přechodná ischemie myokardu novorozence
 • | Hlavní diagnózy - chronická ischemická choroba srdeční
  • I208Jiné formy anginy pectoris
  • I209Angina pectoris NS
  • I236Trombóza předsíně, aurikuly a komory
  • I250Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
  • I251Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
  • I252Starý infarkt myokardu
  • I253Aneuryzma srdce
  • I254Aneuryzma koronární tepny
  • I255Ischemická kardiomyopatie
  • I256Němá ischemie myokardu
  • I258Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I259Chronická ischemická choroba srdeční NS
  • I513Intrakardiální trombóza, NJ
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady oběhové soustavy
  • Q200Společný arteriální truncus
  • Q201Dvojvýtoková pravá komora
  • Q202Dvojvýtoková levá komora
  • Q203Ventrikuloarteriální diskordance
  • Q204Dvojvtoková komora
  • Q205Atrioventrikulární diskordance
  • Q206Izomerismus srdečních oušek
  • Q208Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
  • Q209Vrozené vady srdečních komor a spojení NS
  • Q210Defekt komorového septa - vrozený
  • Q211Defekt síňového septa
  • Q212Defekt atrioventrikulárního septa
  • Q213Fallotova tetralogie
  • Q214Defekt aortopulmonálního septa
  • Q218Jiné vrozené vady srdeční přepážky
  • Q219Vrozená vada srdeční přepážky NS
  • Q220Atrézie pulmonální chlopně
  • Q221Vrozená stenóza pulmonální chlopně
  • Q222Vrozená insuficience pulmonální chlopně
  • Q223Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
  • Q224Vrozená trikuspidální stenóza
  • Q225Ebsteinova anomálie (trikuspidální chlopně)
  • Q226Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Q228Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
  • Q229Vrozená vada trikuspidální chlopně NS
  • Q230Vrozená stenóza aortální chlopně
  • Q231Vrozená insuficience aortální chlopně
  • Q232Vrozená mitrální stenóza
  • Q233Vrozená mitrální insuficience
  • Q234Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Q238Jiné vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně
  • Q239Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
  • Q240Dextrokardie
  • Q241Levokardie
  • Q242Cor triatriatum
  • Q243Pulmonální stenóza infundibulární
  • Q244Vrozená subaortální stenóza
  • Q245Malformace koronárních cév
  • Q246Vrozená blokáda převodu vzruchů
  • Q248Jiné určené vrozené vady srdce
  • Q249Vrozená vada srdce NS
  • Q250Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
  • Q251Koarktace aorty
  • Q252Atrézie aorty
  • Q253Stenóza aorty
  • Q254Jiné vrozené vady aorty
  • Q255Atrézie plicní tepny
  • Q256Stenóza plicní tepny
  • Q257Jiné vrozené vady plicní tepny
  • Q258Jiné vrozené vady velkých arterií
  • Q259Vrozená vada velkých arterií NS
  • Q260Vrozená stenóza duté žíly
  • Q261Perzistující levostranná horní dutá žíla
  • Q262Totálně anomální napojení plicních žil
  • Q263Částečně anomální napojení plicních žil
  • Q264Anomální napojení plicních žil NS
  • Q265Anomální napojení portálních žil
  • Q266Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
  • Q268Jiné vrozené vady velkých žil
  • Q269Vrozená vada velké žíly NS
  • Q270Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
  • Q271Vrozená stenóza renální arterie
  • Q272Jiné vrozené vady renální arterie
  • Q273Arteriovenózní vady periferních cév
  • Q274Vrozená flebektázie
  • Q278Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
  • Q279Vrozená vada periferní cévní soustavy NS
  • Q280Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
  • Q281Jiné malformace přívodných cév mozku
  • Q288Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
  • Q289Vrozená vada oběhové soustavy NS
  • Q874Marfanův syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách 1
  • 07000(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS JEDNONÁSOBNÝ
  • 07001(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ (2 A VÍCE BYPASSŮ)
  • 07002(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - (2 A VÍCE BYPASSŮ) S POUŽITÍM 2 VNITŘNÍCH PRSNÍCH TEPEN (BIMA)
  • 07003(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - PLNĚ TEPENNÁ REVASKULARIZACE (2 A VÍCE BYPASSŮ)
  • 07004(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - PLNĚ TEPENNÁ REVASKULARIZACE (2 A VÍCE BYPASSŮ) S POUŽITÍM 2 VNITŘNÍCH PRSNÍCH TEPEN (BIMA)
  • 07005(DRG) CHIRURGICKÁ ENDARTEREKTOMIE KORONÁRNÍCH TEPEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
  • 07006(DRG) KOREKCE ANOMÁLNÍHO ODSTUPU LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY Z PLICNICE
  • 07007(DRG) CHIRURGICKÝ UZÁVĚR KORONÁRNÍ PÍŠTĚLE
  • 07009(DRG) REVIZE KORONÁRNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07010(DRG) JINÝ ZÁKROK NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH
  • 55414ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH - AORTOKORONÁRNÍ BYPASS (TECAB OPERACE)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - poranění srdce a okolních cév
  • S258Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S2600Poranění srdce s hemoperikardem; neotevřená rána
  • S2601Poranění srdce s hemoperikardem; otevřená rána
  • S2680Jiná poranění srdce; neotevřená rána
  • S2681Jiná poranění srdce; otevřená rána
  • S2690Poranění srdce NS; neotevřená rána
  • S2691Poranění srdce NS; otevřená rána
  • T063Poranění cév postihující více částí těla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - aortokoronární bypass nebo jiný výkon na koronárních tepnách 2
  • 07000(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS JEDNONÁSOBNÝ
  • 07001(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ (2 A VÍCE BYPASSŮ)
  • 07002(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - (2 A VÍCE BYPASSŮ) S POUŽITÍM 2 VNITŘNÍCH PRSNÍCH TEPEN (BIMA)
  • 07003(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - PLNĚ TEPENNÁ REVASKULARIZACE (2 A VÍCE BYPASSŮ)
  • 07004(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - PLNĚ TEPENNÁ REVASKULARIZACE (2 A VÍCE BYPASSŮ) S POUŽITÍM 2 VNITŘNÍCH PRSNÍCH TEPEN (BIMA)
  • 07005(DRG) CHIRURGICKÁ ENDARTEREKTOMIE KORONÁRNÍCH TEPEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
  • 07006(DRG) KOREKCE ANOMÁLNÍHO ODSTUPU LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY Z PLICNICE
  • 07007(DRG) CHIRURGICKÝ UZÁVĚR KORONÁRNÍ PÍŠTĚLE
  • 07008(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ KORONÁRNÍCH TEPEN
  • 07009(DRG) REVIZE KORONÁRNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07010(DRG) JINÝ ZÁKROK NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH
  • 55414ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH - AORTOKORONÁRNÍ BYPASS (TECAB OPERACE)
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace