Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I18 Odstranění nebo chirurgická drenáž perikardu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I18 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním perikardu, u kterých bylo provedeno jeho odstranění nebo chirurgická drenáž. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 20
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-Z02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci perikardu
  • C452Mezoteliom osrdečníku - perikardu
  • I010Akutní revmatický zánět osrdečníku - perikarditida
  • I092Chronický revmatický zánět osrdečníku - perikarditida
  • I230Hemoperikard
  • I241Dresslerův syndrom
  • I300Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
  • I301Infekční perikarditida
  • I308Jiné formy akutní perikarditidy
  • I309Akutní perikarditida NS
  • I310Chronická adhezivní perikarditida
  • I311Chronická konstriktivní perikarditida
  • I312Hemoperikard, nezařazený jinde
  • I313Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
  • I318Jiné určené nemoci perikardu
  • I319Nemoc perikardu NS
  • I320Perikarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I321Perikarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I328Perikarditida při jiných nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění nebo chirurgická drenáž perikardu
  • 07240(DRG) CHRIRUGICKÁ DRENÁŽ PERIKARDU SUBXYPHOIDEÁLNĚ NEBO TORAKOTOMICKY
  • 07241(DRG) CHIRURGICKÁ DRENÁŽ PERIKARDU CESTOU STERNOTOMIE
  • 07242(DRG) PERIKARDEKTOMIE PARCIÁLNÍ PRO KONSTRIKCI NEBO JINOU PATOLOGII
  • 07243(DRG) PERIKARDEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ PRO KONSTRIKCI NEBO JINOU PATOLOGII
  • 55250STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace