ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I18 Bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hrudní a břišní dutině

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I18 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním břišní aorty nebo centrálních cév v hrudní nebo břišní dutině, u kterých byla provedena náhrada, rekonstrukční nebo spojkový výkon. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě operačního přístupu, dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, provedení embolektomie nebo trombektomie, závažnosti vedlejší diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 20
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F07, 05-F09, 05-F10, 05-T01, 05-X01, 05-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000 Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001 Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710 Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)
  • I711 Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712 Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713 Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714 Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715 Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716 Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740 Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790 Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hrudní a břišní dutině 1
  • 07110 (DRG) PLASTIKA HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY - CHIRURGICKY
  • 07168 (DRG) BANDÁŽ ASCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07169 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ ASCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07173 (DRG) REVIZE ASCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ - CHIRURGICKY
  • 07181 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ OBLOUKU AORTY - CHIRURGICKY
  • 07188 (DRG) BANDÁŽ DESCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07189 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ DESCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07191 (DRG) REVIZE DESCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ - CHIRURGICKY
  • 07192 (DRG) ODSTRANĚNÍ NÁHRADY DESCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07193 (DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE STENTGRAFTU Z DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07196 (DRG) JINÁ CHIRURGICKÁ OPERACE NA DESCENDENTNÍ AORTĚ
  • 07198 (DRG) CHIRURGICKÁ EXTENZE STENTGRAFTU DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07211 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07213 (DRG) REVIZE TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ - CHIRURGICKY
  • 07214 (DRG) JINÁ CHIRURGICKÁ OPERACE NA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTĚ
  • 07312 (DRG) BYPASS AORTO - ANONYMÁLNÍ, AORTO - KAROTICKÝ NEBO AORTO - SUBCLAVIÁLNÍ - CHIRURGICKY
  • 07313 (DRG) VĚTVENÝ BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07329 (DRG) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07330 (DRG) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07331 (DRG) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07332 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07333 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07334 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07335 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07336 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07337 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07338 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07339 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07340 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07341 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07342 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07343 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07344 (DRG) JINÁ REKONSTRUKCE BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07345 (DRG) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ CHIRURGICKY
  • 07346 (DRG) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ OBOUSTRANNÁ CHIRURGICKY
  • 07347 (DRG) REKONSTRUKCE AORTO - MESENTERICKÁ CHIRURGICKY
  • 07348 (DRG) REKONSTRUKCE A. LIENALIS CHIRURGICKY
  • 07349 (DRG) REKONSTRUKCE AORTO - TRUNKÁLNÍ CHIRURGICKY
  • 07350 (DRG) ENDARTERECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07351 (DRG) TROMBECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07352 (DRG) PLASTIKA BŘIŠNÍ AORTY PO PŘEDCHOZÍM VÝKONU CHIRURGICKY
  • 07356 (DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU BŘIŠNÍ AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07357 (DRG) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07359 (DRG) UZÁVĚR AORTO - DUODENÁLNÍ PÍŠTĚLE OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07360 (DRG) UZÁVĚR AORTO - KAVÁLNÍ PÍŠTĚLE OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07369 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07370 (DRG) EXTIRPACE CIZÍHO TĚLESA Z BŘIŠNÍ AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07371 (DRG) OPERAČNÍ UZÁVĚR BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07372 (DRG) OPERAČNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07374 (DRG) REVIZE BŘIŠNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07375 (DRG) JINÉ OPERACE NA BŘIŠNÍ AORTĚ OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07499 (DRG) INTERPOZICE ŽILNÍHO ÚSEKU CHIRURGICKY
  • 07500 (DRG) REKONSTRUKCE ŽILNÍCH CHLOPNÍ CHIRURGICKY
  • 07510 (DRG) OPERACE NA V. CAVA INFERIOR OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM PŘES BŘIŠNÍ STĚNU
  • 54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY
  • 54130 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY NEBO PÁNEVNÍ TEPNY INFRARENÁLNÍ (NÁHRADA TUBULÁRNÍ PROTÉZOU) NEBO POSTIŽENÍ VISCERÁLNÍCH NEBO RENÁLNÍCH TEPEN
  • 54132 HYBRIDNÍ VÝKON NA BŘIŠNÍ AORTĚ, VISCERÁLNÍCH, PÁNEVNÍCH TEPNÁCH A TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN
  • 54150 BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ
  • 54190 OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BYPASSY
  • 54350 ROBOTICKY ASISTOVANÝ BYPASS V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO MEZI AORTOU (PÁNEVNÍ TEPNOU) A VISCERÁLNÍ TEPNOU
  • 54360 ROBOTICKY ASISTOVANÁ REKONSTRUKCE VÝDUTĚ V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO VISCERÁLNÍCH TEPEN
  • 54850 CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU
  • 90909 (DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ
  • 90910 (DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ
  • 90911 (DRG) REKONSTRUKCE BIFURKACE AORTY
  • 90912 (DRG) VÝDUŤ V AORTOILICKÉ OBLASTI
  • 90913 (DRG) VÝDUŤ V AORTOILICKÉ OBLASTI S AORTOFEMORÁLNÍ NÁHRADOU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • I7010 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020 Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021 Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080 Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081 Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720 Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721 Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722 Aneuryzma a disekce ledvinné (renální) tepny
  • I723 Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724 Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728 Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729 Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730 Raynaudův syndrom
  • I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738 Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739 Nemoc periferních cév NS
  • I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744 Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745 Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748 Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749 Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770 Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771 Zúžení (striktura) tepny
  • I772 Roztržení (ruptura) tepny
  • I773 Tepenná fibromuskulární dysplázie
  • I774 Syndrom komprese tepny břišní
  • I775 Nekróza tepny
  • I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779 Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780 Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788 Jiné nemoci vlásečnic
  • I789 Nemoc vlásečnic NS
  • I792 Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • K763 Infarkt jater
  • M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280 Ischemie a infarkt ledviny
 • | Hlavní diagnózy - nemoci centrálních žil v dutině hrudní a břišní
  • I822 Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
  • I823 Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
  • I828 Embolie a trombóza jiných určených žil
  • I829 Embolie a trombóza neurčené žíly
  • I871 Komprese (stlačení) žíly
 • | Hlavní diagnózy - poranění centrálních žil v dutině hrudní a břišní
  • S250 Poranění hrudní aorty
  • S251 Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
  • S252 Poranění horní duté žíly [venae cavae superioris]
  • S253 Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
  • S255 Poranění mezižeberních krevních cév
  • S257 Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
  • S258 Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259 Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S350 Poranění břišní aorty
  • S351 Poranění dolní duté žíly [venae cavae inferioris]
  • S352 Poranění břišní nebo mezenterické tepny
  • S354 Poranění krevních cév ledviny
  • S355 Poranění kyčelních (ilických) krevních cév
  • S357 Mnohočet. poranění krev. cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S359 Poranění neurč. krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • T063 Poranění cév postihující více částí těla
 • | Hlavní diagnózy - komplikace cévních pomůcek a štěpů
  • T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T825 Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T827 Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828 Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829 Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
 • | Hlavní diagnózy - cévní komplikace po výkonu
  • T817 Cévní komplikace po výkonu nezařazené jinde
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - bypass, náhrada nebo rekonstrukce na centrálních cévách v hrudní a břišní dutině 2
  • 07110 (DRG) PLASTIKA HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY - CHIRURGICKY
  • 07168 (DRG) BANDÁŽ ASCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07169 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ ASCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07173 (DRG) REVIZE ASCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ - CHIRURGICKY
  • 07181 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ OBLOUKU AORTY - CHIRURGICKY
  • 07188 (DRG) BANDÁŽ DESCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07189 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ DESCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07191 (DRG) REVIZE DESCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ - CHIRURGICKY
  • 07192 (DRG) ODSTRANĚNÍ NÁHRADY DESCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07193 (DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE STENTGRAFTU Z DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07196 (DRG) JINÁ CHIRURGICKÁ OPERACE NA DESCENDENTNÍ AORTĚ
  • 07198 (DRG) CHIRURGICKÁ EXTENZE STENTGRAFTU DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07211 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07213 (DRG) REVIZE TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ - CHIRURGICKY
  • 07214 (DRG) JINÁ CHIRURGICKÁ OPERACE NA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTĚ
  • 07312 (DRG) BYPASS AORTO - ANONYMÁLNÍ, AORTO - KAROTICKÝ NEBO AORTO - SUBCLAVIÁLNÍ - CHIRURGICKY
  • 07313 (DRG) VĚTVENÝ BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY - CHIRURGICKY
  • 07329 (DRG) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07330 (DRG) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07331 (DRG) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07332 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07333 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07334 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07335 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07336 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07337 (DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07338 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07339 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07340 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07341 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07342 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07343 (DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07344 (DRG) JINÁ REKONSTRUKCE BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07345 (DRG) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ CHIRURGICKY
  • 07346 (DRG) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ OBOUSTRANNÁ CHIRURGICKY
  • 07347 (DRG) REKONSTRUKCE AORTO - MESENTERICKÁ CHIRURGICKY
  • 07348 (DRG) REKONSTRUKCE A. LIENALIS CHIRURGICKY
  • 07349 (DRG) REKONSTRUKCE AORTO - TRUNKÁLNÍ CHIRURGICKY
  • 07350 (DRG) ENDARTERECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07351 (DRG) TROMBECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07352 (DRG) PLASTIKA BŘIŠNÍ AORTY PO PŘEDCHOZÍM VÝKONU CHIRURGICKY
  • 07356 (DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU BŘIŠNÍ AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07357 (DRG) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07359 (DRG) UZÁVĚR AORTO - DUODENÁLNÍ PÍŠTĚLE OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07360 (DRG) UZÁVĚR AORTO - KAVÁLNÍ PÍŠTĚLE OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07369 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07370 (DRG) EXTIRPACE CIZÍHO TĚLESA Z BŘIŠNÍ AORTY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07371 (DRG) OPERAČNÍ UZÁVĚR BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07372 (DRG) OPERAČNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY CHIRURGICKY
  • 07374 (DRG) REVIZE BŘIŠNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07375 (DRG) JINÉ OPERACE NA BŘIŠNÍ AORTĚ OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07499 (DRG) INTERPOZICE ŽILNÍHO ÚSEKU CHIRURGICKY
  • 07500 (DRG) REKONSTRUKCE ŽILNÍCH CHLOPNÍ CHIRURGICKY
  • 07510 (DRG) OPERACE NA V. CAVA INFERIOR OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM PŘES BŘIŠNÍ STĚNU
  • 54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY
  • 54130 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY NEBO PÁNEVNÍ TEPNY INFRARENÁLNÍ (NÁHRADA TUBULÁRNÍ PROTÉZOU) NEBO POSTIŽENÍ VISCERÁLNÍCH NEBO RENÁLNÍCH TEPEN
  • 54132 HYBRIDNÍ VÝKON NA BŘIŠNÍ AORTĚ, VISCERÁLNÍCH, PÁNEVNÍCH TEPNÁCH A TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN
  • 54150 BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ
  • 54350 ROBOTICKY ASISTOVANÝ BYPASS V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO MEZI AORTOU (PÁNEVNÍ TEPNOU) A VISCERÁLNÍ TEPNOU
  • 54360 ROBOTICKY ASISTOVANÁ REKONSTRUKCE VÝDUTĚ V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO VISCERÁLNÍCH TEPEN
  • 54850 CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU
  • 90909 (DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ
  • 90910 (DRG) BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ
  • 90911 (DRG) REKONSTRUKCE BIFURKACE AORTY
  • 90912 (DRG) VÝDUŤ V AORTOILICKÉ OBLASTI
  • 90913 (DRG) VÝDUŤ V AORTOILICKÉ OBLASTI S AORTOFEMORÁLNÍ NÁHRADOU
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace