Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I20 Implantace kardiostimulátoru

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I20 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním srdce, u kterých byl implantován kardiostimulátor. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, typu kardiostimulátoru a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 25
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-Z01, 05-F02, 05-F03, 05-F05, 05-F12, 05-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci myokardu
  • A395Meningokoková onemocnění srdce
  • B332Virová karditida
  • B570Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
  • B572Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
  • C380ZN - srdce
  • D151Nezhoubný novotvar - srdce
  • I012Akutní revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I018Jiná akutní revmatická choroba srdeční
  • I019Akutní revmatická choroba srdeční NS
  • I020Revmatická chorea s postižením srdce
  • I090Revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I099Revmatická onemocnění srdce NS
  • I400Infekční myokarditida
  • I401Izolovaná myokarditida
  • I408Jiná akutní myokarditida
  • I409Akutní myokarditida NS
  • I410Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I411Myokarditida při virových nemocech ZJ
  • I412Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I418Myokarditida při jiných nemocech ZJ
  • I420Dilatovaná kardiomyopatie
  • I421Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
  • I422Jiná hypertrofická kardiomyopatie
  • I423Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
  • I424Endokardiální fibroelastóza
  • I425Jiná restriktivní kardiomyopatie
  • I426Alkoholická kardiomyopatie
  • I427Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
  • I428Jiné kardiomyopatie
  • I429Kardiomyopatie NS
  • I430Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
  • I431Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
  • I432Kardiomyopatie při nemocech výživy
  • I438Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
  • I510Získaný defekt srdečního septa - přepážky
  • I514Myokarditida NS
  • I515Myokardiální degenerace
 • | Hlavní diagnózy - chronická ischemická choroba srdeční
  • I208Jiné formy anginy pectoris
  • I209Angina pectoris NS
  • I236Trombóza předsíně, aurikuly a komory
  • I250Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
  • I251Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
  • I252Starý infarkt myokardu
  • I253Aneuryzma srdce
  • I254Aneuryzma koronární tepny
  • I255Ischemická kardiomyopatie
  • I256Němá ischemie myokardu
  • I258Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I259Chronická ischemická choroba srdeční NS
  • I513Intrakardiální trombóza, NJ
 • | Hlavní diagnózy - poruchy srdečního rytmu
  • I440Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně
  • I441Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
  • I442Úplná atrioventrikulární blokáda
  • I443Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
  • I444Blokáda předního svazku levého raménka
  • I445Blokáda zadního svazku levého raménka
  • I446Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
  • I447Blokáda levého raménka NS
  • I450Blokáda pravého raménka
  • I451Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
  • I452Bifascikulární blokáda
  • I453Trifascikulární blokáda
  • I454Neurčená intraventrikulární blokáda
  • I455Jiná určená srdeční blokáda
  • I456Preexcitační syndrom
  • I458Jiné určené poruchy vedení
  • I459Porucha vedení NS
  • I470Návratná - reciproční komorová arytmie
  • I471Supraventrikulární tachykardie
  • I472Komorová tachykardie
  • I479Paroxyzmální tachykardie NS
  • I480Paroxyzmální fibrilace síní
  • I481Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
  • I482Chronická fibrilace síní
  • I483Typický flutter síní
  • I484Atypický flutter síní
  • I489Fibrilace a flutter síní, NS
  • I490Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
  • I491Předčasná depolarizace síní
  • I492Předčasná junkční depolarizace
  • I493Předčasná depolarizace komor
  • I494Jiná a neurčená předčasná depolarizace
  • I495Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
  • I498Jiné určené srdeční arytmie
  • I499Srdeční arytmie NS
  • P291Novorozenecká srdeční dysrytmie
 • | Hlavní diagnózy - srdeční selhání
  • I500Městnavé selhání srdce
  • I501Selhání levé komory
  • I509Selhání srdce NS
  • I517Kardiomegalie
  • I970Postkardiotomický syndrom
  • I971Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
  • P290Novorozenecké srdeční selhání
  • R570Kardiogenní šok
 • | Hlavní diagnózy - hypotenze a kolaps
  • I950Idiopatická hypotenze
  • I951Ortostatická hypotenze
  • I952Hypotenze způsobená léčivy
  • I958Jiná hypotenze
  • I959Hypotenze NS
  • R55Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - implantace nebo reimplantace kardiostimulátoru
  • 07234(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE NEBO VÝMĚNA TRVALÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU BEZ EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD
  • 17625PRIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI
  • 17630PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO MODULACI SRDEČNÍ KONTRAKTILITY
  • 55211IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI
  • 55213PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI
  • 55219REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T821Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
  • T827Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z450Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - reimplantace kardiostimulátoru
  • 07234(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE NEBO VÝMĚNA TRVALÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU BEZ EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD
  • 55219REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace