Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I21 Implantace nebo extrakce stimulačních elektrod

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I21 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním srdce, u kterých byly implantovány nebo odstraněny stimulační elektrody. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 26
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F03, 05-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - poruchy srdečního rytmu
  • I440Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně
  • I441Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
  • I442Úplná atrioventrikulární blokáda
  • I443Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
  • I444Blokáda předního svazku levého raménka
  • I445Blokáda zadního svazku levého raménka
  • I446Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
  • I447Blokáda levého raménka NS
  • I450Blokáda pravého raménka
  • I451Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
  • I452Bifascikulární blokáda
  • I453Trifascikulární blokáda
  • I454Neurčená intraventrikulární blokáda
  • I455Jiná určená srdeční blokáda
  • I456Preexcitační syndrom
  • I458Jiné určené poruchy vedení
  • I459Porucha vedení NS
  • I470Návratná - reciproční komorová arytmie
  • I471Supraventrikulární tachykardie
  • I472Komorová tachykardie
  • I479Paroxyzmální tachykardie NS
  • I480Paroxyzmální fibrilace síní
  • I481Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
  • I482Chronická fibrilace síní
  • I483Typický flutter síní
  • I484Atypický flutter síní
  • I489Fibrilace a flutter síní, NS
  • I490Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
  • I491Předčasná depolarizace síní
  • I492Předčasná junkční depolarizace
  • I493Předčasná depolarizace komor
  • I494Jiná a neurčená předčasná depolarizace
  • I495Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
  • I498Jiné určené srdeční arytmie
  • I499Srdeční arytmie NS
  • P291Novorozenecká srdeční dysrytmie
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - implantace, úprava nebo explantace stimulačních elektrod
  • 07232(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAČNÍCH ELEKTROD
  • 07233(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD
  • 07236(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE INTRAKARDIÁLNÍCH ELEKTROD
  • 07237(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAČNÍCH NEBO DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD
  • 07238(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÉHO STIMULAČNÍHO NEBO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ INTRAKARDIÁLNÍCH ELEKTROD
  • 07239(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÉHO STIMULAČNÍHO NEBO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD
  • 17522TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACI A IMPLANTABILNÍ DEFIBRILÁTOR
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T820Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T821Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
  • T822Mechanická kompl. bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně
  • T823Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T826Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T827Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z450Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - úprava nebo explantace stimulačních elektrod
  • 07236(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE INTRAKARDIÁLNÍCH ELEKTROD
  • 07237(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAČNÍCH NEBO DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD
  • 07238(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÉHO STIMULAČNÍHO NEBO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ INTRAKARDIÁLNÍCH ELEKTROD
  • 07239(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÉHO STIMULAČNÍHO NEBO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD
  • 17522TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACI A IMPLANTABILNÍ DEFIBRILÁTOR
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace