Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I22 Spojkový nebo rekonstrukční výkon na periferních cévách

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I22 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním periferních tepen, u kterých byl proveden spojkový nebo rekonstrukční výkon na periferních tepnách. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 30
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F09, 05-F10, 05-T01, 05-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • I7010Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722Aneuryzma a disekce ledvinné - renální - tepny
  • I723Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730Raynaudův syndrom
  • I731Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739Nemoc periferních cév NS
  • I742Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771Zúžení - striktura - tepny
  • I772Roztržení - ruptura - tepny
  • I773Tepenná fibromuskulární dysplazie
  • I774Syndrom komprese tepny břišní
  • I775Nekróza tepny
  • I778Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788Jiné nemoci vlásečnic
  • I789Nemoc vlásečnic NS
  • I792Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • K763Infarkt jater
  • M318Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280Ischemie a infarkt ledviny
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - spojkový nebo rekonstrukční výkon na periferních tepnách
  • 07290(VZP) PLASTIKA A. CAROTIS PROTETICKÁ (BEZ ENDARTERECTOMIE)
  • 07291(VZP) PLASTIKA A. CAROTIS AUTOLOGNÍ (BEZ ENDARTERECTOMIE)
  • 07292(VZP) PLASTIKA A. CAROTIS ALLOGENNÍ (BEZ ENDARTERECTOMIE)
  • 07293(VZP) REKONSTRUKCE BIFURKACE A.CAROTIS.(KINKING)
  • 07294(VZP) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA PROTETICKÁ
  • 07295(VZP) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07296(VZP) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07303(VZP) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07304(VZP) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07305(VZP) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07306(VZP) IMPLANTACE A. SUBCLAVIA DO A. CAROTIS COMMUNIS A OPAČNĚ
  • 07307(VZP) BYPASS KAROTIKO-KAROTICKÝ ZKŘÍŽENÝ
  • 07319(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN PROTETICKÁ
  • 07320(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07321(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07348(VZP) REKONSTRUKCE A. LIENALIS
  • 07372(VZP) OPERAČNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07376(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ PROTETICKÁ
  • 07377(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07378(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07379(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ PROTETICKÁ
  • 07380(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07381(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07382(VZP) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07383(VZP) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07384(VZP) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07385(VZP) BYPASS ILIKO - RENÁLNÍ
  • 07386(VZP) REKONSTRUKCE A. ILIACA INTERNA
  • 07387(VZP) JINÉ REKONSTRUKCE V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN
  • 07394(VZP) PLASTIKA A.ILIACA PO PŘEDCHOZÍM VÝKONU
  • 07404(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07405(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ AUTOLOGNÍ
  • 07406(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07407(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07408(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07409(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07410(VZP) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07411(VZP) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07412(VZP) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07413(VZP) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ PROTETICKÁ
  • 07414(VZP) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07415(VZP) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07416(VZP) JINÉ REKONSTRUKCE V OBLASTI STEHNA
  • 07431(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS PROTETICKÝ
  • 07432(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07433(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07434(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ
  • 07435(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07436(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07437(VZP) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ
  • 07438(VZP) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07439(VZP) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07440(VZP) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ PROTETICKÝ
  • 07441(VZP) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07442(VZP) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07443(VZP) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ
  • 07444(VZP) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07445(VZP) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07446(VZP) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07447(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ PROTETICKÝ
  • 07448(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07449(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07450(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ
  • 07451(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07452(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07453(VZP) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ
  • 07454(VZP) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07455(VZP) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07456(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ŽILNÍ
  • 07457(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07458(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07459(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ
  • 07460(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ PROTETICKÝ
  • 07461(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07462(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07463(VZP) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN PROTETICKÁ
  • 07464(VZP) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07465(VZP) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07466(VZP) JINÁ REKONSTRUKCE V INFRAPOPLITEÁLNÍ OBLASTI
  • 07473(VZP) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS
  • 07474(VZP) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS
  • 07475(VZP) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ
  • 07476(VZP) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU
  • 07477(VZP) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS
  • 07478(VZP) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS
  • 07479(VZP) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ
  • 07480(VZP) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU
  • 07528(VZP) BYPASS AXILO - FEMORÁLNÍ
  • 07529(VZP) BYPASS CROSS-OVER FEMORO - FEMORÁLNÍ
  • 07530(VZP) JINÉ EXTRA - ANATOMICKÉ REKONSTRUKCE (KROMĚ VĚTVÍ OBLOUKU AORTY)
  • 07568(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ PROTETICKÁ
  • 07569(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07570(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07574(DRG) BYPASS CROSS-OVER ILIKO-FEMORÁLNÍ SE SUPRAINGUINÁLNÍM PŘÍSTUPEM CHIRURGICKY
  • 07575(DRG) JINÉ CÉVNÍ EXTRAANATOMICKÉ REKONSTRUKCE NITROBŘIŠNÍ CHIRURGICKY
  • 54170PROFUNDOPLASTIKA
  • 54180REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS
  • 54190OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY
  • 90908(DRG) BYPASS ILIKOFEMORALIS
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci žil
  • I800Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
  • I801Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
  • I802Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév doních končetin
  • I803Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
  • I808Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
  • I809Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
  • I81Trombosis venae portae - trombóza vrátnice
  • I820Buddův-Chiariho syndrom
  • I821Thrombophlebitis migrans
  • I822Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
  • I823Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
  • I828Embolie a trombóza jiných určených žil
  • I829Embolie a trombóza neurčené žíly
  • I830Žilní městky dolních končetin se vředem
  • I831Žilní městky dolních končetin se zánětem
  • I832Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem
  • I839Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
  • I868Žilní městky jiných určených lokalizací
  • I870Posttrombotický syndrom
  • I871Komprese - stlačení - žíly
  • I872Venózní insuficience (chronická)(periferní)
  • I878Jiná určená onemocnění žil
  • I879Onemocnění žíly NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na hlubokém žilním systému
  • 07110(DRG) PLASTIKA HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
  • 07575(DRG) JINÉ CÉVNÍ EXTRAANATOMICKÉ REKONSTRUKCE NITROBŘIŠNÍ CHIRURGICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - traumata oběhové soustavy
  • S090Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde
  • S150Poranění krční tepny - arteriae carotis
  • S151Poranění vertebrální tepny
  • S152Poranění zevní hrdelní žíly - venae jugularis externae
  • S153Poranění vnitřní hrdelní žíly - venae jugularis internae
  • S157Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
  • S158Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
  • S159Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
  • S250Poranění hrudní aorty
  • S251Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
  • S252Poranění horní duté žíly - venae cavae superioris
  • S253Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
  • S254Poranění plicních krevních cév
  • S255Poranění mezižeberních krevních cév
  • S257Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
  • S258Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S2600Poranění srdce s hemoperikardem; neotevřená rána
  • S2601Poranění srdce s hemoperikardem; otevřená rána
  • S2680Jiná poranění srdce; neotevřená rána
  • S2681Jiná poranění srdce; otevřená rána
  • S2690Poranění srdce NS; neotevřená rána
  • S2691Poranění srdce NS; otevřená rána
  • S350Poranění břišní aorty
  • S351Poranění dolní duté žíly - venae cavae inferioris
  • S352Poranění břišní nebo mezenterické tepny
  • S353Poranění vrátnice - venae portae - nebo slezinné žíly
  • S354Poranění krevních cév ledviny
  • S355Poranění kyčelních - ilických - krevních cév
  • S357Mnohočet. poranění krev. cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S358Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha dolní části zad a pánve
  • S359Poranění neurč. krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S450Poranění podpažní - axilární - tepny
  • S451Poranění pažní - brachiální - tepny
  • S452Poranění podpažní nebo pažní žíly
  • S453Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S457Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S458Poranění jiných krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S459Poranění neurč.krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S550Poranění arteriae ulnaris v úrovni předloktí
  • S551Poranění arteriae radialis v úrovni předloktí
  • S552Poranění žíly v úrovni předloktí
  • S557Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
  • S558Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
  • S559Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
  • S650Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky
  • S651Poranění vřetení tepny v úrov.zápěstí a ruky
  • S652Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
  • S653Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
  • S654Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
  • S655Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
  • S657Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S658Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S659Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S750Poranění stehenní - femorální - tepny
  • S751Poranění stehenní žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S752Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S757Poranění mnohočetných krevních cév v úrovní kyčle a stehna
  • S758Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
  • S759Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
  • S850Poranění tepny podkolenní - popliteální
  • S851Poranění (přední)(zadní) holenní-tibiální-tepny
  • S852Poranění tepny lýtkové - fibulární
  • S853Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
  • S854Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
  • S855Poranění podkolenní - popliteální - žíly
  • S857Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
  • S858Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
  • S859Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
  • S950Poranění hřbetní - dorzální - tepny nohy pod kotníkem
  • S951Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem
  • S952Poranění hřbetních - dorzálních - žil nohy pod kotníkem
  • S957Mnohočet.poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S958Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S959Poranění neurč.krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T063Poranění cév postihující více částí těla
  • T114Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
  • T134Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T145Poranění cév(-y) neurčené části těla
 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T820Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T821Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
  • T822Mechanická kompl. bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně
  • T823Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T826Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T827Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z450Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - spojkový nebo rekonstrukční výkon na periferních cévách
  • 07110(DRG) PLASTIKA HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
  • 07290(VZP) PLASTIKA A. CAROTIS PROTETICKÁ (BEZ ENDARTERECTOMIE)
  • 07291(VZP) PLASTIKA A. CAROTIS AUTOLOGNÍ (BEZ ENDARTERECTOMIE)
  • 07292(VZP) PLASTIKA A. CAROTIS ALLOGENNÍ (BEZ ENDARTERECTOMIE)
  • 07293(VZP) REKONSTRUKCE BIFURKACE A.CAROTIS.(KINKING)
  • 07294(VZP) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA PROTETICKÁ
  • 07295(VZP) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07296(VZP) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07303(VZP) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07304(VZP) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07305(VZP) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07306(VZP) IMPLANTACE A. SUBCLAVIA DO A. CAROTIS COMMUNIS A OPAČNĚ
  • 07307(VZP) BYPASS KAROTIKO-KAROTICKÝ ZKŘÍŽENÝ
  • 07319(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN PROTETICKÁ
  • 07320(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07321(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07348(VZP) REKONSTRUKCE A. LIENALIS
  • 07372(VZP) OPERAČNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07376(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ PROTETICKÁ
  • 07377(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07378(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07379(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ PROTETICKÁ
  • 07380(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07381(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07382(VZP) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07383(VZP) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07384(VZP) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07385(VZP) BYPASS ILIKO - RENÁLNÍ
  • 07386(VZP) REKONSTRUKCE A. ILIACA INTERNA
  • 07387(VZP) JINÉ REKONSTRUKCE V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN
  • 07394(VZP) PLASTIKA A.ILIACA PO PŘEDCHOZÍM VÝKONU
  • 07404(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07405(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ AUTOLOGNÍ
  • 07406(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07407(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07408(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07409(VZP) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07410(VZP) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07411(VZP) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07412(VZP) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07413(VZP) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ PROTETICKÁ
  • 07414(VZP) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07415(VZP) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07416(VZP) JINÉ REKONSTRUKCE V OBLASTI STEHNA
  • 07431(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS PROTETICKÝ
  • 07432(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07433(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07434(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ
  • 07435(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07436(VZP) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07437(VZP) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ
  • 07438(VZP) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07439(VZP) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07440(VZP) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ PROTETICKÝ
  • 07441(VZP) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07442(VZP) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07443(VZP) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ
  • 07444(VZP) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ PROTETICKÝ
  • 07445(VZP) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07446(VZP) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07447(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ PROTETICKÝ
  • 07448(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07449(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07450(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ
  • 07451(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07452(VZP) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07453(VZP) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ
  • 07454(VZP) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07455(VZP) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07456(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ŽILNÍ
  • 07457(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07458(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07459(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ
  • 07460(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ PROTETICKÝ
  • 07461(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07462(VZP) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07463(VZP) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN PROTETICKÁ
  • 07464(VZP) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07465(VZP) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07466(VZP) JINÁ REKONSTRUKCE V INFRAPOPLITEÁLNÍ OBLASTI
  • 07473(VZP) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS
  • 07474(VZP) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS
  • 07475(VZP) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ
  • 07476(VZP) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU
  • 07477(VZP) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS
  • 07478(VZP) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS
  • 07479(VZP) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ
  • 07480(VZP) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU
  • 07528(VZP) BYPASS AXILO - FEMORÁLNÍ
  • 07529(VZP) BYPASS CROSS-OVER FEMORO - FEMORÁLNÍ
  • 07530(VZP) JINÉ EXTRA - ANATOMICKÉ REKONSTRUKCE (KROMĚ VĚTVÍ OBLOUKU AORTY)
  • 07568(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ PROTETICKÁ
  • 07569(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU
  • 07570(VZP) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU
  • 07574(DRG) BYPASS CROSS-OVER ILIKO-FEMORÁLNÍ SE SUPRAINGUINÁLNÍM PŘÍSTUPEM CHIRURGICKY
  • 07575(DRG) JINÉ CÉVNÍ EXTRAANATOMICKÉ REKONSTRUKCE NITROBŘIŠNÍ CHIRURGICKY
  • 54170PROFUNDOPLASTIKA
  • 54180REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS
  • 54190OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY
  • 90908(DRG) BYPASS ILIKOFEMORALIS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace