Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I23 Jiný výkon na aortě

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I23 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním aorty, u kterých byl proveden jiný vybraný chirurgický výkon na aortě. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 31
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F07, 05-T01, 05-X01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
  • I711Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na aortě 1
  • 07168(DRG) BANDÁŽ ASCENDENTNÍ AORTY
  • 07173(DRG) REVIZE ASCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07188(DRG) BANDÁŽ DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07191(DRG) REVIZE DESCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07192(DRG) ODSTRANĚNÍ NÁHRADY DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07193(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE STENTGRAFTU Z DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07196(DRG) JINÁ OPERACE NA DESCENDENTNÍ AORTĚ
  • 07198(DRG) CHIRURGICKÁ EXTENZE STENTGRAFTU DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07213(DRG) REVIZE TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07214(DRG) JINÁ OPERACE NA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTĚ
  • 07350(VZP) ENDARTERECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07351(VZP) TROMBECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07356(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU BŘIŠNÍ AORTY
  • 07357(VZP) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07358(VZP) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY A JEJÍ BIFURKACE NEPŘÍMÁ CESTOU A. FEMORALIS
  • 07366(VZP) EXTENZE STENTGRAFTU V BŘIŠNÍ AORTĚ
  • 07367(VZP) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR BŘIŠNÍ AORTY
  • 07369(VZP) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z BŘIŠNÍ AORTY
  • 07371(VZP) OPERAČNÍ UZÁVĚR BŘIŠNÍ AORTY
  • 07374(VZP) REVIZE BŘIŠNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07375(VZP) JINÉ OPERACE NA BŘIŠNÍ AORTĚ
  • 51393EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
  • 54325AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - poranění aorty
  • S250Poranění hrudní aorty
  • S350Poranění břišní aorty
  • T063Poranění cév postihující více částí těla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na aortě 2
  • 07169(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ ASCENDENTNÍ AORTY
  • 07181(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ OBLOUKU AORTY
  • 07189(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07211(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY
  • 07370(VZP) EXTIRPACE CIZÍHO TĚLESA Z BŘIŠNÍ AORTY
  • 51393EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T820Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T821Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
  • T822Mechanická kompl. bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně
  • T823Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T826Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T827Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z450Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na aortě 3
  • 07168(DRG) BANDÁŽ ASCENDENTNÍ AORTY
  • 07173(DRG) REVIZE ASCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07188(DRG) BANDÁŽ DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07191(DRG) REVIZE DESCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07192(DRG) ODSTRANĚNÍ NÁHRADY DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07193(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE STENTGRAFTU Z DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07196(DRG) JINÁ OPERACE NA DESCENDENTNÍ AORTĚ
  • 07198(DRG) CHIRURGICKÁ EXTENZE STENTGRAFTU DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07213(DRG) REVIZE TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07214(DRG) JINÁ OPERACE NA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTĚ
  • 07350(VZP) ENDARTERECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07351(VZP) TROMBECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07356(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU BŘIŠNÍ AORTY
  • 07357(VZP) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07358(VZP) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY A JEJÍ BIFURKACE NEPŘÍMÁ CESTOU A. FEMORALIS
  • 07366(VZP) EXTENZE STENTGRAFTU V BŘIŠNÍ AORTĚ
  • 07367(VZP) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR BŘIŠNÍ AORTY
  • 07369(VZP) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z BŘIŠNÍ AORTY
  • 07370(VZP) EXTIRPACE CIZÍHO TĚLESA Z BŘIŠNÍ AORTY
  • 07371(VZP) OPERAČNÍ UZÁVĚR BŘIŠNÍ AORTY
  • 07374(VZP) REVIZE BŘIŠNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07375(VZP) JINÉ OPERACE NA BŘIŠNÍ AORTĚ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace