ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 05-I23 Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoc periferních cév

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

05-I23-01 Amputace celé končetiny nebo amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév pacientů s CC=3-4 v CVSP

DRG skupina 05-I23-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 05-I23 Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoc periferních cév s amputací celé končetiny nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3, kteří byli hospitalizováni v centru vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče nebo v centru vysoce specializované kardiovaskulární péče.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Kritické výkony - vysoká amputace kosti končetiny
  • 66122 EXARTIKULACE V KYČLI
  • 67231 HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE
 • a zároveň
 • | Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a centra vysoce specializované kardiovaskulární péče
  • 02004000Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • 04002000Institut klinické a experimentální medicíny
  • 05002000Fakultní nemocnice v Motole
  • 05004000Nemocnice Na Homolce
  • 06051000ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha
  • 08075000Kardiologie na Bulovce s.r.o.
  • 10002000Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • 32006000Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • 42008000KKN a.s., Nemocnice Karlovy Vary
  • 44101000Fakultní nemocnice Plzeň
  • 54100000Krajská nemocnice Liberec, a.s.
  • 59001000KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.
  • 61004000Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • 65001000Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nem.
  • 72001000Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
  • 72100000Fakultní nemocnice Brno
  • 72932000Centrum kardio. a transplantační chirurgie Brno
  • 76001000Nemocnice Jihlava, p.o.
  • 82001000Krajská nemocnice T. Bati a.s.
  • 86106000Nemocnice Podlesí a.s.
  • 89301000Fakultní nemocnice Olomouc
  • 91001000Městská nemocnice Ostrava, p.o.
  • 91009000Fakultní nemocnice Ostrava
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a centra vysoce specializované kardiovaskulární péče
  • 02004000Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • 04002000Institut klinické a experimentální medicíny
  • 05002000Fakultní nemocnice v Motole
  • 05004000Nemocnice Na Homolce
  • 06051000ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha
  • 08075000Kardiologie na Bulovce s.r.o.
  • 10002000Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • 32006000Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • 42008000KKN a.s., Nemocnice Karlovy Vary
  • 44101000Fakultní nemocnice Plzeň
  • 54100000Krajská nemocnice Liberec, a.s.
  • 59001000KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.
  • 61004000Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • 65001000Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nem.
  • 72001000Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
  • 72100000Fakultní nemocnice Brno
  • 72932000Centrum kardio. a transplantační chirurgie Brno
  • 76001000Nemocnice Jihlava, p.o.
  • 82001000Krajská nemocnice T. Bati a.s.
  • 86106000Nemocnice Podlesí a.s.
  • 89301000Fakultní nemocnice Olomouc
  • 91001000Městská nemocnice Ostrava, p.o.
  • 91009000Fakultní nemocnice Ostrava
 • a zároveň
 • | Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
  • 3 — 4
05-I23-02 Amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév v CVSP u pacientů s CC=0-2

DRG skupina 05-I23-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 05-I23 Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoc periferních cév s amputací celé končetiny nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 2, kteří byli hospitalizováni v centru vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče nebo v centru vysoce specializované kardiovaskulární péče.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a centra vysoce specializované kardiovaskulární péče
  • 02004000Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • 04002000Institut klinické a experimentální medicíny
  • 05002000Fakultní nemocnice v Motole
  • 05004000Nemocnice Na Homolce
  • 06051000ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha
  • 08075000Kardiologie na Bulovce s.r.o.
  • 10002000Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • 32006000Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • 42008000KKN a.s., Nemocnice Karlovy Vary
  • 44101000Fakultní nemocnice Plzeň
  • 54100000Krajská nemocnice Liberec, a.s.
  • 59001000KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.
  • 61004000Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • 65001000Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nem.
  • 72001000Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
  • 72100000Fakultní nemocnice Brno
  • 72932000Centrum kardio. a transplantační chirurgie Brno
  • 76001000Nemocnice Jihlava, p.o.
  • 82001000Krajská nemocnice T. Bati a.s.
  • 86106000Nemocnice Podlesí a.s.
  • 89301000Fakultní nemocnice Olomouc
  • 91001000Městská nemocnice Ostrava, p.o.
  • 91009000Fakultní nemocnice Ostrava
05-I23-03 Amputace celé končetiny nebo amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév pacientů s CC=3-4 mimo CVSP

DRG skupina 05-I23-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 05-I23 Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoc periferních cév s amputací celé končetiny nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3, kteří nebyli hospitalizováni v centru vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče ani v centru vysoce specializované kardiovaskulární péče.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Kritické výkony - vysoká amputace kosti končetiny
  • 66122 EXARTIKULACE V KYČLI
  • 67231 HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
  • 3 — 4
05-I23-04 Amputace části končetiny mimo prsty pro nemoc periferních cév mimo CVSP u pacientů s CC=0-2

DRG skupina 05-I23-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 05-I23 Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoc periferních cév s amputací celé končetiny nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 2, kteří nebyli hospitalizováni v centru vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče ani v centru vysoce specializované kardiovaskulární péče.

2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace