Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I26 Jiný výkon na cévách pro nemoc periferních cév

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I26 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním periferních cév, u kterých byl proveden jiný vybraný výkon na cévách. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 34
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F09, 05-F10, 05-T01, 05-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • I7010Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722Aneuryzma a disekce ledvinné - renální - tepny
  • I723Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730Raynaudův syndrom
  • I731Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739Nemoc periferních cév NS
  • I742Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771Zúžení - striktura - tepny
  • I772Roztržení - ruptura - tepny
  • I773Tepenná fibromuskulární dysplazie
  • I774Syndrom komprese tepny břišní
  • I775Nekróza tepny
  • I778Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788Jiné nemoci vlásečnic
  • I789Nemoc vlásečnic NS
  • I792Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • K763Infarkt jater
  • M318Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280Ischemie a infarkt ledviny
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na cévách 1
  • 07284(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS INTERNA PŘÍMÁ S PRIMÁRNÍ SUTUROU
  • 07285(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS INTERNA EVERSNÍ
  • 07286(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS EXTERNA
  • 07287(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S PROTETICKOU PLASTIKOU
  • 07288(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S AUTOLOGNÍ PLASTIKOU
  • 07289(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S ALLOGENNÍ PLASTIKOU
  • 07299(VZP) OPERACE A. VERTEBRALIS
  • 07301(VZP) REVIZE A. CAROTIS PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07302(VZP) JINÉ OPERACE V ÚSEKU A. CAROTIS
  • 07308(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU V OBLASTI OBLOUKU AORTY
  • 07309(VZP) JINÉ OPERACE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY BEZ STERNOTOMIE
  • 07311(VZP) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY MIMO ACI PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07314(DRG) ENDARTERECTOMIE A PLASTIKA A. ANONYMA
  • 07315(DRG) JINÉ OPERACE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY SE STERNOTOMIÍ
  • 07316(DRG) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY SE STERNOTOMIÍ PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07318(VZP) EMBOLECTOMIE TEPEN HORNÍCH KONČETIN
  • 07323(VZP) REVIZE TEPEN HORNÍCH KONČETIN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07325(VZP) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE OBLOUKU AORTY
  • 07326(VZP) PODVAZ VĚTVE OBLOUKU AORTY
  • 07353(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOILICKÉ OBLASTI
  • 07354(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOFEMORÁLNÍ OBLASTI
  • 07355(VZP) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTO-ILIKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI
  • 07368(VZP) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07388(VZP) ENDARTERECTOMIE A.ILIACA
  • 07389(VZP) TROMBECTOMIE A.ILIACA
  • 07390(VZP) EMBOLECTOMIE A.ILIACA
  • 07391(VZP) NEPŘÍMÁ EMBOLECTOMIE A. ILIACA CESTOU A. FEMORALIS
  • 07392(VZP) NEPŘÍMÁ TROMBECTOMIE A.ILIACA CESTOU A. FEMORALIS
  • 07393(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07395(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN
  • 07396(VZP) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN
  • 07399(VZP) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07400(VZP) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07402(VZP) REVIZE PÁNEVNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07403(VZP) JINÁ OPERACE NA PÁNEVNÍCH TEPNÁCH
  • 07417(VZP) ENDARTERECTOMIE A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ
  • 07418(VZP) TROMBECTOMIE A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ
  • 07419(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU VE STEHENNÍ OBLASTI
  • 07420(VZP) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU VE STEHENNÍ OBLASTI
  • 07421(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU VE FEMORÁLNÍ OBLASTI
  • 07422(VZP) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS COMMUNIS
  • 07423(VZP) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS PROFUNDA
  • 07424(VZP) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS SUPERFICIALIS
  • 07425(VZP) EMBOLECTOMIE A. POPLITEA PROXIMALIS
  • 07427(VZP) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU V OBLASTI A. FEMORALIS
  • 07429(VZP) REVIZE TEPEN STEHNA PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07430(VZP) JINÉ OPERACE TEPEN V OBLASTI STEHNA
  • 07467(VZP) ENDARTERECTOMIE A. POPLITEA A BÉRCOVÝCH TEPEN
  • 07468(VZP) TROMBECTOMIE A. POPLITEA A BÉRCOVÝCH TEPEN
  • 07469(VZP) EMBOLECTOMIE A. POPLITEA A BÉRCOVÝCH TEPEN
  • 07470(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCE
  • 07471(VZP) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCE
  • 07472(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU V OBLASTI BÉRCE
  • 07482(VZP) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z OBLASTI A. POPLITEA
  • 07483(VZP) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z TEPEN OBLASTI BÉRCE A NOHY
  • 07485(VZP) REVIZE PEDÁLNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07486(VZP) REVIZE BÉRCOVÝCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07487(VZP) JINÉ OPERACE V OBLASTI TEPEN BÉRCE A NOHY
  • 07542(VZP) CÉVNÍ VÝKON JINDE NEZAŘAZENÝ
  • 54140ARTERIA MESENTERICA - TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE
  • 54310AORTOILICKÝ ÚSEK - ENDARTEREKTOMIE
  • 54320ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN
  • 54325AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ
  • 54340TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci žil
  • I800Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
  • I801Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
  • I802Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév doních končetin
  • I803Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
  • I808Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
  • I809Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
  • I81Trombosis venae portae - trombóza vrátnice
  • I820Buddův-Chiariho syndrom
  • I821Thrombophlebitis migrans
  • I822Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
  • I823Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
  • I828Embolie a trombóza jiných určených žil
  • I829Embolie a trombóza neurčené žíly
  • I830Žilní městky dolních končetin se vředem
  • I831Žilní městky dolních končetin se zánětem
  • I832Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem
  • I839Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
  • I868Žilní městky jiných určených lokalizací
  • I870Posttrombotický syndrom
  • I871Komprese - stlačení - žíly
  • I872Venózní insuficience (chronická)(periferní)
  • I878Jiná určená onemocnění žil
  • I879Onemocnění žíly NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na cévách 2
  • 07510(VZP) OPERACE NA V. CAVA INFERIOR OTEVŘENÁ PŘÍSTUPEM PŘES BŘIŠNÍ STĚNU
  • 07511(VZP) TROMBECTOMIE HLUBOKÉHO ŽILNÍHO SYSTÉMU DOLNÍCH KONČETIN
  • 07512(VZP) TROMBECTOMIE HLUBOKÉHO ŽILNÍHO SYSTÉMU HORNÍCH KONČETIN
  • 07513(VZP) ENDOLUMINÁLNÍ OKLUZE HLUBOKÝCH ŽIL
  • 07518(VZP) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07542(VZP) CÉVNÍ VÝKON JINDE NEZAŘAZENÝ
  • 54220PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
  • 54230ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM
  • 54330ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE
  • 54910PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - traumata oběhové soustavy
  • S090Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde
  • S150Poranění krční tepny - arteriae carotis
  • S151Poranění vertebrální tepny
  • S152Poranění zevní hrdelní žíly - venae jugularis externae
  • S153Poranění vnitřní hrdelní žíly - venae jugularis internae
  • S157Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
  • S158Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
  • S159Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
  • S250Poranění hrudní aorty
  • S251Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
  • S252Poranění horní duté žíly - venae cavae superioris
  • S253Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
  • S254Poranění plicních krevních cév
  • S255Poranění mezižeberních krevních cév
  • S257Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
  • S258Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S2600Poranění srdce s hemoperikardem; neotevřená rána
  • S2601Poranění srdce s hemoperikardem; otevřená rána
  • S2680Jiná poranění srdce; neotevřená rána
  • S2681Jiná poranění srdce; otevřená rána
  • S2690Poranění srdce NS; neotevřená rána
  • S2691Poranění srdce NS; otevřená rána
  • S350Poranění břišní aorty
  • S351Poranění dolní duté žíly - venae cavae inferioris
  • S352Poranění břišní nebo mezenterické tepny
  • S353Poranění vrátnice - venae portae - nebo slezinné žíly
  • S354Poranění krevních cév ledviny
  • S355Poranění kyčelních - ilických - krevních cév
  • S357Mnohočet. poranění krev. cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S358Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha dolní části zad a pánve
  • S359Poranění neurč. krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S450Poranění podpažní - axilární - tepny
  • S451Poranění pažní - brachiální - tepny
  • S452Poranění podpažní nebo pažní žíly
  • S453Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S457Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S458Poranění jiných krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S459Poranění neurč.krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S550Poranění arteriae ulnaris v úrovni předloktí
  • S551Poranění arteriae radialis v úrovni předloktí
  • S552Poranění žíly v úrovni předloktí
  • S557Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
  • S558Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
  • S559Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
  • S650Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky
  • S651Poranění vřetení tepny v úrov.zápěstí a ruky
  • S652Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
  • S653Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
  • S654Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
  • S655Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
  • S657Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S658Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S659Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S750Poranění stehenní - femorální - tepny
  • S751Poranění stehenní žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S752Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S757Poranění mnohočetných krevních cév v úrovní kyčle a stehna
  • S758Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
  • S759Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
  • S850Poranění tepny podkolenní - popliteální
  • S851Poranění (přední)(zadní) holenní-tibiální-tepny
  • S852Poranění tepny lýtkové - fibulární
  • S853Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
  • S854Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
  • S855Poranění podkolenní - popliteální - žíly
  • S857Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
  • S858Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
  • S859Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
  • S950Poranění hřbetní - dorzální - tepny nohy pod kotníkem
  • S951Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem
  • S952Poranění hřbetních - dorzálních - žil nohy pod kotníkem
  • S957Mnohočet.poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S958Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S959Poranění neurč.krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T063Poranění cév postihující více částí těla
  • T114Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
  • T134Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T145Poranění cév(-y) neurčené části těla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na cévách 3
  • 07111(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
  • 54140ARTERIA MESENTERICA - TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE
  • 54340TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T820Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T821Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
  • T822Mechanická kompl. bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně
  • T823Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T826Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T827Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z450Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon na cévách 4
  • 07284(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS INTERNA PŘÍMÁ S PRIMÁRNÍ SUTUROU
  • 07285(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS INTERNA EVERSNÍ
  • 07286(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS EXTERNA
  • 07287(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S PROTETICKOU PLASTIKOU
  • 07288(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S AUTOLOGNÍ PLASTIKOU
  • 07289(VZP) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S ALLOGENNÍ PLASTIKOU
  • 07299(VZP) OPERACE A. VERTEBRALIS
  • 07301(VZP) REVIZE A. CAROTIS PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07302(VZP) JINÉ OPERACE V ÚSEKU A. CAROTIS
  • 07308(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU V OBLASTI OBLOUKU AORTY
  • 07309(VZP) JINÉ OPERACE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY BEZ STERNOTOMIE
  • 07311(VZP) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY MIMO ACI PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07314(DRG) ENDARTERECTOMIE A PLASTIKA A. ANONYMA
  • 07315(DRG) JINÉ OPERACE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY SE STERNOTOMIÍ
  • 07316(DRG) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY SE STERNOTOMIÍ PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07318(VZP) EMBOLECTOMIE TEPEN HORNÍCH KONČETIN
  • 07323(VZP) REVIZE TEPEN HORNÍCH KONČETIN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07325(VZP) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE OBLOUKU AORTY
  • 07326(VZP) PODVAZ VĚTVE OBLOUKU AORTY
  • 07353(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOILICKÉ OBLASTI
  • 07354(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOFEMORÁLNÍ OBLASTI
  • 07355(VZP) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTO-ILIKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI
  • 07368(VZP) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07388(VZP) ENDARTERECTOMIE A.ILIACA
  • 07389(VZP) TROMBECTOMIE A.ILIACA
  • 07390(VZP) EMBOLECTOMIE A.ILIACA
  • 07391(VZP) NEPŘÍMÁ EMBOLECTOMIE A. ILIACA CESTOU A. FEMORALIS
  • 07392(VZP) NEPŘÍMÁ TROMBECTOMIE A.ILIACA CESTOU A. FEMORALIS
  • 07393(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07395(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN
  • 07396(VZP) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN
  • 07399(VZP) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07400(VZP) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07402(VZP) REVIZE PÁNEVNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07403(VZP) JINÁ OPERACE NA PÁNEVNÍCH TEPNÁCH
  • 07417(VZP) ENDARTERECTOMIE A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ
  • 07418(VZP) TROMBECTOMIE A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ
  • 07419(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU VE STEHENNÍ OBLASTI
  • 07420(VZP) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU VE STEHENNÍ OBLASTI
  • 07421(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU VE FEMORÁLNÍ OBLASTI
  • 07422(VZP) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS COMMUNIS
  • 07423(VZP) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS PROFUNDA
  • 07424(VZP) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS SUPERFICIALIS
  • 07425(VZP) EMBOLECTOMIE A. POPLITEA PROXIMALIS
  • 07427(VZP) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU V OBLASTI A. FEMORALIS
  • 07429(VZP) REVIZE TEPEN STEHNA PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07430(VZP) JINÉ OPERACE TEPEN V OBLASTI STEHNA
  • 07467(VZP) ENDARTERECTOMIE A. POPLITEA A BÉRCOVÝCH TEPEN
  • 07468(VZP) TROMBECTOMIE A. POPLITEA A BÉRCOVÝCH TEPEN
  • 07469(VZP) EMBOLECTOMIE A. POPLITEA A BÉRCOVÝCH TEPEN
  • 07470(VZP) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCE
  • 07471(VZP) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCE
  • 07472(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU V OBLASTI BÉRCE
  • 07482(VZP) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z OBLASTI A. POPLITEA
  • 07483(VZP) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z TEPEN OBLASTI BÉRCE A NOHY
  • 07485(VZP) REVIZE PEDÁLNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07486(VZP) REVIZE BÉRCOVÝCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07487(VZP) JINÉ OPERACE V OBLASTI TEPEN BÉRCE A NOHY
  • 07510(VZP) OPERACE NA V. CAVA INFERIOR OTEVŘENÁ PŘÍSTUPEM PŘES BŘIŠNÍ STĚNU
  • 07511(VZP) TROMBECTOMIE HLUBOKÉHO ŽILNÍHO SYSTÉMU DOLNÍCH KONČETIN
  • 07512(VZP) TROMBECTOMIE HLUBOKÉHO ŽILNÍHO SYSTÉMU HORNÍCH KONČETIN
  • 07513(VZP) ENDOLUMINÁLNÍ OKLUZE HLUBOKÝCH ŽIL
  • 07518(VZP) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ
  • 07542(VZP) CÉVNÍ VÝKON JINDE NEZAŘAZENÝ
  • 54140ARTERIA MESENTERICA - TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE
  • 54220PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
  • 54230ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM
  • 54310AORTOILICKÝ ÚSEK - ENDARTEREKTOMIE
  • 54320ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN
  • 54325AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ
  • 54330ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE
  • 54340TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
  • 54850CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU
  • 54910PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace