ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I27 Jiný chirurgický výkon pro nemoc oběhové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I27 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním oběhové soustavy, u kterých byl proveden jiný vybraný chirurgický výkon. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací, centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a centra vysoce specializované kardiovaskulární péče.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 35
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F07, 05-F08, 05-F09, 05-F10, 05-T01, 05-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000 Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001 Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710 Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)
  • I711 Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712 Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713 Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714 Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715 Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716 Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740 Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790 Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný chirurgický výkon 1
  • 07111 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY - CHIRURGICKY
  • 07325 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE OBLOUKU AORTY
  • 07353 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOILICKÉ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07354 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOFEMORÁLNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07355 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTO-ILIKO-FEMORÁLNÍ CÉVNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07366 (DRG) EXTENZE STENTGRAFTU V BŘIŠNÍ AORTĚ
  • 07368 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07395 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07396 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07399 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z PÁNEVNÍ TEPNY CHIRURGICKY
  • 07400 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z PÁNEVNÍ TEPNY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07402 (DRG) REVIZE PÁNEVNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07403 (DRG) JINÁ OPERACE NA PÁNEVNÍCH TEPNÁCH OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07419 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07420 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07427 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU V OBLASTI A. FEMORALIS CHIRURGICKY
  • 07429 (DRG) REVIZE TEPEN STEHNA PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07430 (DRG) JINÉ OPERACE TEPEN V OBLASTI STEHNA OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07470 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07471 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07482 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z OBLASTI A. POPLITEA CHIRURGICKY
  • 07483 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z TEPEN OBLASTI BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07485 (DRG) REVIZE PEDÁLNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07486 (DRG) REVIZE BÉRCOVÝCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07487 (DRG) JINÉ OPERACE V OBLASTI TEPEN BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07513 (DRG) ENDOLUMINÁLNÍ OKLUZE HLUBOKÝCH ŽIL
  • 07518 (DRG) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07542 (DRG) CÉVNÍ VÝKON OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM JINDE NEZAŘAZENÝ
  • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
  • 51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
  • 54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
  • 54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM
  • 54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace
  • I270 Primární plicní hypertenze
  • I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
  • I272 Jiné sekundární plicní hypertenze
  • I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév
  • I281 Aneuryzma plicní tepny
  • I288 Jiné určené nemoci plicních cév
  • I289 Nemoc plicních cév NS
  • P293 Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný chirurgický výkon 2
  • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
  • 51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • I7010 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020 Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021 Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080 Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081 Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720 Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721 Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722 Aneuryzma a disekce ledvinné (renální) tepny
  • I723 Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724 Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728 Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729 Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730 Raynaudův syndrom
  • I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738 Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739 Nemoc periferních cév NS
  • I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744 Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745 Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748 Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749 Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770 Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771 Zúžení (striktura) tepny
  • I772 Roztržení (ruptura) tepny
  • I773 Tepenná fibromuskulární dysplázie
  • I774 Syndrom komprese tepny břišní
  • I775 Nekróza tepny
  • I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779 Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780 Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788 Jiné nemoci vlásečnic
  • I789 Nemoc vlásečnic NS
  • I792 Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • K763 Infarkt jater
  • M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280 Ischemie a infarkt ledviny
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný chirurgický výkon 3
  • 07325 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE OBLOUKU AORTY
  • 07353 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOILICKÉ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07354 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOFEMORÁLNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07355 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTO-ILIKO-FEMORÁLNÍ CÉVNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07366 (DRG) EXTENZE STENTGRAFTU V BŘIŠNÍ AORTĚ
  • 07368 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07395 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07396 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07399 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z PÁNEVNÍ TEPNY CHIRURGICKY
  • 07400 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z PÁNEVNÍ TEPNY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07402 (DRG) REVIZE PÁNEVNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07403 (DRG) JINÁ OPERACE NA PÁNEVNÍCH TEPNÁCH OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07419 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07420 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07427 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU V OBLASTI A. FEMORALIS CHIRURGICKY
  • 07429 (DRG) REVIZE TEPEN STEHNA PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07430 (DRG) JINÉ OPERACE TEPEN V OBLASTI STEHNA OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07470 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07471 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07482 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z OBLASTI A. POPLITEA CHIRURGICKY
  • 07483 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z TEPEN OBLASTI BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07485 (DRG) REVIZE PEDÁLNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07486 (DRG) REVIZE BÉRCOVÝCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07487 (DRG) JINÉ OPERACE V OBLASTI TEPEN BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07513 (DRG) ENDOLUMINÁLNÍ OKLUZE HLUBOKÝCH ŽIL
  • 07518 (DRG) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07540 (DRG) CHIRURGICKÁ HRUDNÍ SYMPATECTOMIE OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07541 (DRG) CHIRURGICKÁ LUMBÁLNÍ SYMPATECTOMIE OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07542 (DRG) CÉVNÍ VÝKON OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM JINDE NEZAŘAZENÝ
  • 07577 (DRG) CHIRURGICKÁ HRUDNÍ SYMPATECTOMIE TORAKOSKOPICKÝM PŘÍSTUPEM
  • 07578 (DRG) CHIRURGICKÁ LUMBÁLNÍ SYMPATECTOMIE LAPAROSKOPICKÝM PŘÍSTUPEM
  • 07579 (DRG) CHEMICKÁ LUMBÁLNÍ SYMPATECTOMIE PUNKČNÍM PŘÍSTUPEM
  • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
  • 51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
  • 51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY
  • 54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
  • 54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM
  • 54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
  • 61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 62310 NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62340 NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62350 NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 66819 APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU
  • 66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
  • 66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
  • 66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
  • 66919 SEKVESTROTOMIE
  • 90829 (DRG) SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ THORAKOSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci žil
  • I800 Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
  • I801 Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
  • I802 Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév doních končetin
  • I803 Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
  • I808 Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
  • I809 Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
  • I81 Trombóza portální žíly
  • I820 Buddův-Chiariho syndrom
  • I821 Thrombophlebitis migrans
  • I822 Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
  • I823 Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
  • I828 Embolie a trombóza jiných určených žil
  • I829 Embolie a trombóza neurčené žíly
  • I830 Žilní městky dolních končetin s vředem
  • I831 Žilní městky dolních končetin se zánětem
  • I832 Žilní městky dolních končetin s vředem i zánětem
  • I839 Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
  • I868 Žilní městky jiných určených lokalizací
  • I870 Posttrombotický syndrom
  • I871 Komprese (stlačení) žíly
  • I872 Venózní insuficience (chronická)(periferní)
  • I878 Jiná určená onemocnění žil
  • I879 Onemocnění žíly NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný chirurgický výkon 4
  • 07111 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY - CHIRURGICKY
  • 07325 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE OBLOUKU AORTY
  • 07353 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOILICKÉ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07354 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOFEMORÁLNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07355 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTO-ILIKO-FEMORÁLNÍ CÉVNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07366 (DRG) EXTENZE STENTGRAFTU V BŘIŠNÍ AORTĚ
  • 07368 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07395 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07396 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07399 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z PÁNEVNÍ TEPNY CHIRURGICKY
  • 07400 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z PÁNEVNÍ TEPNY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07402 (DRG) REVIZE PÁNEVNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07403 (DRG) JINÁ OPERACE NA PÁNEVNÍCH TEPNÁCH OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07419 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07420 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07427 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU V OBLASTI A. FEMORALIS CHIRURGICKY
  • 07429 (DRG) REVIZE TEPEN STEHNA PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07430 (DRG) JINÉ OPERACE TEPEN V OBLASTI STEHNA OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07470 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07471 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07482 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z OBLASTI A. POPLITEA CHIRURGICKY
  • 07483 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z TEPEN OBLASTI BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07485 (DRG) REVIZE PEDÁLNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07486 (DRG) REVIZE BÉRCOVÝCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07487 (DRG) JINÉ OPERACE V OBLASTI TEPEN BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07513 (DRG) ENDOLUMINÁLNÍ OKLUZE HLUBOKÝCH ŽIL
  • 07518 (DRG) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07542 (DRG) CÉVNÍ VÝKON OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM JINDE NEZAŘAZENÝ
  • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
  • 51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
  • 51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY
  • 54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
  • 54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM
  • 54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
  • 61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 62310 NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62340 NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62350 NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 66819 APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU
  • 66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
  • 66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
  • 66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
  • 66919 SEKVESTROTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - traumata oběhové soustavy
  • S090 Poranění krevních cév hlavy nezařazené jinde
  • S150 Poranění krční tepny [arteriae carotis]
  • S151 Poranění vertebrální tepny
  • S152 Poranění zevní hrdelní žíly [venae jugularis externae]
  • S153 Poranění vnitřní hrdelní žíly [venae jugularis internae]
  • S157 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
  • S158 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
  • S159 Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
  • S250 Poranění hrudní aorty
  • S251 Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
  • S252 Poranění horní duté žíly [venae cavae superioris]
  • S253 Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
  • S254 Poranění plicních krevních cév
  • S255 Poranění mezižeberních krevních cév
  • S257 Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
  • S258 Poranění jiných krevních cév hrudníku
  • S259 Poranění neurčených krevních cév hrudníku
  • S2600 Poranění srdce s hemoperikardem; neotevřená rána
  • S2601 Poranění srdce s hemoperikardem; otevřená rána
  • S2680 Jiná poranění srdce; neotevřená rána
  • S2681 Jiná poranění srdce; otevřená rána
  • S2690 Poranění srdce NS; neotevřená rána
  • S2691 Poranění srdce NS; otevřená rána
  • S350 Poranění břišní aorty
  • S351 Poranění dolní duté žíly [venae cavae inferioris]
  • S352 Poranění břišní nebo mezenterické tepny
  • S353 Poranění portální nebo slezinné žíly
  • S354 Poranění krevních cév ledviny
  • S355 Poranění kyčelních (ilických) krevních cév
  • S357 Mnohočet. poranění krev. cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S358 Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha dolní části zad a pánve
  • S359 Poranění neurč. krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S450 Poranění podpažní (axilární) tepny
  • S451 Poranění pažní (brachiální) tepny
  • S452 Poranění podpažní nebo pažní žíly
  • S453 Poranění povrchových žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S457 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S458 Poranění jiných krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S459 Poranění neurč.krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S550 Poranění loketní tepny [arteriae ulnaris] v úrovni předloktí
  • S551 Poranění vřetenní tepny [arteriae radialis] v úrovni předloktí
  • S552 Poranění žíly v úrovni předloktí
  • S557 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
  • S558 Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
  • S559 Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
  • S650 Poranění loketní (ulnární) tepny v úrovni zápěstí a ruky
  • S651 Poranění vřetenní (radiální) tepny v úrovni zápěstí a ruky
  • S652 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
  • S653 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
  • S654 Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
  • S655 Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
  • S657 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S658 Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S659 Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
  • S750 Poranění stehenní (femorální) tepny
  • S751 Poranění stehenní (femorální) žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S752 Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
  • S757 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
  • S758 Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
  • S759 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
  • S850 Poranění podkolenní (popliteální) tepny
  • S851 Poranění (přední)(zadní) holenní (tibiální) tepny
  • S852 Poranění tepny lýtkové (fibulární)
  • S853 Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
  • S854 Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
  • S855 Poranění podkolenní (popliteální) žíly
  • S857 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
  • S858 Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
  • S859 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
  • S950 Poranění hřbetní (dorzální) tepny nohy pod kotníkem
  • S951 Poranění chodidlové (plantární) tepny nohy pod kotníkem
  • S952 Poranění hřbetní (dorzální) žíly nohy pod kotníkem
  • S957 Mnohočet.poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S958 Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S959 Poranění neurč.krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T063 Poranění cév postihující více částí těla
  • T114 Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
  • T134 Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T145 Poranění cév(-y) neurčené části těla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný chirurgický výkon 5
  • 07111 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY - CHIRURGICKY
  • 07325 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE OBLOUKU AORTY
  • 07353 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOILICKÉ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07354 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOFEMORÁLNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07355 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTO-ILIKO-FEMORÁLNÍ CÉVNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07366 (DRG) EXTENZE STENTGRAFTU V BŘIŠNÍ AORTĚ
  • 07368 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07395 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07396 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07399 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z PÁNEVNÍ TEPNY CHIRURGICKY
  • 07400 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z PÁNEVNÍ TEPNY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07402 (DRG) REVIZE PÁNEVNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07403 (DRG) JINÁ OPERACE NA PÁNEVNÍCH TEPNÁCH OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07419 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07420 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07427 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU V OBLASTI A. FEMORALIS CHIRURGICKY
  • 07429 (DRG) REVIZE TEPEN STEHNA PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07430 (DRG) JINÉ OPERACE TEPEN V OBLASTI STEHNA OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07470 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07471 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07482 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z OBLASTI A. POPLITEA CHIRURGICKY
  • 07483 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z TEPEN OBLASTI BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07485 (DRG) REVIZE PEDÁLNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07486 (DRG) REVIZE BÉRCOVÝCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07487 (DRG) JINÉ OPERACE V OBLASTI TEPEN BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07513 (DRG) ENDOLUMINÁLNÍ OKLUZE HLUBOKÝCH ŽIL
  • 07518 (DRG) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07542 (DRG) CÉVNÍ VÝKON OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM JINDE NEZAŘAZENÝ
  • 51391 LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA
  • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
  • 51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
  • 51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA
  • 51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY
  • 54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
  • 54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM
  • 54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
  • 61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
  • 61121 CÉVNÍ ANASTOMÓZA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 62310 NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62340 NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62350 NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 66819 APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU
  • 66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
  • 66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
  • 66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
  • 66919 SEKVESTROTOMIE
  • 89321 EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 90820 (DRG) REVIZE PŘI PERITONITIDĚ NEJASNÉHO PŮVODU NEBO PŘI TRAUMATU LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T820 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T821 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
  • T822 Mechanická komplikace by-passu koronární tepny a štěpů chlopně
  • T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825 Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T826 Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T827 Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828 Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829 Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z450 Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný chirurgický výkon 6
  • 07111 (DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY - CHIRURGICKY
  • 07325 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE OBLOUKU AORTY
  • 07353 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOILICKÉ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07354 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOFEMORÁLNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07355 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTO-ILIKO-FEMORÁLNÍ CÉVNÍ OBLASTI CHIRURGICKY
  • 07366 (DRG) EXTENZE STENTGRAFTU V BŘIŠNÍ AORTĚ
  • 07368 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07395 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07396 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07399 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z PÁNEVNÍ TEPNY CHIRURGICKY
  • 07400 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z PÁNEVNÍ TEPNY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07402 (DRG) REVIZE PÁNEVNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07403 (DRG) JINÁ OPERACE NA PÁNEVNÍCH TEPNÁCH OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07419 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07420 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07427 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU V OBLASTI A. FEMORALIS CHIRURGICKY
  • 07429 (DRG) REVIZE TEPEN STEHNA PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07430 (DRG) JINÉ OPERACE TEPEN V OBLASTI STEHNA OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07470 (DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07471 (DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ CÉVNÍHO PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCOVÝCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07482 (DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z OBLASTI A. POPLITEA CHIRURGICKY
  • 07483 (DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z TEPEN OBLASTI BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07485 (DRG) REVIZE PEDÁLNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07486 (DRG) REVIZE BÉRCOVÝCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07487 (DRG) JINÉ OPERACE V OBLASTI TEPEN BÉRCE A NOHY OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
  • 07513 (DRG) ENDOLUMINÁLNÍ OKLUZE HLUBOKÝCH ŽIL
  • 07518 (DRG) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ CHIRURGICKY
  • 07542 (DRG) CÉVNÍ VÝKON OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM JINDE NEZAŘAZENÝ
  • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
  • 51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
  • 51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA
  • 51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY
  • 54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
  • 54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM
  • 54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
  • 61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 62310 NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62340 NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62350 NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 66819 APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU
  • 66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
  • 66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
  • 66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
  • 66919 SEKVESTROTOMIE
  • 89321 EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace