Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I27 Transplantace kůže kožním štěpem nebo uzavření lalokem pro nemoc periferních cév

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I27 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním periferních cév, u kterých byla provedena transplantace kůže kožním štěpem nebo uzavření lalokem. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 35
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F09, 05-F10
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • I7010Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722Aneuryzma a disekce ledvinné - renální - tepny
  • I723Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730Raynaudův syndrom
  • I731Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739Nemoc periferních cév NS
  • I742Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771Zúžení - striktura - tepny
  • I772Roztržení - ruptura - tepny
  • I773Tepenná fibromuskulární dysplazie
  • I774Syndrom komprese tepny břišní
  • I775Nekróza tepny
  • I778Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788Jiné nemoci vlásečnic
  • I789Nemoc vlásečnic NS
  • I792Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • K763Infarkt jater
  • M318Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280Ischemie a infarkt ledviny
 • | Hlavní diagnózy - žilní městky se vředem
  • I830Žilní městky dolních končetin se vředem
  • I832Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - transplantace kůže kožním štěpem nebo uzavření lalokem
  • 44231AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH
  • 61135AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM^2
  • 61147UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 61153UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM^2
  • 61155UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)
  • 61167TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU
  • 61169TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU
  • 62410ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1% POVRCHU TĚLA
  • 62430ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM2
  • 62440ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5% POVRCHU TĚLA
  • 62460ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 - 10% POVRCHU TĚLA
  • 62470ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 - 15% POVRCHU TĚLA
  • 62480ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ ( A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20% POVRCHU TĚLA
  • 62510XENOTRANSPLANTACE DO 1% POVRCHU TĚLA
  • 62520XENOTRANSPLANTACE 1 - 5% POVRCHU TĚLA
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace