Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-K01 Nemoci myokardu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-K01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním myokardu, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 42
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-Z01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci myokardu
  • A395Meningokoková onemocnění srdce
  • B332Virová karditida
  • B570Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
  • B572Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
  • C380ZN - srdce
  • D151Nezhoubný novotvar - srdce
  • I012Akutní revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I018Jiná akutní revmatická choroba srdeční
  • I019Akutní revmatická choroba srdeční NS
  • I020Revmatická chorea s postižením srdce
  • I090Revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I099Revmatická onemocnění srdce NS
  • I400Infekční myokarditida
  • I401Izolovaná myokarditida
  • I408Jiná akutní myokarditida
  • I409Akutní myokarditida NS
  • I410Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I411Myokarditida při virových nemocech ZJ
  • I412Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I418Myokarditida při jiných nemocech ZJ
  • I420Dilatovaná kardiomyopatie
  • I421Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
  • I422Jiná hypertrofická kardiomyopatie
  • I423Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
  • I424Endokardiální fibroelastóza
  • I425Jiná restriktivní kardiomyopatie
  • I426Alkoholická kardiomyopatie
  • I427Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
  • I428Jiné kardiomyopatie
  • I429Kardiomyopatie NS
  • I430Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
  • I431Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
  • I432Kardiomyopatie při nemocech výživy
  • I438Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
  • I510Získaný defekt srdečního septa - přepážky
  • I514Myokarditida NS
  • I515Myokardiální degenerace
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace