ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-K06 Srdeční zástava a šok

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-K06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se srdeční zástavou nebo šokem, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definováno 5 DRG skupin dle délky připojení na umělou plicní ventilaci, skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací na základě centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče, centra vysoce specializované kardiovaskulární péče a do samostatné DRG skupiny jsou také vyčleněna časná úmrtí do 2 dnů od přijetí.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 47
Počet DRG skupin 5
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F04
Pro tuto DRG bázi je definováno 5 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Hlavní diagnózy - srdeční zástava a šok
    • I460 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
    • I469 Srdeční zástava NS
    • R578 Jiný šok
    • R579 Šok NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace