Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-K06 Srdeční zástava a šok

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-K06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se srdeční zástavou nebo šokem, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle délky připojení na umělou plicní ventilaci, skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a do samostatné DRG skupiny jsou také vyčleněna časná úmrtí do 2 dnů od přijetí.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 47
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F04
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Hlavní diagnózy - srdeční zástava a šok
    • I460Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
    • I469Srdeční zástava NS
    • R578Jiný šok
    • R579Šok NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace