Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-K07 Srdeční selhání

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-K07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se srdečním selháním, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin dle délky připojení na umělou plicní ventilaci, skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a do samostatné DRG skupiny jsou také vyčleněna časná úmrtí do 2 dnů od přijetí.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 48
Počet DRG skupin 6
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F05
Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - srdeční selhání
  • I500Městnavé selhání srdce
  • I501Selhání levé komory
  • I509Selhání srdce NS
  • I517Kardiomegalie
  • I970Postkardiotomický syndrom
  • I971Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
  • P290Novorozenecké srdeční selhání
  • R570Kardiogenní šok
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace