Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-K11 Funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-K11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s funkčním nebo strukturálním onemocněním plicní cirkulace, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 52
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F08
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace
  • I270Primární plicní hypertenze
  • I271Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
  • I272Jiné sekundární plicní hypertenze
  • I280Arteriovenózní píštěl plicních cév
  • I281Aneuryzma plicní tepny
  • I288Jiné určené nemoci plicních cév
  • I289Nemoc plicních cév NS
  • P293Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace