Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-K14 Hypertenze

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-K14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s hypertenzí, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 55
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F11
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - hypertenze
  • I10Esenciální (primární) hypertenze
  • I110Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
  • I119Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
  • I130Hyperten.nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
  • I132Hyperten.nem.srdce a ledvin se selháním srdce (městn.) i ledvin
  • I150Renovaskulární hypertenze
  • I151Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
  • I152Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
  • I158Jiná sekundární hypertenze
  • I159Sekundární hypertenze NS
  • P292Novorozenecká hypertenze
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace