Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-K15 Hypotenze a kolaps

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-K15 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s hypotenzí, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 56
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F12
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - hypotenze a kolaps
  • I950Idiopatická hypotenze
  • I951Ortostatická hypotenze
  • I952Hypotenze způsobená léčivy
  • I958Jiná hypotenze
  • I959Hypotenze NS
  • R55Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace