Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-K19 Jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-K19 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s jiným onemocněním oběhové soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 60
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy
  • A520Kardiovaskulární syfilis
  • I278Jiné určené kardiopulmonální nemoci
  • I279Kardiopulmonální nemoc NS
  • I516Kardiovaskulární nemoc NS
  • I518Jiné nepřesně určené nemoci srdce
  • I519Nemoc srdce NS
  • I520J. onemocnění srdce při bakteriálních nemocech ZJ
  • I521Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nem. ZJ
  • I528Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech ZJ
  • I978Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech NJ
  • I979Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS
  • I980Kardiovaskulární syfilis při nemocech ZJ
  • I981Kardiovaskulární onem.při jiných infekč.a parazit. nem. ZJ
  • I988Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech ZJ
  • I99Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
  • P298Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
  • P299Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS
  • R000Tachykardie NS
  • R001Bradykardie NS
  • R002Palpitace
  • R008Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
  • R010Benigní a nevinné srdeční šelesty
  • R011Srdeční šelest NS
  • R012Jiné srdeční zvuky
  • R030Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
  • R031Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
  • R072Prekordiální bolest
  • R073Jiná bolest hrudi
  • R074Bolest hrudi NS
  • R230Cyanóza
  • R931Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu
  • R943Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
  • T801Cévní komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
  • T817Cévní komplikace po výkonu, NJ
  • Z034Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
  • Z035Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace