Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-M02 Endovaskulární výkon na aortě

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-M02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním aorty, u kterých byl proveden endovaskulární výkon na aortě. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, urgentnosti výkonu, závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 13
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F07
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
  • I711Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endovaskulární výkon na aortě
  • 07158(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY, OBLOUKU AORTY PROTÉZOU A STENTING OBLOUKU A/NEBO DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU ((DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07160(DRG) NÁHRADA A STENTING DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)
  • 07161(DRG) STENTING DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) ČI PRO AORTO-BRONCHÁLNÍ NEBO AORTO- ESOFAGEÁLNÍ PÍŠTĚL
  • 07182(DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO OBLOUKU AORTY
  • 07183(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO OBLOUKU AORTY SE SOUČASNOU REKONSTRUKCÍ VĚTVÍ OBLOUKU (DEBRANCHING)
  • 07197(DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07199(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY S CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ
  • 07215(DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY
  • 07216(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY S CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ
  • 07361(VZP) ZAVEDENÍ TUBULÁRNÍHO STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY
  • 07362(VZP) ZAVEDENÍ AORTO - UNIILIACKÉHO STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY
  • 07363(VZP) ZAVEDENÍ BIFURKAČNÍHO STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY
  • 07364(VZP) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY S VISCERÁLNÍMI VĚTVEMI
  • 07365(VZP) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY S (OTEVŘENOU) CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ
  • 89423PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace