ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 05-M02 Endovaskulární výkon na aortě

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-M02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním aorty, u kterých byl proveden endovaskulární výkon na aortě. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě provedení dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den nebo ve stejný den, urgentnosti výkonu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 9
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F07, 05-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy aorty
  • I7000 Ateroskleróza aorty, bez gangrény
  • I7001 Ateroskleróza aorty, s gangrénou
  • I710 Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)
  • I711 Aneuryzma hrudní aorty, roztržené
  • I712 Aneuryzma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I713 Aneuryzma břišní aorty, roztržené
  • I714 Aneuryzma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I715 Aneuryzma torakoabdominální aorty, roztržené
  • I716 Aneuryzma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
  • I718 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, roztržené
  • I719 Aneuryzma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
  • I740 Embolie a trombóza břišní aorty
  • I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
  • I790 Aneuryzma aorty při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - komplikace umělých náhrad
  • T820 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
  • T821 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
  • T822 Mechanická komplikace by-passu koronární tepny a štěpů chlopně
  • T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
  • T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
  • T825 Mechan. komplik. jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
  • T826 Infekční a zánětlivá.reakce způsob.protézou srdeční chlopně
  • T827 Infekční a zánětlivá reakce způsob.jinými srdeč.a cévními pomůckami
  • T828 Jiné kompl.srdečních a cévních protetických pomůcek implantátů a štěpů
  • T829 Neurč.kompl. srdečních, cévních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z450 Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endovaskulární výkon na aortě
  • 07158 (DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY, OBLOUKU AORTY PROTÉZOU A STENTING OBLOUKU A/NEBO DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU ((DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07160 (DRG) NÁHRADA A STENTING DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) - CHIRURGICKY
  • 07161 (DRG) STENTING DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) ČI PRO AORTO-BRONCHIÁLNÍ NEBO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ PÍŠTĚL
  • 07182 (DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO OBLOUKU AORTY
  • 07183 (DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO OBLOUKU AORTY SE SOUČASNOU REKONSTRUKCÍ VĚTVÍ OBLOUKU (DEBRANCHING) - CHIRURGICKY
  • 07197 (DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY
  • 07199 (DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY S CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ - CHIRURGICKY
  • 07215 (DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY
  • 07216 (DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY S CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ - CHIRURGICKY
  • 07361 (DRG) ZAVEDENÍ TUBULÁRNÍHO STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY
  • 07362 (DRG) ZAVEDENÍ AORTO - UNIILIACKÉHO STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY
  • 07363 (DRG) ZAVEDENÍ BIFURKAČNÍHO STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY
  • 07364 (DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY S VISCERÁLNÍMI VĚTVEMI
  • 07365 (DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY S (OTEVŘENOU) CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ
  • 07367 (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR BŘIŠNÍ AORTY
  • 89409 ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO NEKORONÁRNÍHO TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 89444 AORTÁLNÍ ENDOSTAPLER
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace