Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 05-F01 Akutní koronární syndrom

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 05-F01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu akutního koronárního syndromu včetně komplikací následujících akutní infarkt myokardu (ruptura, defekt,…). Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - akutní koronární syndrom
  • I200 Nestabilní angina (pectoris)
  • I201 Angina pectoris s prokázaným spazmem
  • I210 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
  • I211 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
  • I212 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I213 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu
  • I219 Akutní infarkt myokardu NS
  • I220 Pokračující infarkt myokardu přední stěny
  • I221 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
  • I228 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
  • I229 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
  • I231 Defekt předsíňového septa
  • I232 Defekt komorového septa (následek AIM)
  • I233 Ruptura srdeční stěny
  • I234 Ruptura chordae tendineae
  • I235 Ruptura papilárního svalu
  • I238 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
  • I240 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
  • I248 Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
  • I249 Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční NS
  • I511 Ruptura chordae tendineae, NJ
  • I512 Ruptura papilárního svalu, NJ
  • P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace