Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 05-F08 Funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 05-F08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu funkčních a strukturálních poruch plicní cirkulace. Jsou zde zařazena onemocnění jako plicní hypertenze, arteriovenózní píštěl plicních cév a další nemoci plicních cév. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy plicní cirkulace
  • I270 Primární plicní hypertenze
  • I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
  • I272 Jiné sekundární plicní hypertenze
  • I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév
  • I281 Aneuryzma plicní tepny
  • I288 Jiné určené nemoci plicních cév
  • I289 Nemoc plicních cév NS
  • P293 Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace