Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 05-F11 Hypertenze

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 05-F11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu primární i sekundární hypertenze. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - hypertenze
  • I10 Esenciální (primární) hypertenze
  • I110 Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
  • I119 Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
  • I130 Hyperten.nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
  • I132 Hyperten.nem.srdce a ledvin se selháním srdce (městn.) i ledvin
  • I150 Renovaskulární hypertenze
  • I151 Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
  • I152 Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
  • I158 Jiná sekundární hypertenze
  • I159 Sekundární hypertenze NS
  • P292 Novorozenecká hypertenze
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace