ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 05-X02 Jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 05-X02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu onemocnění oběhové soustavy nezařazených jinde. Jedná se především o symptomy, příznaky, znaky a abnormální nálezy oběhové soustavy.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci a poruchy oběhové soustavy
  • A520 Kardiovaskulární syfilis
  • I278 Jiné určené kardiopulmonální nemoci
  • I279 Kardiopulmonální nemoc NS
  • I516 Kardiovaskulární nemoc NS
  • I518 Jiné nepřesně určené nemoci srdce
  • I519 Nemoc srdce NS
  • I520 Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech zařazených jinde
  • I521 Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazit. nemocech ZJ
  • I528 Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech ZJ
  • I978 Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech NJ
  • I979 Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS
  • I980 Kardiovaskulární syfilis
  • I981 Kardiovaskulární onem.při jiných infekč.a parazit. nem. ZJ
  • I988 Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech ZJ
  • I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
  • P298 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
  • P299 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS
  • R000 Tachykardie NS
  • R001 Bradykardie NS
  • R002 Palpitace
  • R003 Bezpulzová elektrická aktivita nezařazená jinde
  • R008 Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
  • R010 Benigní a nevinné srdeční šelesty
  • R011 Srdeční šelest NS
  • R012 Jiné srdeční zvuky
  • R030 Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
  • R031 Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
  • R072 Prekordiální bolest
  • R073 Jiná bolest hrudi
  • R074 Bolest hrudi NS
  • R230 Cyanóza
  • R931 Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. srdce a koronárního oběhu
  • R943 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
  • T801 Cévní komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
  • T817 Cévní komplikace po výkonu nezařazené jinde
  • Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
  • Z035 Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace