Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 05-Z01 Nemoci myokardu

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 05-Z01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu nemocí myokardu. Jsou zde zařazeny hospitalizační případy pacientů s myokarditidou, kardiomyopatií, novotvarem srdce a dalšími nemocemi myokardu. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - nemoci myokardu
  • A395 Meningokoková onemocnění srdce
  • B332 Virová karditida
  • B570 Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*, I98.1*)
  • B572 Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
  • C380 ZN - srdce
  • D151 Nezhoubný novotvar - srdce
  • I012 Akutní revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I018 Jiná akutní revmatická choroba srdeční
  • I019 Akutní revmatická choroba srdeční NS
  • I020 Revmatická chorea s postižením srdce
  • I090 Revmatický zánět srdečního svalu - myokarditida
  • I099 Revmatická onemocnění srdce NS
  • I400 Infekční myokarditida
  • I401 Izolovaná myokarditida
  • I408 Jiná akutní myokarditida
  • I409 Akutní myokarditida NS
  • I410 Myokarditida při bakteriálních nemocech ZJ
  • I411 Myokarditida při virových nemocech ZJ
  • I412 Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • I418 Myokarditida při jiných nemocech ZJ
  • I420 Dilatovaná kardiomyopatie
  • I421 Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
  • I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie
  • I423 Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
  • I424 Endokardiální fibroelastóza
  • I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie
  • I426 Alkoholická kardiomyopatie
  • I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
  • I428 Jiné kardiomyopatie
  • I429 Kardiomyopatie NS
  • I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
  • I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
  • I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy
  • I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech ZJ
  • I510 Získaný defekt srdečního septa - přepážky
  • I514 Myokarditida NS
  • I515 Myokardiální degenerace
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace