ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 06 Nemoci a poruchy trávicí soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 06 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi, poruchami a stavy souvisejícími s trávicí soustavou (včetně například vaskulárního onemocnění střeva nebo ošetření umělých vyústění). Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 06 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 06 navrženo celkem 21 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 51 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 134 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 06-I01Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice
  • 06-I01-01Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice - zkušební i definitivní období
  • 06-I01-02Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice - pouze definitivní období
  • 06-I01-03Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice - pouze zkušební období
 • | 06-I02Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I02-01Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-I02-02Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro onemocnění trávicí soustavy mimo zhoubný novotvar
 • | 06-I03Odstranění nebo resekce jícnu
  • 06-I03-00Odstranění nebo resekce jícnu
 • | 06-I04Odstranění nebo resekce žaludku
  • 06-I04-01Odstranění nebo resekce žaludku s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 06-I04-02Odstranění nebo resekce žaludku u pacientů s CC=4
  • 06-I04-03Odstranění nebo resekce žaludku u pacientů s CC=0-3
 • | 06-I05Odstranění nebo resekce konečníku
  • 06-I05-01Roboticky asistované odstranění nebo resekce konečníku
  • 06-I05-02Odstranění nebo resekce konečníku s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 06-I05-03Odstranění nebo resekce konečníku u pacientů s CC=3-4
  • 06-I05-04Odstranění nebo resekce konečníku u pacientů s CC=0-2
 • | 06-I06Výkon na cévách nebo slezině pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I06-00Výkon na cévách nebo slezině pro onemocnění trávicí soustavy
 • | 06-I07Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I07-01Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů s CC=4
  • 06-I07-02Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy u dětí do 2 let věku
  • 06-I07-03Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů ve věku 2 a více let s CC=0-3
  • 06-I07-04Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů ve věku 2 a více let s CC=4
  • 06-I07-05Resekce střeva nebo peritonea pro závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů ve věku 2 a více let s CC=0-3
  • 06-I07-06Resekce střeva nebo peritonea pro méně závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů ve věku 2 a více let s CC=0-3
 • | 06-I08Chirurgický výkon pro vrozenou vadu jícnu nebo žaludku
  • 06-I08-00Chirurgický výkon pro vrozenou vadu jícnu nebo žaludku
 • | 06-I09Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva
  • 06-I09-01Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva u dětí do 18 let věku
  • 06-I09-02Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva u pacientů ve věku 18 a více let
 • | 06-I10Chirurgický výkon pro vrozenou vadu konečníku nebo řiti
  • 06-I10-00Chirurgický výkon pro vrozenou vadu konečníku nebo řiti
 • | 06-I11Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce
  • 06-I11-00Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce
 • | 06-I12Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce
  • 06-I12-01Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 06-I12-02Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce pro závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-3
  • 06-I12-03Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce pro méně závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-3
 • | 06-I13Stomický výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I13-01Stomický výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=3-4
  • 06-I13-02Stomický výkon pro závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
  • 06-I13-03Stomický výkon pro méně závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
 • | 06-I14Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I14-01Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=3-4
  • 06-I14-02Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
 • | 06-I15Výkon pro brániční kýlu nebo refluxní chorobu
  • 06-I15-00Výkon pro brániční kýlu nebo refluxní chorobu
 • | 06-I16Výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu
  • 06-I16-01Výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-4
  • 06-I16-02Laparoskopický výkon pro oboustrannou tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů s CC=0-2
  • 06-I16-03Laparoskopický výkon pro jednostrannou tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů s CC=0-2
  • 06-I16-04Otevřený chirurgický výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-2
  • 06-I16-05Otevřený chirurgický výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu u dětí do 16 let věku s CC=0-2
 • | 06-I17Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu
  • 06-I17-01Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-4
  • 06-I17-02Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu s použitím implantátu nebo korekce rozestupu přímých svalů břišních u pacientů s CC=0-2
  • 06-I17-03Výkon pro recidivující břišní nebo pupeční kýlu u pacientů s CC=0-2
  • 06-I17-04Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-2
  • 06-I17-05Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu u dětí do 16 let věku s CC=0-2
 • | 06-I18Odstranění apendixu
  • 06-I18-01Odstranění apendixu s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 06-I18-02Odstranění apendixu u dětí do 18 let věku nebo pacientů ve věku 65 a více let pro rozsáhlý zánět nebo s CC=2-4
  • 06-I18-03Odstranění apendixu u pacientů ve věku 18-64 let pro rozsáhlý zánět nebo s CC=2-4
  • 06-I18-04Odstranění apendixu pro méně rozsáhlý zánět nebo jiné onemocnění u dětí do 18 let nebo pacientů ve věku 65 a více let s CC=0-1
  • 06-I18-05Odstranění apendixu pro méně rozsáhlý zánět nebo jiné onemocnění u pacientů ve věku 18-64 let s CC=0-1
 • | 06-I19Uvolňování srůstů pobřišnice nebo střeva
  • 06-I19-00Uvolňování srůstů pobřišnice nebo střeva
 • | 06-I20Jiný chirurgický výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I20-01Jiný chirurgický výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=2-4
  • 06-I20-02Jiný chirurgický výkon pro onemocnění trávicí soustavy mimo akutní bolest břicha a jiné symptomy u pacientů s CC=0-1
  • 06-I20-03Jiný chirurgický výkon pro akutní bolest břicha nebo jiné symptomy týkající se trávicí soustavy u pacientů s CC=0-1
 • | 06-D01Endoskopický diagnostický výkon a staging pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu
  • 06-D01-00Endoskopický diagnostický výkon a staging pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu
 • | 06-M01Endoskopický výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-M01-01Endoskopický výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=3-4
  • 06-M01-02Endoskopický výkon pro odstranění léze trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
  • 06-M01-03Endoskopická dilatace trávicí trubice, zavedení stentu nebo stavění krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
  • 06-M01-04Endoskopické zavedení gastrostomie pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
  • 06-M01-05Endoskopický výkon pro jícnové varixy, odstranění polypu nebo cizího tělesa z trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
 • | 06-M02Výkon pro obstrukci trávicí soustavy u dětí
  • 06-M02-00Výkon pro obstrukci trávicí soustavy u dětí
 • | 06-I21Perianální výkon
  • 06-I21-01Perianální výkon u pacientů s CC=3-4
  • 06-I21-02Perianální výkon pro zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-2
  • 06-I21-03Perianální výkon pro onemocnění mimo zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-2
 • | 06-I22Chirurgické odstranění hemoroidů
  • 06-I22-01Chirurgické odstranění hemoroidů staplerovou metodou
  • 06-I22-02Chirurgické odstranění hemoroidů klasickou metodou
 • | 06-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 06-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 06-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 06-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 06-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 06-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
  • 06-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 06-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
 • | 06-R02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-R02-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů
  • 06-R02-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v rámci 1 ozařovacího dne
 • | 06-C01Cílená léčba pro Crohnovu nemoc nebo ulcerózní kolitidu
  • 06-C01-00Cílená léčba pro Crohnovu nemoc nebo ulcerózní kolitidu
 • | 06-C02Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-C02-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-C02-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar jícnu nebo žaludku
  • 06-C02-03Chemoterapie pro zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu
 • | 06-K01Klostridiová střevní infekce
  • 06-K01-01Klostridiová střevní infekce u pacientů s CC=4
  • 06-K01-02Klostridiová střevní infekce u pacientů s CC=2-3
  • 06-K01-03Klostridiová střevní infekce u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K02Střevní infekce mimo klostridiové
  • 06-K02-01Střevní infekce mimo klostridiové u pacientů s CC=4
  • 06-K02-02Střevní infekce mimo klostridiové u pacientů s CC=2-3
  • 06-K02-03Parazitární a bakteriální střevní infekce mimo klostridiové u pacientů s CC=0-1
  • 06-K02-04Virové střevní infekce u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K03Refluxní onemocnění a zánět jícnu
  • 06-K03-01Refluxní onemocnění a zánět jícnu u pacientů s CC=4
  • 06-K03-02Refluxní onemocnění a zánět jícnu u pacientů s CC=2-3
  • 06-K03-03Refluxní onemocnění a zánět jícnu u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K04Peptický vřed a zánět žaludku
  • 06-K04-01Peptický vřed a zánět žaludku u pacientů s CC=4
  • 06-K04-02Peptický vřed a zánět žaludku s perforací nebo krvácením nebo u pacientů s CC=2-3
  • 06-K04-03Peptický vřed bez perforace a krvácení a jiný zánět žaludku u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K05Nemoci apendixu
  • 06-K05-01Nemoci apendixu se zánětem peritonea
  • 06-K05-02Nemoci apendixu bez zánětu peritonea
 • | 06-K06Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • 06-K06-01Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida u pacientů s CC=1-4
  • 06-K06-02Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida u pacientů s CC=0
 • | 06-K07Divertikulární nemoc střeva
  • 06-K07-01Divertikulární nemoc střeva s perforací a abscesem nebo u pacientů s CC=2-4
  • 06-K07-02Divertikulární nemoc střeva bez perforace a abscesu u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K08Funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku
  • 06-K08-01Varixy jícnu s krvácením nebo jiné funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku u pacientů s CC=3-4
  • 06-K08-02Funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo krvácející varixy s CC=0-2
 • | 06-K09Kýly
  • 06-K09-01Kýly u pacientů s CC=2-4
  • 06-K09-02Kýly u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K10Vaskulární onemocnění střeva a obstrukce trávicí soustavy
  • 06-K10-01Vaskulární onemocnění střeva nebo obstrukce trávicí soustavy u pacientů s CC=3-4
  • 06-K10-02Vaskulární onemocnění střeva u pacientů s CC=0-2 nebo obstrukce trávicí soustavy u pacientů s CC=1-2
  • 06-K10-03Obstrukce trávicí soustavy u pacientů s CC=0
 • | 06-K11Nemoci anorekta
  • 06-K11-00Nemoci anorekta
 • | 06-K12Střevní malabsorpce
  • 06-K12-01Pooperační střevní malabsorpce
  • 06-K12-02Střevní malabsorpce mimo pooperační
 • | 06-K13Zhoubný novotvar jícnu a žaludku
  • 06-K13-01Zhoubný novotvar jícnu a žaludku v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 06-K13-02Zhoubný novotvar jícnu a žaludku v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 06-K13-03Zhoubný novotvar jícnu a žaludku mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 06-K13-04Zhoubný novotvar jícnu a žaludku mimo CVSP u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K14Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu
  • 06-K14-01Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 06-K14-02Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 06-K14-03Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 06-K14-04Zhoubný novotvar střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu mimo CVSP u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K15Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné
  • 06-K15-01Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné u pacientů s CC=1-4
  • 06-K15-02Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné u pacientů s CC=0
 • | 06-K16Vrozené vady trávicí soustavy
  • 06-K16-00Vrozené vady trávicí soustavy
 • | 06-K17Traumata trávicí soustavy
  • 06-K17-01Traumata trávicí soustavy mimo cizí těleso
  • 06-K17-02Cizí těleso v trávicí soustavě
 • | 06-K18Umělá vyústění trávicí soustavy
  • 06-K18-00Umělá vyústění trávicí soustavy
 • | 06-K19Zánět pobřišnice nebo střeva
  • 06-K19-01Zánět pobřišnice nebo střeva u pacientů s CC=3-4
  • 06-K19-02Zánět pobřišnice nebo střeva u pacientů s CC=1-2
  • 06-K19-03Zánět pobřišnice nebo střeva u pacientů s CC=0
 • | 06-K20Krvácení z trávicí soustavy
  • 06-K20-01Krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=3-4
  • 06-K20-02Krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=1-2
  • 06-K20-03Krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=0
 • | 06-K21Jiný neinfekční střevní zánět
  • 06-K21-01Jiný neinfekční střevní zánět u pacientů s CC=3-4
  • 06-K21-02Jiný neinfekční střevní zánět u pacientů s CC=1-2
  • 06-K21-03Jiný neinfekční střevní zánět u pacientů s CC=0
 • | 06-K22Jiné onemocnění trávicí soustavy
  • 06-K22-01Jiné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=3-4
  • 06-K22-02Jiné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=1-2
  • 06-K22-03Jiné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 06
  • A000 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
  • A001 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp el Tor
  • A009 Cholera NS
  • A020 Salmonelová enteritis
  • A030 Shigelóza, původce: Shigella dysenteriae
  • A031 Shigelóza, původce: Shigella flexneri
  • A032 Shigelóza, původce: Shigella boydii
  • A033 Shigelóza, původce: Shigella sonnei
  • A038 Shigelóza jiná
  • A039 Shigelóza NS
  • A040 Enteropatogenní infekce, původce: Escherichia coli
  • A041 Enterotoxikogenní infekce, původce: Escherichia coli
  • A042 Enteroinvazivní infekce, původce: Escherichia coli
  • A043 Enterohemoragické infekce, původce: Escherichia coli
  • A044 Jiné střevní infekce, původce: Escherichia coli
  • A045 Enteritida, původce: Campylobacter
  • A046 Enteritida, původce: Yersinia enterocolitica
  • A047 Enterokolitida, původce: Clostridium difficile
  • A048 Jiná určená bakteriální střevní infekce
  • A049 Bakteriální střevní infekce NS
  • A050 Stafylokoková intoxikace přenesená potravou
  • A052 Intoxikace původce Clostridium perfringens
  • A053 Intoxikace původce: Vibrio parahaemolyticus
  • A054 Intoxikace přenes. potravou, pův.: Bacillus cereus
  • A058 Jiné specifické intoxikace přenesené potravou
  • A059 Bakteriální intoxikace přenesená potravou NS
  • A060 Akutní amébová dysenterie
  • A061 Chronická střevní amébóza
  • A062 Amébová nedysenterická kolitida
  • A070 Balantidióza
  • A071 Giardiósa (lamblióza)
  • A072 Kryptosporidióza
  • A073 Izosporóza
  • A078 Jiné určené protozoární střevní nemoci
  • A079 Střevní nemoci způsobené prvoky NS
  • A080 Rotavirová enteritida
  • A081 Akutní gastroenteropatie v důsledku noroviru
  • A082 Adenovirová enteritida
  • A083 Jiná virová enteritida
  • A084 Virové střevní infekce NS
  • A085 Jiné určené střevní infekce
  • A090 Jiná nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního původu
  • A099 Gastroenteritida a kolitida neurčeného původu
  • A183 TBC střev, pobřišnice a mezenterických uzlin
  • A213 Viscerální forma tularemie
  • A222 Gastrointestinální antrax
  • A421 Břišní aktinomykóza
  • A511 Primární anální syfilis
  • A514 Jiná sekundární syfilis
  • A546 Gonokoková infekce anu a rekta
  • A563 Chlamydiová infekce řiti a konečníku
  • B054 Spalničky se střevními komplikacemi
  • B462 Gastrointestinální mukormykóza
  • B573 Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy
  • B680 Tenióza, původce: Taenia solium
  • B681 Tenióza, původce: Taenia saginata
  • B689 Tenióza NS
  • B698 Cysticerkóza jiných lokalizací
  • B699 Cysticerkóza NS
  • B700 Difylobotrióza
  • B701 Sparganóza
  • B710 Hymenolepióza [hymenolepiasis]
  • B711 Dipylidióza [dipylidiasis]
  • B718 Jiné určené infekce cestody - tasemnicemi
  • B719 Infekce cestody - tasemnicemi NS
  • B760 Ankylostomóza
  • B761 Nekatorióza - nekatoromóza
  • B768 Jiné nematodózy (onemocnění měchovci)
  • B769 Onemocnění měchovci NS
  • B770 Askarióza se střevními komplikacemi
  • B778 Askarióza s jinými komplikacemi
  • B779 Askarióza NS
  • B780 Střevní strongyloidóza, původce: Strongyloides stercoralis
  • B781 Strongyloidóza kožní
  • B787 Strongyloidóza diseminovaná
  • B789 Strongyloidóza NS
  • B79 Trichurióza [trichuriasis]
  • B80 Enterobióza [enterobiasis]
  • B810 Anisakiasis
  • B811 Střevní kapilarióza
  • B812 Trichostrongyliasis
  • B813 Střevní angiostrongylóza
  • B818 Jiná určená střevní helmintóza
  • B820 Střevní helmintóza NS
  • C150 ZN - krční část jícnu
  • C151 ZN - hrudní část jícnu
  • C152 ZN - břišní část jícnu
  • C153 ZN - horní třetina jícnu
  • C154 ZN - střední třetina jícnu
  • C155 ZN - dolní třetina jícnu
  • C158 ZN - léze přesahující jícen
  • C159 ZN - jícen [oesophagus] NS
  • C160 ZN - kardie
  • C161 ZN - klenba žaludku [fundus ventriculi]
  • C162 ZN - tělo žaludku [corpus ventriculi]
  • C163 ZN - antrum pyloricum
  • C164 ZN - vrátník [pylorus]
  • C165 ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166 ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168 ZN - léze přesahující žaludek
  • C169 ZN - žaludek [ventriculus] NS
  • C170 ZN - dvanáctník [duodenum]
  • C171 ZN - jejunum
  • C172 ZN - ileum
  • C173 ZN - Meckelův divertikl
  • C178 ZN - léze přesahující tenké střevo
  • C179 ZN - tenké střevo NS
  • C180 ZN - slepé střevo [caecum]
  • C181 ZN - červovitý přívěsek [appendix]
  • C182 ZN - vzestupný tračník [colon ascendens]
  • C183 ZN - jaterní ohbí [flexura hepatica]
  • C184 ZN - příčný tračník [colon transversum]
  • C185 ZN - slezinné ohbí [flexura splenica (lienalis)]
  • C186 ZN - sestupný tračník [colon descendens]
  • C187 ZN - esovitý tračník [colon sigmoideum]
  • C188 ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189 ZN - tlusté střevo NS
  • C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20 Zhoubný novotvar konečníku
  • C210 ZN - řiť NS
  • C211 ZN - řitní kanál
  • C212 ZN - kloakogenní zóna
  • C218 ZN - léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
  • C260 ZN - střeva, část NS
  • C268 ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C784 Sekundární ZN tenkého střeva
  • C785 Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • D001 Karcinom in situ - jícen
  • D002 Karcinom in situ - žaludek
  • D010 Karcinom in situ - tlusté střevo
  • D011 Karcinom in situ - rektosigmoideální spojení
  • D012 Karcinom in situ - konečník
  • D013 Karcinom in situ - řiť a řitní kanál
  • D014 Karcinom in situ - jiné a neurčené části střeva
  • D120 Nezhoubný novotvar - slepé střevo [caecum]
  • D121 Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek [appendix]
  • D122 Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník [colon ascendens]
  • D123 Nezhoubný novotvar - příčný tračník [colon transversum]
  • D124 Nezhoubný novotvar - sestupný tračník [colon descendens]
  • D125 Nezhoubný novotvar - esovitý tračník [colon sigmoideum]
  • D126 Nezhoubný novotvar - tračník [colon] NS
  • D127 Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
  • D128 Nezhoubný novotvar - konečník [rectum]
  • D129 Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
  • D130 Nezhoubný novotvar - jícen
  • D131 Nezhoubný novotvar - žaludek
  • D132 Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133 Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D139 Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
  • D175 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
  • D177 Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
  • D371 Novotvar NNCH - žaludek
  • D372 Novotvar NNCH - tenké střevo
  • D373 Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
  • D374 Novotvar NNCH - tlusté střevo
  • D375 Novotvar NNCH - konečník
  • E164 Abnormální sekrece gastrinu
  • E730 Vrozený nedostatek laktázy
  • E731 Sekundární nedostatek laktázy
  • E738 Jiná laktózová intolerance
  • E739 Laktózová intolerance NS
  • E741 Poruchy metabolizmu fruktózy
  • E743 Jiné poruchy střevní absorpce uhlovodanů
  • I850 Varixy jícnu s krvácením
  • I859 Varixy jícnu bez krvácení
  • I864 Žaludeční varixy
  • I982 Jícnové varixy bez krvácení při nemocech ZJ
  • I983 Jícnové varixy s krvácením při nemocech ZJ
  • K20 Zánět jícnu (ezofagitida)
  • K210 Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
  • K219 Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
  • K220 Achalázie kardie
  • K221 Vřed jícnu
  • K222 Neprůchodnost (obstrukce) jícnu
  • K223 Perforace jícnu
  • K224 Dyskineze jícnu
  • K225 Divertikl jícnu, získaný
  • K226 Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
  • K227 Barrettův jícen
  • K228 Jiné určené nemoci jícnu
  • K229 Nemoc jícnu NS
  • K230 Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
  • K231 Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K238 Onemocnění jícnu při jiných nemocech ZJ
  • K250 Žaludeční vřed akutní s krvácením
  • K251 Žaludeční vřed akutní s perforací
  • K252 Žaludeční vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K253 Žaludeční vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K254 Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K255 Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K256 Žaludeční vředc chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K257 Žaludeční vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K259 Žaludeční vřed neurč.jako akut. n. chron. bez krvácení n.perforace
  • K260 Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením
  • K261 Dvanáctníkový vřed akutní s perforací
  • K262 Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K263 Dvanáctníkový vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K264 Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčení s krvácením
  • K265 Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K266 Dvanáctníkový vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K267 Dvanáctníkový vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K269 Dvanáctníkový vřed neurč.jako akut.n.chron. bez krvácení n.perforace
  • K270 Peptický vřed akutní s krvácením
  • K271 Peptický vřed akutní s perforací
  • K272 Peptický vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K273 Peptický vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K274 Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K275 Peptický vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K276 Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K277 Peptický vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K279 Peptický vřed neurč. jako akutní n.chronický bez krvácení n.perforace
  • K280 Gastrojejunální vřed akutní s krvácením
  • K281 Gastrojejunální vřed akutní s perforací
  • K282 Gastrojejunální vřed akutní vřed skrvácením i s perforací
  • K283 Gastrojejunální vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K284 Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K285 Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K286 Gastrojejunální vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K287 Gastrojejunální vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K289 Gastrojejunální vřed neurč.jako akut.n.chron.bez krvácení n.perforace
  • K290 Akutní hemoragická gastritida
  • K291 Jiná akutní gastritida
  • K292 Alkoholická gastritida
  • K293 Chronická superficiální gastritida
  • K294 Chronická atrofická gastritida
  • K295 Chronická gastritida NS
  • K296 Jiná gastritida
  • K297 Gastritida NS
  • K298 Zánět dvanáctníku (duodenitida)
  • K299 Gastroduodenitida NS
  • K30 Funkční dyspepsie
  • K310 Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311 Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312 Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313 Pylorospazmus NJ
  • K314 Divertikl žaludku
  • K315 Neprůchodnost dvanáctníku
  • K316 Píštěl žaludku a dvanáctníku
  • K317 Polyp žaludku a dvanáctníku
  • K318 Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
  • K319 Nemoc žaludku a dvanáctníku NS
  • K352 Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou
  • K353 Akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou
  • K358 Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná
  • K36 Jiná apendicitida
  • K37 Neurčená apendicitida
  • K380 Hyperplázie apendixu
  • K381 Apendikulární konkrementy
  • K382 Divertikl apendixu
  • K383 Píštěl apendixu
  • K388 Jiné určené nemoci apendixu
  • K389 Nemoc apendixu NS
  • K400 Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K401 Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
  • K402 Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K403 Jednostranná n.neurč. tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K404 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
  • K409 Jednostranná n.neurč. tříselná kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
  • K410 Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K411 Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
  • K412 Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K413 Jednostraná n.neurč. stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K414 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
  • K419 Jednostraná n.neurč. stehenní kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
  • K420 Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K421 Pupeční kýla s gangrénou
  • K429 Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K430 Kýla v jizvě s neprůchodností bez gangrény
  • K431 Kýla v jizvě s gangrénou
  • K432 Kýla v jizvě bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K433 Parastomická kýla s obstrukcí, bez gangrény
  • K434 Parastomická kýla s gangrénou
  • K435 Parastomická kýla bez obstrukce nebo gangrény
  • K436 Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s obstrukcí, bez gangrény
  • K437 Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s gangrénou
  • K439 Jiná a nespecifikovaná břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K440 Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K441 Brániční kýla s gangrénou
  • K449 Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K450 Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K451 Jiná určená břišní kýla s gangrénou
  • K458 Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K460 Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K461 Neurčená břišní kýla s gangrénou
  • K469 Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K500 Crohnova nemoc tenkého střeva
  • K501 Crohnova nemoc tlustého střeva
  • K508 Jiná Crohnova nemoc
  • K509 Crohnova nemoc NS
  • K510 Ulcerózní (chronická) pankolitida
  • K512 Ulcerózní (chronická) proktitida
  • K513 Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
  • K514 Zanícené polypy
  • K515 Levostranná kolitida
  • K518 Jiná ulcerózní kolitida
  • K519 Ulcerózní kolitida NS
  • K520 Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
  • K521 Toxická gastroenteritida a kolitida
  • K522 Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
  • K523 Neurčitá kolitida
  • K528 Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
  • K529 Neinfekční gastroenteritida a kolitida NS
  • K550 Akutní vaskulární onemocnění střeva
  • K551 Chronická vaskulární onemocnění střeva
  • K552 Angiodysplázie tračníku
  • K553 Angiodysplázie tenkého střeva
  • K558 Jiná vaskulární onemocnění střeva
  • K559 Vaskulární onemocnění střeva NS
  • K560 Paralytický ileus
  • K561 Intususcepce
  • K562 Volvulus
  • K563 Ileus způsobený žlučovým kamenem
  • K564 Jiné ucpání střeva
  • K565 Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
  • K566 Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
  • K567 Ileus NS
  • K570 Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
  • K571 Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace n.abscesu
  • K572 Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
  • K573 Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace n.abscesu
  • K574 Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací abscesem
  • K575 Divertikulární nemoc tlustého i tenkého střeva bez perfor.n.abscesu
  • K578 Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
  • K579 Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace n.abscesu
  • K581 Syndrom dráždivého tračníku s převažujícím průjmem [IBS–D]
  • K582 Syndrom dráždivého tračníku s převažující zácpou [IBS–C]
  • K583 Syndrom dráždivého tračníku se smíšenými projevy [IBS–M]
  • K588 Jiný a neurčený syndrom dráždivého tračníku
  • K590 Zácpa
  • K591 Funkční průjem
  • K592 Neurogenní střevo nezařazené jinde
  • K593 Megakolon nezařazené jinde
  • K594 Řitní spazmus
  • K598 Jiné určené funkční poruchy střev
  • K599 Funkční střevní poruchy NS
  • K600 Akutní řitní trhlina
  • K601 Chronická řitní trhlina
  • K602 Řitní trhlina NS
  • K603 Řitní píštěl
  • K604 Konečníková píštěl
  • K605 Anorektální píštěl
  • K610 Absces řiti
  • K611 Absces konečníku
  • K612 Anorektální absces
  • K613 Ischiorektální absces
  • K614 Intrasfinkterický absces
  • K620 Polyp řiti
  • K621 Polyp konečníku
  • K622 Anální prolaps (výhřez)
  • K623 Výhřez konečníku [prolapsus recti]
  • K624 Stenóza řiti a konečníku
  • K625 Krvácení z řiti a konečníku
  • K626 Vřed řiti a konečníku
  • K627 Radiační proktitida
  • K628 Jiné určené nemoci řiti a konečníku
  • K629 Nemoc řiti a konečníku NS
  • K630 Absces střeva
  • K631 Perforace střeva (neúrazová)
  • K632 Píštěl střeva
  • K633 Vřed střeva
  • K634 Enteroptóza
  • K635 Polyp tlustého střeva
  • K638 Jiné určené nemoci střeva
  • K639 Nemoc střeva NS
  • K640 Hemoroidy prvního stupně
  • K641 Hemoroidy druhého stupně
  • K642 Hemoroidy třetího stupně
  • K643 Hemoroidy čtvrtého stupně
  • K644 Reziduální hemoroidální kožní protuberance
  • K645 Perianální žilní trombóza
  • K648 Jiné určené hemoroidy
  • K649 Hemoroidy NS
  • K650 Akutní peritonitida
  • K658 Jiná peritonitida
  • K659 Peritonitida NS
  • K661 Hemoperitoneum
  • K668 Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K669 Onemocnění pobřišnice NS
  • K670 Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
  • K671 Gonokoková peritonitida (A54.8+)
  • K672 Syfilitická peritonitida (A52.7+)
  • K673 Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
  • K678 Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
  • K900 Céliakie
  • K901 Tropická sprue
  • K902 Syndrom slepé kličky nezařazený jinde
  • K903 Pankreatická steatorea
  • K904 Malabsorpce způsobená intolerancí nezařazená jinde
  • K908 Jiná střevní malabsorpce
  • K909 Střevní malabsorpce NS
  • K910 Zvracení po operacích žaludku a střev
  • K911 Syndromy po operacích žaludku
  • K912 Pooperační malabsorpce nezařazená jinde
  • K913 Pooperační neprůchodnost střev
  • K914 Špatná funkce kolostomie a enterostomie
  • K918 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí nezařazené jinde
  • K919 Pooperační porucha trávicího ústrojí NS
  • K920 Hemateméza
  • K921 Meléna
  • K922 Krvácení ze žaludku a střev NS
  • K928 Jiné určené nemoci trávicí soustavy
  • K929 Nemoci trávicí soustavy NS
  • K930 TBC onemocnění střev, peritonea a mezenteriálních uzlin
  • K931 Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K938 Onemocnění jiných určených orgánů trávicího ústrojí ZJ
  • L050 Pilonidální cysta s abscesem
  • L059 Pilonidální cysta bez abscesu
  • N822 Píštěl z pochvy do tenkého střeva
  • N823 Píštěl z pochvy do tlustého střeva
  • N824 Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
  • P38 Zánět pupečního pahýlu novorozence s mírným krvácením nebo bez něho
  • P540 Novorozenecká hemateméza
  • P541 Novorozenecká meléna
  • P542 Novorozenecké krvácení z konečníku
  • P543 Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
  • P75 Mekoniový ileus při cystické fibroze
  • P760 Syndrom mekoniové zátky
  • P761 Přechodný ileus u novorozence
  • P762 Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
  • P768 Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
  • P769 Střevní neprůchodnost u novorozence NS
  • P77 Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
  • P780 Perinatální perforace střeva
  • P781 Jiná novorozenecká peritonitida
  • P782 Novorozenecká hemateméza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve
  • P783 Neinfekční novorozenecký průjem
  • P788 Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
  • P789 Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
  • Q390 Atrézie jícnu bez píštěle
  • Q391 Atrézie jícnu s tracheoezofagickou píštělí
  • Q392 Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
  • Q393 Vrozená stenóza a striktura jícnu
  • Q394 Vrozená diafragma jícnu
  • Q395 Vrozená dilatace jícnu
  • Q396 Divertikl jícnu
  • Q398 Jiné vrozené vady jícnu
  • Q399 Vrozená vada jícnu NS
  • Q400 Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
  • Q401 Vrozená hiátová kýla
  • Q402 Jiné určené vrozené vady žaludku
  • Q403 Vrozená vada žaludku NS
  • Q408 Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
  • Q409 Vrozená vada horní části trávicí soustavy NS
  • Q410 Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku
  • Q411 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna
  • Q412 Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea
  • Q418 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných urč.částí tenkého střeva
  • Q419 Vroz.chybění,atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
  • Q420 Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí
  • Q421 Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
  • Q422 Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti s píštělí
  • Q423 Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti bez píštěle
  • Q428 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
  • Q429 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
  • Q430 Meckelův divertikl
  • Q431 Hirschsprungova nemoc
  • Q432 Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
  • Q433 Vrozené vady fixace střev
  • Q434 Zdvojení střeva
  • Q435 Ektopická řiť
  • Q436 Vrozená píštěl konečníku a řiti
  • Q437 Přetrvávající kloaka
  • Q438 Jiné určené vrozené vady střev
  • Q439 Vrozená vada střeva NS
  • Q458 Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
  • Q459 Vrozená vada trávicí soustavy NS
  • Q522 Vrozená rektovaginální píštěl
  • Q792 Exomfalos
  • Q793 Gastroschíza
  • Q794 Syndrom zmenšeného břicha
  • Q795 Jiné vrozené vady břišní stěny
  • Q893 Obrácená poloha útrob [situs inversus]
  • Q894 Spojená (srostlá) dvojčata
  • R100 Akutní břicho
  • R101 Bolest umístěná do horní části břicha
  • R11 Nauzea a zvracení
  • R12 Pálení žáhy
  • R13 Dysfagie
  • R14 Flatulence a příbuzné stavy
  • R15 Inkontinence stolice
  • R190 Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
  • R191 Abnormální střevní zvuky
  • R192 Viditelná peristaltika
  • R193 Ztuhlost (rigidita) břicha
  • R194 Změny vlastností střev
  • R195 Jiné nepravidelnosti stolice
  • R198 Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
  • R933 Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. jiných částí trávicí soustavy
  • R935 Abn.nálezy při diagn.zobr.met.jin. břišních krajin vč. retroperitonea
  • S3630 Poranění žaludku; neotevřená rána
  • S3631 Poranění žaludku; otevřená rána
  • S3640 Poranění tenkého střeva; neotevřená rána
  • S3641 Poranění tenkého střeva; otevřená rána
  • S3650 Poranění tračníku; neotevřená rána
  • S3651 Poranění tračníku; otevřená rána
  • S3660 Poranění konečníku; neotevřená rána
  • S3661 Poranění konečníku; otevřená rána
  • S3670 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3671 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3680 Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3681 Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3690 Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3691 Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S396 Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
  • T181 Cizí těleso v jícnu
  • T182 Cizí těleso v žaludku
  • T183 Cizí těleso v tenkém střevě
  • T184 Cizí těleso v tračníku
  • T185 Cizí těleso v řiti a konečníku
  • T188 Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
  • T189 Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
  • T281 Popálenina jícnu
  • T282 Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
  • T286 Poleptání jícnu
  • T287 Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
  • T855 Mechanická kompl. gastrointestinál. protet. pomůc.,impl.a štěpů
  • T915 Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
  • Z431 Ošetření gastrostomie
  • Z432 Ošetření ileostomie
  • Z433 Ošetření kolostomie
  • Z434 Ošetření jiných umělých vyústění trávicího ústrojí
  • Z465 Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
 • | Hlavní diagnózy - MDC 06 - diagnózy vázané na mužské pohlaví
  • K660 Srůsty pobřišnice (peritoneální adheze)
  • N994 Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
  • R102 Pánevní a perineální bolest
  • R103 Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
  • R104 Jiná a neurčená břišní bolest
 • | Hlavní diagnózy - MDC 06 - diagnózy vázané na ženské pohlaví
  • R102 Pánevní a perineální bolest
  • R103 Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
  • R104 Jiná a neurčená břišní bolest
 • | Hlavní diagnózy - MDC 06 - diagnózy platné jen pro referenční období
  • K580 Syndrom dráždivého střeva s průjmem
  • K589 Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
 • | Hlavní diagnózy - radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
 • | Hlavní diagnózy - přizpůsobení a seřízení implantovaných pomůcek s implantací zařízení pro stimulaci sakrálního nervu
  • Z458 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek
 • | Hlavní diagnózy - bolest břicha s výkonem pro odstranění srůstů u ženy bude klasifikována do MDC 13
  • R102 Pánevní a perineální bolest
  • R103 Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
  • R104 Jiná a neurčená břišní bolest
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace