Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 06 Nemoci a poruchy trávicí soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 06 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi, poruchami a stavy souvisejícími s trávicí soustavou (včetně například vaskulárního onemocnění střeva nebo ošetření umělých vyústění). Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 06 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců do 28 dní věku (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 06 navrženo celkem 22 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 55 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 142 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 06-I01Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I01-01Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-I01-02Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro onemocnění trávicí soustavy mimo zhoubný novotvar
 • | 06-I02Odstranění nebo resekce jícnu
  • 06-I02-01Odstranění nebo resekce jícnu u pacientů s CC=4
  • 06-I02-02Odstranění nebo resekce jícnu u pacientů s CC=0-3
 • | 06-I03Odstranění nebo resekce žaludku
  • 06-I03-01Odstranění nebo resekce žaludku s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 06-I03-02Odstranění nebo resekce žaludku u pacientů s CC=4
  • 06-I03-03Odstranění nebo resekce žaludku u pacientů s CC=0-3
 • | 06-I04Odstranění nebo resekce konečníku
  • 06-I04-01Odstranění nebo resekce konečníku s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 06-I04-02Odstranění nebo resekce konečníku u pacientů s CC=3-4
  • 06-I04-03Odstranění nebo resekce konečníku u pacientů s CC=0-2
 • | 06-I05Chirurgický výkon na cévách nebo slezině pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I05-00Chirurgický výkon na cévách nebo slezině pro onemocnění trávicí soustavy
 • | 06-I06Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I06-01Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů s CC=4
  • 06-I06-02Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy u dětí do 2 let věku
  • 06-I06-03Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy s dalším operačním výkonem v jiný den u pacientů ve věku 2 a více let s CC=0-3
  • 06-I06-04Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů ve věku 2 a více let s CC=4
  • 06-I06-05Resekce střeva nebo peritonea pro závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů ve věku 2 a více let s CC=0-3
  • 06-I06-06Resekce střeva nebo peritonea pro méně závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů ve věku 2 a více let s CC=0-3
 • | 06-I07Chirurgický výkon pro vrozenou vadu jícnu nebo žaludku
  • 06-I07-01Chirurgický výkon pro vrozenou vadu jícnu nebo žaludku u pacientů s CC=3-4
  • 06-I07-02Chirurgický výkon pro vrozenou vadu jícnu nebo žaludku u pacientů s CC=0-2
 • | 06-I08Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva
  • 06-I08-01Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva u dětí do 18 let věku
  • 06-I08-02Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva u pacientů ve věku 18 a více let
 • | 06-I09Chirurgický výkon pro vrozenou vadu konečníku nebo řiti
  • 06-I09-00Chirurgický výkon pro vrozenou vadu konečníku nebo řiti
 • | 06-I10Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce
  • 06-I10-01Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce pro zhoubný novotvar
  • 06-I10-02Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce pro onemocnění mimo zhoubný novotvar
 • | 06-I11Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce
  • 06-I11-01Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 06-I11-02Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce pro závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-3
  • 06-I11-03Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce pro méně závažnou hlavní diagnózu u pacientů s CC=0-3
 • | 06-I12Stomický výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I12-01Stomický výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=4
  • 06-I12-02Stomický výkon pro závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-3
  • 06-I12-03Stomický výkon pro méně závažné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-3
 • | 06-I13Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I13-01Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=3-4
  • 06-I13-02Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
 • | 06-I14Jiný chirurgický výkon pro trauma trávicí soustavy
  • 06-I14-01Jiný chirurgický výkon pro trauma trávicí soustavy s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 06-I14-02Jiný chirurgický výkon pro trauma trávicí soustavy u pacientů s CC=0-3
 • | 06-I15Výkon pro brániční kýlu nebo refluxní chorobu
  • 06-I15-01Výkon pro brániční kýlu nebo refluxní chorobu s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 06-I15-02Výkon pro brániční kýlu nebo refluxní chorobu otevřeným přístupem
  • 06-I15-03Laparoskopický výkon pro brániční kýlu nebo refluxní chorobu
 • | 06-I16Výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu
  • 06-I16-01Výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-4
  • 06-I16-02Laparoskopický výkon pro oboustrannou tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů s CC=0-2
  • 06-I16-03Laparoskopický výkon pro jednostrannou tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů s CC=0-2
  • 06-I16-04Otevřený chirurgický výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-2
  • 06-I16-05Otevřený chirurgický výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu u dětí do 16 let věku s CC=0-2
 • | 06-I17Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu
  • 06-I17-01Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=3-4
  • 06-I17-02Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu s použitím implantátu nebo korekce rozestupu přímých svalů břišních u pacientů s CC=0-2
  • 06-I17-03Výkon pro recidivující břišní nebo pupeční kýlu u pacientů s CC=0-2
  • 06-I17-04Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-2
  • 06-I17-05Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu u dětí do 16 let věku s CC=0-2
 • | 06-I18Exploratorní výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-I18-01Exploratorní výkon pro onemocnění trávicí soustavy s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 06-I18-02Exploratorní výkon pro onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-3
 • | 06-I19Odstranění apendixu
  • 06-I19-01Odstranění apendixu s dalším operačním výkonem v jiný den
  • 06-I19-02Odstranění apendixu u dětí do 18 let věku nebo pacientů ve věku 65 a více let pro rozsáhlý zánět nebo s CC=2-4
  • 06-I19-03Odstranění apendixu u pacientů ve věku 18-64 let pro rozsáhlý zánět nebo s CC=2-4
  • 06-I19-04Odstranění apendixu pro méně rozsáhlý zánět nebo jiné onemocnění u dětí do 18 let nebo pacientů ve věku 65 a více let s CC=0-1
  • 06-I19-05Odstranění apendixu pro méně rozsáhlý zánět nebo jiné onemocnění u pacientů ve věku 18-64 let s CC=0-1
 • | 06-I20Uvolňování srůstů pobřišnice
  • 06-I20-01Uvolňování srůstů pobřišnice pro závažnou hlavní diagnózou
  • 06-I20-02Uvolňování srůstů pobřišnice pro méně závažnou hlavní diagnózou
 • | 06-I21Chirurgické odstranění hemoroidů
  • 06-I21-01Chirurgické odstranění hemoroidů staplerovou metodou
  • 06-I21-02Chirurgické odstranění hemoroidů klasickou metodou
 • | 06-M01Endovaskulární výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-M01-00Endovaskulární výkon pro onemocnění trávicí soustavy
 • | 06-M02Endoskopický výkon pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-M02-01Endoskopický výkon pro krvácení z trávicí soustavy nebo jícnové varixy u pacientů s CC=3-4
  • 06-M02-02Endoskopický výkon pro krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
  • 06-M02-03Endoskopická dilatace trávicí trubice, zavedení stentu nebo diagnostika
  • 06-M02-04Endoskopický výkon pro odstranění léze trávicí soustavy
  • 06-M02-05Endoskopický výkon pro jícnové varixy u pacientů s CC=0-2
  • 06-M02-06Endoskopický výkon pro odstranění polypu trávicí soustavy
  • 06-M02-07Endoskopický výkon pro odstranění cizího tělesa z trávicí soustavy nebo zavedení gastrostomie
 • | 06-M03Výkon pro obstrukci trávicí soustavy u dětí
  • 06-M03-00Výkon pro obstrukci trávicí soustavy u dětí
 • | 06-M04Perianální výkon
  • 06-M04-01Perianální výkon u pacientů s CC=3-4
  • 06-M04-02Perianální výkon pro zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-2
  • 06-M04-03Perianální výkon pro onemocnění mimo zhoubný novotvar u pacientů s CC=0-2
 • | 06-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 06-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 06-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 06-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 06-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 06-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
  • 06-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 06-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
 • | 06-R02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy
  • 06-R02-01Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů
  • 06-R02-02Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar trávicí soustavy v rámci 1 ozařovacího dne
 • | 06-C01Chemoterapie nebo cílená léčba pro onemocnění trávicí soustavy
  • 06-C01-01Cílená léčba zhoubného novotvaru žaludku
  • 06-C01-02Cílená léčba Crohnovy nemoci nebo ulcerózní kolitidy
  • 06-C01-03Cílená léčba zhoubného novotvaru střeva, konečníku nebo řiti
  • 06-C01-04Chemoterapie pro zhoubný novotvar jícnu
  • 06-C01-05Chemoterapie pro zhoubný novotvar žaludku
  • 06-C01-06Chemoterapie pro zhoubný novotvar střeva, konečníku nebo řiti
 • | 06-K01Klostridiová střevní infekce
  • 06-K01-01Klostridiová střevní infekce u pacientů s CC=4
  • 06-K01-02Klostridiová střevní infekce u pacientů s CC=2-3
  • 06-K01-03Klostridiová střevní infekce u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K02Střevní infekce mimo klostridiové
  • 06-K02-01Střevní infekce mimo klostridiové u pacientů s CC=4
  • 06-K02-02Střevní infekce mimo klostridiové u pacientů s CC=2-3
  • 06-K02-03Střevní infekce mimo klostridiové u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K03Refluxní onemocnění a zánět jícnu
  • 06-K03-01Refluxní onemocnění a zánět jícnu u pacientů s CC=4
  • 06-K03-02Refluxní onemocnění a zánět jícnu u pacientů s CC=2-3
  • 06-K03-03Refluxní onemocnění a zánět jícnu u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K04Peptický vřed a zánět žaludku
  • 06-K04-01Peptický vřed a zánět žaludku u pacientů s CC=4
  • 06-K04-02Peptický vřed a zánět žaludku s perforací nebo krvácením nebo u pacientů s CC=2-3
  • 06-K04-03Peptický vřed bez perforace a krvácení a jiný zánět žaludku u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K05Nemoci apendixu
  • 06-K05-01Nemoci apendixu se zánětem peritonea
  • 06-K05-02Nemoci apendixu bez zánětu peritonea
 • | 06-K06Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • 06-K06-01Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida u pacientů s CC=1-4
  • 06-K06-02Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida u pacientů s CC=0
 • | 06-K07Divertikulární nemoc střeva
  • 06-K07-01Divertikulární nemoc střeva s perforací a abscesem nebo u pacientů s CC=2-4
  • 06-K07-02Divertikulární nemoc střeva bez perforace a abscesu u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K08Funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku
  • 06-K08-01Varixy jícnu s krvácením nebo jiné funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku u pacientů s CC=3-4
  • 06-K08-02Funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo krvácející varixy s CC=0-2
 • | 06-K09Kýly
  • 06-K09-01Kýly u pacientů s CC=2-4
  • 06-K09-02Kýly u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K10Vaskulární onemocnění střeva a obstrukce trávicí soustavy
  • 06-K10-01Vaskulární onemocnění střeva nebo obstrukce trávicí soustavy u pacientů s CC=3-4
  • 06-K10-02Obstrukce trávicí soustavy u pacientů s CC=0-2
 • | 06-K11Onemocnění anorekta mimo hemoroidy
  • 06-K11-01Onemocnění anorekta mimo hemoroidy u pacientů ve věku 65 a více let
  • 06-K11-02Onemocnění anorekta mimo hemoroidy u pacientů do 65 let věku
 • | 06-K12Hemoroidy
  • 06-K12-00Hemoroidy
 • | 06-K13Srůsty pobřišnice
  • 06-K13-00Srůsty pobřišnice
 • | 06-K14Střevní malabsorpce
  • 06-K14-01Pooperační střevní malabsorpce
  • 06-K14-02Střevní malabsorpce mimo pooperační
 • | 06-K15Zhoubný novotvar jícnu
  • 06-K15-00Zhoubný novotvar jícnu
 • | 06-K16Zhoubný novotvar žaludku
  • 06-K16-01Zhoubný novotvar žaludku u pacientů s CC=3-4
  • 06-K16-02Zhoubný novotvar žaludku u pacientů s CC=0-2
 • | 06-K17Zhoubný novotvar tenkého střeva
  • 06-K17-00Zhoubný novotvar tenkého střeva
 • | 06-K18Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • 06-K18-01Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku u pacientů s CC=3-4
  • 06-K18-02Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku u pacientů s CC=1-2
  • 06-K18-03Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku u pacientů s CC=0
 • | 06-K19Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
  • 06-K19-00Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
 • | 06-K20Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné
  • 06-K20-01Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné u pacientů s CC=3-4
  • 06-K20-02Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné u pacientů s CC=0-2
 • | 06-K21Vrozené vady trávicí soustavy
  • 06-K21-00Vrozené vady trávicí soustavy
 • | 06-K22Traumata trávicí soustavy
  • 06-K22-01Traumata trávicí soustavy mimo cizí těleso
  • 06-K22-02Cizí těleso v trávicí soustavě
 • | 06-K23Umělá vyústění trávicí soustavy
  • 06-K23-00Umělá vyústění trávicí soustavy
 • | 06-K24Zánět pobřišnice nebo střeva
  • 06-K24-01Zánět pobřišnice nebo střeva u pacientů s CC=4
  • 06-K24-02Zánět pobřišnice nebo střeva u pacientů s CC=2-3
  • 06-K24-03Zánět pobřišnice nebo střeva u pacientů s CC=0-1
 • | 06-K25Krvácení z trávicí soustavy
  • 06-K25-01Krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=3-4
  • 06-K25-02Krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=1-2
  • 06-K25-03Krvácení z trávicí soustavy u pacientů s CC=0
 • | 06-K26Jiný neinfekční střevní zánět
  • 06-K26-01Jiný neinfekční střevní zánět u pacientů s CC=3-4
  • 06-K26-02Jiný neinfekční střevní zánět u pacientů s CC=1-2
  • 06-K26-03Jiný neinfekční střevní zánět u pacientů s CC=0
 • | 06-K27Jiné onemocnění trávicí soustavy
  • 06-K27-01Jiné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=4
  • 06-K27-02Jiné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=2-3
  • 06-K27-03Jiné onemocnění trávicí soustavy u pacientů s CC=0-1

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 06
  • A000 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
  • A001 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp el Tor
  • A009 Cholera NS
  • A020 Salmonelová enteritis
  • A030 Shigelóza, původce: Shigella dysenteriae
  • A031 Shigelóza, původce: Shigella flexneri
  • A032 Shigelóza, původce: Shigella boydii
  • A033 Shigelóza, původce: Shigella sonnei
  • A038 Shigelóza jiná
  • A039 Shigelóza NS
  • A040 Enteropatogenní infekce, původce: Escherichia coli
  • A041 Enterotoxikogenní infekce, původce: Escherichia coli
  • A042 Enteroinvazivní infekce, původce: Escherichia coli
  • A043 Enterohemoragické infekce, původce: Escherichia coli
  • A044 Jiné střevní infekce, původce: Escherchia coli
  • A045 Enteritida, původce: Campylobacter
  • A046 Enteritida, původce: Yersinia enterocolitica
  • A047 Enterokolitida, původce: Clostridium difficile
  • A048 Jiná určená bakteriální střevní infekce
  • A049 Bakteriální střevní infekce NS
  • A050 Stafylokoková intoxikace přenesená potravou
  • A052 Intoxikace původce Clostridium perfringens
  • A053 Intoxikace původce: Vibrio parahaemolyticus
  • A054 Intoxikace přenes. potravou, pův.: Bacillus cereus
  • A058 Jiné specifické intoxikace přenesené potravou
  • A059 Bakteriální intoxikace přenesená potravou NS
  • A060 Akutní amébová dysenterie
  • A061 Chronická střevní amébóza
  • A062 Amébová nedysenterická kolitida
  • A070 Balantidióza
  • A071 Giardiósa (lamblióza)
  • A072 Kryptosporidióza
  • A073 Izosporóza
  • A078 Jiné určené protozoární střevní nemoci
  • A079 Střevní nemoce způsobené prvoky NS
  • A080 Rotavirová enteritida
  • A081 Akutní gastroenteropatie, původce: virus skupiny Norwalk
  • A082 Adenovirová enteritida
  • A083 Jiná virová enteritida
  • A084 Virové střevní infekce NS
  • A085 Jiné určené střevní infekce
  • A090 Jiná nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního původu
  • A099 Gastroenteritida a kolitida NS původu
  • A183 TBC střev, pobřišnice a mezenterických uzlin
  • A213 Viscerální forma tularemie
  • A222 Gastrointestinální antrax
  • A421 Břišní aktinomykóza
  • A511 Primární anální syfilis
  • A514 Jiná sekundární syfilis
  • A546 Gonokoková infekce anu a rekta
  • A563 Chlamydiová infekce řiti a konečníku
  • B054 Spalničky se střevními komplikacemi
  • B462 Gastrointestinální mukormykóza
  • B573 Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy
  • B680 Tenióza, původce: Taenia solium
  • B681 Tenióza, původce: Taenia saginata
  • B689 Tenióza NS
  • B698 Cysticerkóza jiných lokalizací
  • B699 Cysticerkóza NS
  • B700 Diphyllobothriasis
  • B701 Sparganosis
  • B710 Hymenolepiasis
  • B711 Dipylidiasis
  • B718 Jiné určené infekce cestody - tasemnicemi
  • B719 Infekce cestody - tasemnicemi NS
  • B760 Ankylostomóza
  • B761 Nekatorióza - nekatoromóza
  • B768 Jiné nematodózy (onemocnění měchovci)
  • B769 Onemocnění měchovci NS
  • B770 Askarióza se střevními komplikacemi
  • B778 Askarióza s jinými komplikacemi
  • B779 Askarióza NS
  • B780 Střevní strongyloidóza, původce: Strongyloides stercoralis
  • B781 Strongyloidóza kožní
  • B787 Strongyloidóza diseminovaná
  • B789 Strongyloidóza NS
  • B79 Trichuriasis
  • B80 Enterobióza - enterobiasis
  • B810 Anisakiasis
  • B811 Střevní kapilarióza
  • B812 Trichostrongyliasis
  • B813 Střevní angiostrongylióza
  • B818 Jiná určená střevní helmintóza
  • B820 Střevní helmintóza NS
  • C150 ZN - krční část jícnu
  • C151 ZN - hrudní část jícnu
  • C152 ZN - břišní část jícnu
  • C153 ZN - horní třetina jícnu
  • C154 ZN - střední třetina jícnu
  • C155 ZN - dolní třetina jícnu
  • C158 ZN - léze přesahující jícen
  • C159 ZN - jícen - oesophagus NS
  • C160 ZN - kardie
  • C161 ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162 ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163 ZN - antrum pyloricum
  • C164 ZN - vrátník - pylorus
  • C165 ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166 ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168 ZN - léze přesahující žaludek
  • C169 ZN - žaludek - ventriculus NS
  • C170 ZN - dvanáctník - duodenum
  • C171 ZN - jejunum
  • C172 ZN - ileum
  • C173 ZN - Meckelův divertikl
  • C178 ZN - léze přesahující tenké střevo
  • C179 ZN - tenké střevo NS
  • C180 ZN - slepé střevo - caecum
  • C181 ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182 ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183 ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184 ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185 ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186 ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187 ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188 ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189 ZN - tlusté střevo NS
  • C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20 Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C210 ZN - řiť NS
  • C211 ZN - řitní kanál
  • C212 ZN - kloakogenní zóna
  • C218 ZN - léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
  • C260 ZN - střeva, část NS
  • C268 ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269 ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C784 Sekundární ZN tenkého střeva
  • C785 Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788 Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
  • D001 Ca.in situ - jícen
  • D002 Ca.in situ - žaludek
  • D010 Ca.in situ - tlusté střevo
  • D011 Ca.in situ - rektosigmoideální spojení
  • D012 Ca.in situ - konečník
  • D013 Ca.in situ - řiť a řitní kanál
  • D014 Ca.in situ - jiné a neurčené části střeva
  • D120 Nezhoubný novotvar - caecum
  • D121 Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek - appendix
  • D122 Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník - colon ascendens
  • D123 Nezhoubný novotvar - příčný tračník - colon transversum
  • D124 Nezhoubný novotvar - sestupný tračník - colon descendens
  • D125 Nezhoubný novotvar - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • D126 Nezhoubný novotvar - tračník - colon NS
  • D127 Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
  • D128 Nezhoubný novotvar - konečník - rectum
  • D129 Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
  • D130 Nezhoubný novotvar - jícen
  • D131 Nezhoubný novotvar - žaludek
  • D132 Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133 Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D139 Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
  • D175 Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
  • D177 Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
  • D371 Novotvar NNCH - žaludek
  • D372 Novotvar NNCH - tenké střevo
  • D373 Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
  • D374 Novotvar NNCH - tlusté střevo
  • D375 Novotvar NNCH - konečník
  • D377 Novotvar NNCH - jiné trávicí orgány
  • E164 Abnormální sekrece gastrinu
  • E730 Vrozený nedostatek laktázy
  • E731 Sekundární nedostatek laktázy
  • E738 Jiná laktózová intolerance
  • E739 Laktózová intolerance NS
  • E741 Poruchy metabolizmu fruktózy
  • E743 Jiné poruchy střevní absorpce uhlovodanů
  • I850 Varixy jícnu s krvácením
  • I859 Varixy jícnu bez krvácení
  • I864 Žaludeční varixy
  • I982 Jícnové varixy bez krvácení při nemocech ZJ
  • I983 Jícnové varixy s krvácením při nemocech ZJ
  • K20 Zánět jícnu - ezofagitida
  • K210 Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
  • K219 Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
  • K220 Achalazie kardie
  • K221 Vřed jícnu
  • K222 Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223 Perforace jícnu
  • K224 Dyskineze jícnu
  • K225 Divertikl jícnu, získaný
  • K226 Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
  • K227 Barrettův ezofagus
  • K228 Jiné určené nemoci jícnu
  • K229 Nemoc jícnu NS
  • K230 Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
  • K231 Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K238 Onemocnění jícnu při jiných nemocech ZJ
  • K250 Žaludeční vřed akutní s krvácením
  • K251 Žaludeční vřed akutní s perforací
  • K252 Žaludeční vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K253 Žaludeční vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K254 Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K255 Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K256 Žaludeční vředc chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K257 Žaludeční vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K259 Žaludeční vřed neurč.jako akut. n. chron. bez krvácení n.perforace
  • K260 Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením
  • K261 Dvanáctníkový vřed akutní s perforací
  • K262 Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K263 Dvanáctníkový vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K264 Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčení s krvácením
  • K265 Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K266 Dvanáctníkový vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K267 Dvanáctníkový vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K269 Dvanáctníkový vřed neurč.jako akut.n.chron. bez krvácení n.perforace
  • K270 Peptický vřed akutní s krvácením
  • K271 Peptický vřed akutní s perforací
  • K272 Peptický vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K273 Peptický vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K274 Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K275 Peptický vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K276 Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K277 Peptický vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K279 Peptický vřed neurč. jako akutní n.chronický bez krvácení n.perforace
  • K280 Gastrojejunální vřed akutní s krvácením
  • K281 Gastrojejunální vřed akutní s perforací
  • K282 Gastrojejunální vřed akutní vřed skrvácením i s perforací
  • K283 Gastrojejunální vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K284 Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K285 Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K286 Gastrojejunální vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K287 Gastrojejunální vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K289 Gastrojejunální vřed neurč.jako akut.n.chron.bez krvácení n.perforace
  • K290 Akutní hemoragická gastritida
  • K291 Jiná akutní gastritida
  • K292 Alkoholická gastritida
  • K293 Chronická superficiální gastritida
  • K294 Chronická atrofická gastritida
  • K295 Chronická gastritida NS
  • K296 Jiná gastritida
  • K297 Gastritida NS
  • K298 Zánět dvanáctníku - duodenitida
  • K299 Gastroduodenitida NS
  • K30 Funkční dyspepsie
  • K310 Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311 Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312 Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313 Pylorospazmus NJ
  • K314 Divertikl žaludku
  • K315 Neprůchodnost dvanáctníku
  • K316 Píštěl žaludku a dvanáctníku
  • K317 Polyp žaludku a dvanáctníku
  • K318 Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
  • K319 Nemoc žaludku a dvanáctníku NS
  • K352 Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou
  • K353 Akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou
  • K358 Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná
  • K36 Jiná apendicitida
  • K37 Neurčená apendicitida
  • K380 Hyperplazie apendixu
  • K381 Apendikulární konkrementy
  • K382 Divertikl apendixu
  • K383 Píštěl apendixu
  • K388 Jiné určené nemoci apendixu
  • K389 Nemoc apendixu NS
  • K400 Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K401 Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
  • K402 Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K403 Jednostranná n.neurč. tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K404 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
  • K409 Jednostranná n.neurč. tříselná kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
  • K410 Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K411 Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
  • K412 Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K413 Jednostraná n.neurč. stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K414 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
  • K419 Jednostraná n.neurč. stehenní kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
  • K420 Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K421 Pupeční kýla s gangrénou
  • K429 Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K430 Kýla v jizvě s neprůchodností bez gangrény
  • K431 Kýla v jizvě s gangrénou
  • K432 Kýla v jizvě bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K433 Parastomická kýla s obstrukcí, bez gangrény
  • K434 Parastomická kýla s gangrénou
  • K435 Parastomická kýla bez obstrukce nebo gangrény
  • K436 Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s obstrukcí, bez gangrény
  • K437 Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s gangrénou
  • K439 Jiná a nespecifikovaná břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K440 Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K441 Brániční kýla s gangrénou
  • K449 Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K450 Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K451 Jiná určená břišní kýla s gangrénou
  • K458 Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K460 Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K461 Neurčená břišní kýla s gangrénou
  • K469 Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K500 Crohnova nemoc tenkého střeva
  • K501 Crohnova nemoc tlustého střeva
  • K508 Jiná Crohnova nemoc
  • K509 Crohnova nemoc NS
  • K510 Ulcerózní (chronická) pankolitida
  • K512 Ulcerózní (chronická) proktitida
  • K513 Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
  • K514 Zanícené polypy
  • K515 Levostranná kolitida
  • K518 Jiná ulcerózní kolitida
  • K519 Ulcerózní kolitida NS
  • K520 Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
  • K521 Toxická gastroenteritida a kolitida
  • K522 Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
  • K523 Neurčitá kolitida
  • K528 Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
  • K529 Neinfekční gastroenteritida a kolitida NS
  • K550 Akutní vaskulární onemocnění střeva
  • K551 Chronická vaskulární onemocnění střeva
  • K552 Angiodysplazie tračníku
  • K558 Jiná vaskulární onemocnění střeva
  • K559 Vaskulární onemocnění střeva NS
  • K560 Paralytický ileus
  • K561 Intususcepce
  • K562 Volvulus
  • K563 Ileus způsobený žlučovým kamenem
  • K564 Jiné ucpání střeva
  • K565 Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
  • K566 Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
  • K567 Ileus NS
  • K570 Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
  • K571 Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace n.abscesu
  • K572 Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
  • K573 Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace n.abscesu
  • K574 Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací abscesem
  • K575 Divertikulární nemoc tlustého i tenkého střeva bez perfor.n.abscesu
  • K578 Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
  • K579 Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace n.abscesu
  • K580 Syndrom dráždivého střeva s průjmem
  • K589 Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
  • K590 Zácpa
  • K591 Funkční průjem
  • K592 Neurogenní střevo, NJ
  • K593 Megakolon, NJ
  • K594 Řitní spazmus
  • K598 Jiné určené funkční poruchy střev
  • K599 Funkční střevní poruchy NS
  • K600 Akutní řitní trhlina
  • K601 Chronická řitní trhlina
  • K602 Řitní trhlina NS
  • K603 Řitní píštěl
  • K604 Konečníková píštěl
  • K605 Anorektální píštěl
  • K610 Absces řiti
  • K611 Absces konečníku
  • K612 Anorektální absces
  • K613 Ischiorektální absces
  • K614 Intrasfinkterický absces
  • K620 Polyp řiti
  • K621 Polyp konečníku
  • K622 Anální - prolaps - výhřez
  • K623 Výhřez konečníku - prolapsus recti
  • K624 Stenóza řiti a konečníku
  • K625 Krvácení z řiti a konečníku
  • K626 Vřed řiti a konečníku
  • K627 Radiační proktitida
  • K628 Jiné určené nemoci řiti a konečníku
  • K629 Nemoc řiti a konečníku NS
  • K630 Absces střeva
  • K631 Perforace střeva (neúrazová)
  • K632 Píštěl střeva
  • K633 Vřed střeva
  • K634 Enteroptóza
  • K635 Polyp tlustého střeva
  • K638 Jiné určené nemoci střeva
  • K639 Nemoc střeva NS
  • K640 Hemoroidy prvního stupně
  • K641 Hemoroidy druhého stupně
  • K642 Hemoroidy třetího stupně
  • K643 Hemoroidy čtvrtého stupně
  • K644 Reziduální hemoroidální kožní protuberance
  • K645 Perianální žilní trombóza
  • K648 Jiné určené hemoroidy
  • K649 Hemoroidy NS
  • K650 Akutní peritonitida
  • K658 Jiná peritonitida
  • K659 Peritonitida NS
  • K660 Srůsty pobřišnice - peritoneální adheze
  • K661 Hemoperitoneum
  • K668 Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K669 Onemocnění pobřišnice NS
  • K670 Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
  • K671 Gonokoková peritonitida (A54.8+)
  • K672 Syfilitická peritonitida (A52.7+)
  • K673 Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
  • K678 Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
  • K900 Céliakie
  • K901 Tropická sprue
  • K902 Syndrom slepé kličky, NJ
  • K903 Pankreatická steatorea
  • K904 Malabsorpce způsobená intolerancí, NJ
  • K908 Jiná střevní malabsorpce
  • K909 Střevní malabsorpce NS
  • K910 Zvracení po operacích žaludku a střev
  • K911 Syndromy po operacích žaludku
  • K912 Pooperační malabsorpce, NJ
  • K913 Pooperační neprůchodnost střev
  • K914 Špatná funkce kolostomie a enterostomie
  • K918 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, NJ
  • K919 Pooperační porucha trávicího ústrojí NS
  • K920 Hematemeza
  • K921 Meléna
  • K922 Krvácení ze žaludku a střev NS
  • K928 Jiné určené nemoci trávicí soustavy
  • K929 Nemoci trávicí soustavy NS
  • K930 TBC onemocnění střev, peritonea a mezenteriálních uzlin
  • K931 Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K938 Onemocnění jiných, specifikovaných orgánů trávicího ústrojí ZJ
  • L050 Pilonidální cysta s abscesem
  • L059 Pilonidální cysta bez abscesu
  • N822 Píštěl z pochvy do tenkého střeva
  • N823 Píštěl z pochvy do tlustého střeva
  • N824 Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
  • N994 Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
  • P38 Zánět pupečníku s krvácením nebo bez
  • P540 Novorozenecká hematemeza
  • P541 Novorozenecká meléna
  • P542 Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
  • P543 Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
  • P75 Mekoniový ileus při cystické fibroze
  • P760 Syndrom mekoniové zátky
  • P761 Přechodný ileus u novorozence
  • P762 Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
  • P768 Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
  • P769 Střevní neprůchodnost u novorozence NS
  • P77 Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
  • P780 Perinatální perforace střeva
  • P781 Jiná novorozenecká peritonitida
  • P782 Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená polykáním mateřské krve
  • P783 Neinfekční novorozenecký průjem
  • P788 Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
  • P789 Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
  • Q390 Atrézie jícnu bez píštěle
  • Q391 Atrézie jícnu s tracheoezofagickou píštělí
  • Q392 Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
  • Q393 Vrozená stenóza a striktura jícnu
  • Q394 Diafragma jícnu
  • Q395 Vrozená dilatace jícnu
  • Q396 Divertikl jícnu
  • Q398 Jiné vrozené vady jícnu
  • Q399 Vrozená vada jícnu NS
  • Q400 Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
  • Q401 Vrozená hiátová kýla
  • Q402 Jiné určené vrozené vady žaludku
  • Q403 Vrozená vada žaludku NS
  • Q408 Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
  • Q409 Vrozená vada horní části trávicí soustavy NS
  • Q410 Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku
  • Q411 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna
  • Q412 Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea
  • Q418 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných urč.částí tenkého střeva
  • Q419 Vroz.chybění,atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
  • Q420 Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí
  • Q421 Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
  • Q422 Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti s píštělí
  • Q423 Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti bez píštěle
  • Q428 Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
  • Q429 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
  • Q430 Meckelův divertikl
  • Q431 Hirschsprungova nemoc
  • Q432 Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
  • Q433 Vrozené vady fixace střev
  • Q434 Zdvojení střeva
  • Q435 Ektopická řiť
  • Q436 Vrozená píštěl konečníku a řiti
  • Q437 Přetrvávající kloaka
  • Q438 Jiné určené vrozené vady střev
  • Q439 Vrozená vada střeva NS
  • Q458 Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
  • Q459 Vrozená vada trávicí soustavy NS
  • Q522 Vrozená rektovaginální píštěl
  • Q792 Exomphalus
  • Q793 Gastroschisis
  • Q794 Syndrom zmenšeného břicha
  • Q795 Jiné vrozené vady břišní stěny
  • Q893 Obrácená poloha (útrob) - situs inversus
  • Q894 Spojená (srostlá) dvojčata
  • R100 Akutní břicho
  • R101 Bolest umístěná do horní části břicha
  • R102 Pánevní a perineální bolest
  • R103 Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
  • R104 Jiná a neurčená břišní bolest
  • R11 Nauzea a zvracení
  • R12 Pálení žáhy
  • R13 Dysfagie
  • R14 Flatulence a příbuzné stavy
  • R15 Inkontinence stolice
  • R190 Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
  • R191 Abnormální střevní zvuky
  • R192 Viditelná peristaltika
  • R193 Ztuhlost - rigidita - břicha
  • R194 Změny vlastností střev
  • R195 Jiné nepravidelnosti stolice
  • R198 Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
  • R933 Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soutavy
  • R935 Abnorm.nálezy při diag. zobrazení j. břišních krajin vč.retroperitonea
  • S3630 Poranění žaludku; neotevřená rána
  • S3631 Poranění žaludku; otevřená rána
  • S3640 Poranění tenkého střeva; neotevřená rána
  • S3641 Poranění tenkého střeva; otevřená rána
  • S3650 Poranění tračníku; neotevřená rána
  • S3651 Poranění tračníku; otevřená rána
  • S3660 Poranění konečníku; neotevřená rána
  • S3661 Poranění konečníku; otevřená rána
  • S3670 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3671 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3680 Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3681 Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3690 Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3691 Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S396 Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
  • T181 Cizí těleso v jícnu
  • T182 Cizí těleso v žaludku
  • T183 Cizí těleso v tenkém střevě
  • T184 Cizí těleso v tračníku
  • T185 Cizí těleso v řiti a konečníku
  • T188 Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
  • T189 Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
  • T281 Popálenina jícnu
  • T282 Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
  • T286 Poleptání jícnu
  • T287 Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
  • T855 Mechanická kompl. gastrointestinál. protet. pomůc.,impl.a štěpů
  • T915 Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
  • Z431 Ošetření gastrostomie
  • Z432 Ošetření ileostomie
  • Z433 Ošetření kolostomie
  • Z434 Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu
  • Z465 Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace