ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I01 Rozsáhlý výkon v dutině břišní pro onemocnění trávicí soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním trávicí soustavy, u kterých byl proveden rozsáhlý výkon v dutině břišní (exenterace pánevních orgánů, odstranění tlustého střeva společně s konečníkem nebo hemipankreatoduodenektomie). Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle hlavní diagnózy.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 1
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-Z05, 06-N03, 06-N04, 06-N05, 06-N06, 06-T01, 06-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tenkého střeva
  • C170ZN - dvanáctník - duodenum
  • C178ZN - léze přesahující tenké střevo
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rozsáhlý výkon v dutině břišní 1
  • 51323HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • C180ZN - slepé střevo - caecum
  • C181ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189ZN - tlusté střevo NS
  • C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C260ZN - střeva, část NS
  • C268ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C785Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rozsáhlý výkon v dutině břišní 2
  • 51363KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE
  • 51810EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
  • 91890(DRG) ZADNÍ EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
  • C210ZN - řiť NS
  • C211ZN - řitní kanál
  • C212ZN - kloakogenní zóna
  • C218ZN - léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rozsáhlý výkon v dutině břišní 3
  • 51810EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
  • 91890(DRG) ZADNÍ EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • K500Crohnova nemoc tenkého střeva
  • K501Crohnova nemoc tlustého střeva
  • K508Jiná Crohnova nemoc
  • K509Crohnova nemoc NS
  • K510Ulcerózní (chronická) pankolitida
  • K512Ulcerózní (chronická) proktitida
  • K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
  • K514Zanícené polypy
  • K515Levostranná kolitida
  • K518Jiná ulcerózní kolitida
  • K519Ulcerózní kolitida NS
 • | Hlavní diagnózy - novotvary střeva, konečníku a řiti mimo zhoubné
  • D120Nezhoubný novotvar - caecum
  • D121Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek - appendix
  • D122Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník - colon ascendens
  • D123Nezhoubný novotvar - příčný tračník - colon transversum
  • D124Nezhoubný novotvar - sestupný tračník - colon descendens
  • D125Nezhoubný novotvar - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • D126Nezhoubný novotvar - tračník - colon NS
  • D127Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
  • D128Nezhoubný novotvar - konečník - rectum
  • D129Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
  • D132Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D139Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
  • D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
  • D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
  • D372Novotvar NNCH - tenké střevo
  • D373Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
  • D374Novotvar NNCH - tlusté střevo
  • D375Novotvar NNCH - konečník
 • | Hlavní diagnózy - poranění tlustého střeva a konečníku
  • S3650Poranění tračníku; neotevřená rána
  • S3651Poranění tračníku; otevřená rána
  • S3660Poranění konečníku; neotevřená rána
  • S3661Poranění konečníku; otevřená rána
  • S3670Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3671Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3680Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3681Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S396Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
  • T915Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění trávicí soustavy
  • K552Angiodysplazie tračníku
  • K593Megakolon, NJ
  • K598Jiné určené funkční poruchy střev
  • K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
  • K630Absces střeva
  • K631Perforace střeva (neúrazová)
  • K632Píštěl střeva
  • K633Vřed střeva
  • K634Enteroptóza
  • K638Jiné určené nemoci střeva
  • K650Akutní peritonitida
  • K658Jiná peritonitida
  • K659Peritonitida NS
  • K661Hemoperitoneum
  • K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K670Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
  • K671Gonokoková peritonitida (A54.8+)
  • K672Syfilitická peritonitida (A52.7+)
  • K673Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
  • K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
  • K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
  • K931Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K938Onemocnění jiných, specifikovaných orgánů trávicího ústrojí ZJ
  • P77Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
  • P780Perinatální perforace střeva
  • P781Jiná novorozenecká peritonitida
  • P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
  • P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rozsáhlý výkon v dutině břišní 4
  • 51363KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace