Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I02 Odstranění nebo resekce jícnu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem nebo funkční nebo strukturální poruchou jícnu nebo žaludku, u kterých byl proveden chirurgický výkon pro odstranění nebo resekci jícnu. Tato DRG báze obsahuje 2 DRG skupiny definované s využitím skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 2
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-F01, 06-N01, 06-N02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar kardie nebo léze přesahující žaludek
  • C160ZN - kardie
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění a resekce jícnu
  • 51213SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE
  • 51215SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ
  • 51217EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM
  • 51219EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANASTOMÓZA
  • 51221REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S ANASTOMÓZOU NA KRKU
  • 51223EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMÓZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace