Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I03 Odstranění nebo resekce žaludku

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním trávicí soustavy, u kterých byl proveden chirurgický výkon pro odstranění nebo resekci žaludku a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Tato DRG báze obsahuje 3 DRG skupiny definované s využitím dalšího operačního výkonu v dutině břišní nebo pánevní provedeného v jiný den a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 3
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-Z02, 06-Z03, 06-F01, 06-F02, 06-N02, 06-N06, 06-T01, 06-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - peptický vřed s perforací nebo krvácením a zánět žaludku
  • K250Žaludeční vřed akutní s krvácením
  • K251Žaludeční vřed akutní s perforací
  • K252Žaludeční vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K254Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K255Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K256Žaludeční vředc chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K260Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením
  • K261Dvanáctníkový vřed akutní s perforací
  • K262Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K264Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčení s krvácením
  • K265Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K266Dvanáctníkový vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K270Peptický vřed akutní s krvácením
  • K271Peptický vřed akutní s perforací
  • K272Peptický vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K274Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K275Peptický vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K276Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K280Gastrojejunální vřed akutní s krvácením
  • K281Gastrojejunální vřed akutní s perforací
  • K282Gastrojejunální vřed akutní vřed skrvácením i s perforací
  • K284Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K285Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K286Gastrojejunální vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K290Akutní hemoragická gastritida
  • K291Jiná akutní gastritida
  • K292Alkoholická gastritida
  • K293Chronická superficiální gastritida
  • K294Chronická atrofická gastritida
  • K295Chronická gastritida NS
  • K296Jiná gastritida
  • K297Gastritida NS
  • K298Zánět dvanáctníku - duodenitida
  • K299Gastroduodenitida NS
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku
  • I850Varixy jícnu s krvácením
  • I864Žaludeční varixy
  • I983Jícnové varixy s krvácením při nemocech ZJ
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
 • | Hlavní diagnózy - novotvary žaludku mimo zhoubné
  • D131Nezhoubný novotvar - žaludek
  • D371Novotvar NNCH - žaludek
 • | Hlavní diagnózy - poranění žaludku a nitrobřišních orgánů
  • S3630Poranění žaludku; neotevřená rána
  • S3631Poranění žaludku; otevřená rána
  • S3670Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3671Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3680Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3681Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S396Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
  • T282Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
  • T286Poleptání jícnu
  • T287Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
  • T855Mechanická kompl. gastrointestinál. protet. pomůc.,impl.a štěpů
  • T915Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění trávicí soustavy
  • K226Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
  • K228Jiné určené nemoci jícnu
  • K318Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
  • K319Nemoc žaludku a dvanáctníku NS
  • K650Akutní peritonitida
  • K658Jiná peritonitida
  • K659Peritonitida NS
  • K661Hemoperitoneum
  • K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K669Onemocnění pobřišnice NS
  • K920Hematemeza
  • K921Meléna
  • K922Krvácení ze žaludku a střev NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění nebo resekce žaludku 1
  • 51385RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMÓZOU
  • 51387TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE
  • 90875(DRG) RESEKCE ŽALUDKU BL LAPAROSKOPICKY
  • 90879(DRG) RESEKCE ŽALUDKU BLL LAPAROSKOPICKY
  • 90884(DRG) TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - gastroezofageální refluxní onemocnění
  • K210Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
  • K219Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
 • | Hlavní diagnózy - brániční kýla
  • K440Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K441Brániční kýla s gangrénou
  • K449Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění nebo resekce žaludku 2
  • 51385RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMÓZOU
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace