Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I05 Chirurgický výkon na cévách nebo slezině pro onemocnění trávicí soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I05 zahrnuje hospitalizační případy s vaskulárním onemocněním střeva nebo varixy jícnu nebo žaludku, u kterých byl proveden vybraný chirurgický výkon na cévách nebo odstranění sleziny a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 5
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-F01, 06-F03
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - jícnové a žaludeční varixy
  • I850Varixy jícnu s krvácením
  • I859Varixy jícnu bez krvácení
  • I864Žaludeční varixy
  • I982Jícnové varixy bez krvácení při nemocech ZJ
  • I983Jícnové varixy s krvácením při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na cévách nebo slezině
  • 51311SPLENEKTOMIE
  • 54220PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
  • 90881(DRG) SPLENEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - vaskulární onemocnění střeva
  • K550Akutní vaskulární onemocnění střeva
  • K551Chronická vaskulární onemocnění střeva
  • K558Jiná vaskulární onemocnění střeva
  • K559Vaskulární onemocnění střeva NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na cévách
  • 07347(VZP) REKONSTRUKCE AORTO - MESENTERICKÁ
  • 07351(VZP) TROMBECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07356(VZP) TROMBECTOMIE BYPASSU BŘIŠNÍ AORTY
  • 07357(VZP) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY
  • 07358(VZP) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY A JEJÍ BIFURKACE NEPŘÍMÁ CESTOU A. FEMORALIS
  • 54140ARTERIA MESENTERICA - TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE
  • 54340TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace