Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I06 Resekce střeva nebo peritonea pro onemocnění trávicí soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním trávicí soustavy, u kterých byl proveden resekční výkon na tenkém nebo tlustém střevu nebo peritoneu a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definováno celkem 6 DRG skupin na základě dalšího operačního výkonu v dutině břišní nebo pánevní provedeného v jiný den, věku pacienta, závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 7
Počet DRG skupin 6
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-Z04, 06-Z05, 06-Z06, 06-F02, 06-F03, 06-F04, 06-N02, 06-N03, 06-N04, 06-N06, 06-T01, 06-X01, 06-X02
Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • K500Crohnova nemoc tenkého střeva
  • K501Crohnova nemoc tlustého střeva
  • K508Jiná Crohnova nemoc
  • K509Crohnova nemoc NS
  • K510Ulcerózní (chronická) pankolitida
  • K512Ulcerózní (chronická) proktitida
  • K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
  • K514Zanícené polypy
  • K515Levostranná kolitida
  • K518Jiná ulcerózní kolitida
  • K519Ulcerózní kolitida NS
 • | Hlavní diagnózy - divertikulární nemoc střeva
  • K570Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
  • K571Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace n.abscesu
  • K572Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
  • K573Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace n.abscesu
  • K574Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací abscesem
  • K575Divertikulární nemoc tlustého i tenkého střeva bez perfor.n.abscesu
  • K578Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
  • K579Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace n.abscesu
 • | Hlavní diagnózy - kýly mimo brániční
  • K400Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K401Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
  • K402Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K403Jednostranná n.neurč. tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K404Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
  • K409Jednostranná n.neurč. tříselná kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
  • K410Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K411Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
  • K412Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K413Jednostraná n.neurč. stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K414Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
  • K419Jednostraná n.neurč. stehenní kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
  • K420Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K421Pupeční kýla s gangrénou
  • K429Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K430Kýla v jizvě s neprůchodností bez gangrény
  • K431Kýla v jizvě s gangrénou
  • K432Kýla v jizvě bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K433Parastomická kýla s obstrukcí, bez gangrény
  • K434Parastomická kýla s gangrénou
  • K435Parastomická kýla bez obstrukce nebo gangrény
  • K436Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s obstrukcí, bez gangrény
  • K437Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s gangrénou
  • K439Jiná a nespecifikovaná břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K450Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K451Jiná určená břišní kýla s gangrénou
  • K458Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K460Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K461Neurčená břišní kýla s gangrénou
  • K469Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
 • | Hlavní diagnózy - vaskulární onemocnění střeva a obstrukce trávicí soustavy
  • K315Neprůchodnost dvanáctníku
  • K550Akutní vaskulární onemocnění střeva
  • K551Chronická vaskulární onemocnění střeva
  • K558Jiná vaskulární onemocnění střeva
  • K559Vaskulární onemocnění střeva NS
  • K560Paralytický ileus
  • K561Intususcepce
  • K562Volvulus
  • K563Ileus způsobený žlučovým kamenem
  • K564Jiné ucpání střeva
  • K565Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
  • K566Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
  • K567Ileus NS
  • K913Pooperační neprůchodnost střev
  • P75Mekoniový ileus při cystické fibroze
  • P760Syndrom mekoniové zátky
  • P761Přechodný ileus u novorozence
  • P762Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
  • P768Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
  • P769Střevní neprůchodnost u novorozence NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tenkého střeva
  • C170ZN - dvanáctník - duodenum
  • C171ZN - jejunum
  • C172ZN - ileum
  • C173ZN - Meckelův divertikl
  • C178ZN - léze přesahující tenké střevo
  • C179ZN - tenké střevo NS
  • C784Sekundární ZN tenkého střeva
  • D014Ca.in situ - jiné a neurčené části střeva
 • | Hlavní diagnózy - novotvary střeva, konečníku a řiti mimo zhoubné
  • D120Nezhoubný novotvar - caecum
  • D121Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek - appendix
  • D122Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník - colon ascendens
  • D123Nezhoubný novotvar - příčný tračník - colon transversum
  • D124Nezhoubný novotvar - sestupný tračník - colon descendens
  • D125Nezhoubný novotvar - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • D126Nezhoubný novotvar - tračník - colon NS
  • D127Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
  • D128Nezhoubný novotvar - konečník - rectum
  • D129Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
  • D132Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D139Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
  • D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
  • D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
  • D372Novotvar NNCH - tenké střevo
  • D373Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
  • D374Novotvar NNCH - tlusté střevo
  • D375Novotvar NNCH - konečník
 • | Hlavní diagnózy - poranění tlustého střeva a konečníku
  • S3650Poranění tračníku; neotevřená rána
  • S3651Poranění tračníku; otevřená rána
  • S3660Poranění konečníku; neotevřená rána
  • S3661Poranění konečníku; otevřená rána
  • S3670Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3671Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3680Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3681Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S396Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
  • T915Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekce střeva 1
  • 51355DVOJ - A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA
  • 51359RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
  • 51361KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 90858(DRG) RESEKCE TENKÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
  • 90864(DRG) RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • C180ZN - slepé střevo - caecum
  • C181ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189ZN - tlusté střevo NS
  • C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C260ZN - střeva, část NS
  • C268ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C785Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekce střeva 2
  • 51355DVOJ - A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA
  • 51359RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
  • 51361KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 90709(DRG) TOTÁLNÍ EXCIZE MEZOKOLON
  • 90858(DRG) RESEKCE TENKÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
  • 90864(DRG) RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci apendixu
  • K352Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou
  • K353Akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou
  • K358Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná
  • K36Jiná apendicitida
  • K37Neurčená apendicitida
  • K380Hyperplazie apendixu
  • K381Apendikulární konkrementy
  • K382Divertikl apendixu
  • K383Píštěl apendixu
  • K388Jiné určené nemoci apendixu
  • K389Nemoc apendixu NS
 • | Hlavní diagnózy - nemoci anorekta
  • K603Řitní píštěl
  • K604Konečníková píštěl
  • K605Anorektální píštěl
  • K610Absces řiti
  • K611Absces konečníku
  • K612Anorektální absces
  • K613Ischiorektální absces
  • K614Intrasfinkterický absces
  • K622Anální - prolaps - výhřez
  • K623Výhřez konečníku - prolapsus recti
  • K624Stenóza řiti a konečníku
  • K626Vřed řiti a konečníku
  • K627Radiační proktitida
  • R15Inkontinence stolice
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekce střeva 3
  • 51359RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
  • 90864(DRG) RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - umělá vyústění trávicí soustavy
  • K914Špatná funkce kolostomie a enterostomie
  • Z431Ošetření gastrostomie
  • Z432Ošetření ileostomie
  • Z433Ošetření kolostomie
  • Z434Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu
  • Z465Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekce střeva 4
  • 51355DVOJ - A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA
  • 51359RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 90858(DRG) RESEKCE TENKÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
  • 90864(DRG) RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění trávicí soustavy
  • K552Angiodysplazie tračníku
  • K593Megakolon, NJ
  • K598Jiné určené funkční poruchy střev
  • K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
  • K630Absces střeva
  • K631Perforace střeva (neúrazová)
  • K632Píštěl střeva
  • K633Vřed střeva
  • K634Enteroptóza
  • K638Jiné určené nemoci střeva
  • K650Akutní peritonitida
  • K658Jiná peritonitida
  • K659Peritonitida NS
  • K661Hemoperitoneum
  • K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K670Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
  • K671Gonokoková peritonitida (A54.8+)
  • K672Syfilitická peritonitida (A52.7+)
  • K673Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
  • K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
  • K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
  • K931Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K938Onemocnění jiných, specifikovaných orgánů trávicího ústrojí ZJ
  • P77Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
  • P780Perinatální perforace střeva
  • P781Jiná novorozenecká peritonitida
  • P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
  • P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekce střeva 5
  • 51355DVOJ - A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA
  • 51359RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
  • 51361KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 52219OPERACE PRO NEKROTIZUJÍCÍ ENTEROKOLIDU
  • 90858(DRG) RESEKCE TENKÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
  • 90864(DRG) RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • C180ZN - slepé střevo - caecum
  • C181ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189ZN - tlusté střevo NS
  • C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C260ZN - střeva, část NS
  • C268ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C785Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekce peritonea
  • 90607(DRG) PERITONEKTOMIE – ZÁKLADNÍ KÓD
  • 90608(DRG) PERITONEKTOMIE – HORNÍ KVADRANT
  • 90609(DRG) PERITONEKTOMIE – DOLNÍ KVADRANT
  • 90610(DRG) PERITONEKTOMIE PÁNEVNÍ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace