Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I07 Chirurgický výkon pro vrozenou vadu jícnu nebo žaludku

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vrozenou vadou horní části trávicí trubice, u kterých byl proveden vybraný chirurgický výkon na jícnu nebo žaludku. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 8
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady jícnu a žaludku
  • Q390Atrézie jícnu bez píštěle
  • Q391Atrézie jícnu s tracheoezofagickou píštělí
  • Q392Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
  • Q393Vrozená stenóza a striktura jícnu
  • Q394Diafragma jícnu
  • Q395Vrozená dilatace jícnu
  • Q396Divertikl jícnu
  • Q398Jiné vrozené vady jícnu
  • Q399Vrozená vada jícnu NS
  • Q400Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
  • Q401Vrozená hiátová kýla
  • Q402Jiné určené vrozené vady žaludku
  • Q403Vrozená vada žaludku NS
  • Q408Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
  • Q409Vrozená vada horní části trávicí soustavy NS
  • Q792Exomphalus
  • Q793Gastroschisis
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon pro vrozenou vadu jícnu nebo žaludku
  • 51383GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
  • 52211OPERACE PRO KONGENITÁLNÍ ATRESII JÍCNU
  • 52213PYLOROMYOTOMIE U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ
  • 52231OPERACE OMFALOKÉLY NEBO GASTROSCHÍZY
  • 90702(DRG) ANASTOMOSA KRČNÍHO JÍCNU
  • 90703(DRG) STŘEVNÍ BY-PASS JÍCNU
  • 90797(DRG) ESOFAGOKARDIOMYOTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90853(DRG) FUNDOPLIKACE LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace