Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I08 Chirurgický výkon pro vrozenou vadu tenkého nebo tlustého střeva

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vrozenou vadou tenkého nebo tlustého střeva, u kterých byl pro řešení dané vrozené vady proveden vybraný chirurgický výkon na střevu (včetně resekce střeva). Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle věku pacienta.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 9
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady tenkého a tlustého střeva
  • Q410Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku
  • Q411Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna
  • Q412Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea
  • Q418Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných urč.částí tenkého střeva
  • Q419Vroz.chybění,atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
  • Q428Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
  • Q429Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
  • Q430Meckelův divertikl
  • Q431Hirschsprungova nemoc
  • Q432Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
  • Q433Vrozené vady fixace střev
  • Q434Zdvojení střeva
  • Q438Jiné určené vrozené vady střev
  • Q439Vrozená vada střeva NS
  • Q458Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
  • Q459Vrozená vada trávicí soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon pro vrozenou vadu střeva
  • 51353PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ
  • 51355DVOJ - A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA
  • 51359RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
  • 51361KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU
  • 51386SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 52221ATRESIE TENKÉHO STŘEVA VČETNĚ DUODENA U NOVOROZENCŮ NEBO MECONIOVÝ ILEUS NEBO OPERACE PRO LADŮV SYNDROM
  • 52223OPERACE DUPLIKATURY GIT
  • 90800(DRG) RESEKCE MECKELOVA DIVERTIKLU LAPAROSKOPICKY
  • 90858(DRG) RESEKCE TENKÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
  • 90864(DRG) RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace